Suomi http://juhopalmroos.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132687/all Wed, 19 Sep 2018 19:17:38 +0300 fi Kantelu syrjäseutujen asunnottomien sosiaaliturvan toteutumisesta http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261217-kantelu-syrjaseutujen-asunnottomien-sosiaaliturvan-toteutumisesta <p>Lähetin juuri eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun syrjäseudun asunnottomien sosiaaliturvan toteutumisesta. Koko kantelu alla.</p><p><strong>Arvoisa oikeusasiamies,</strong></p><p>Kantelen teille syrjäseutujen asunnottomien sosiaaliturvan toteutumisesta. Tietooni on tullut esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harjoittama menettelytapa, joka saattaa evätä asunnottoman henkilön sosiaaliturvan toteutumisen. Ongelma korostuu pitkien etäisyyksien syrjäseuduilla. Pyydän, että oikeusasiamies tutkii, noudattaako Kansaneläkelaitos tasapuolisuusperiaatteita asunnottomien asiakkaiden etuuskäsittelyssä.</p><p><strong>Taustaa</strong></p><p>Kansaneläkelaitokselta voidaan hakea erinäisiä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksia. Tietooni on kuitenkin tullut, että vaikka etuus olisi muuten myöntämiskelpoinen Kansaneläkelaitoksen osalta, etuutta ei tosiasiallisesti myönnetä, mikäli henkilö on asunnoton ja osoitteeton. Tällöin tukikäsittely pysähtyy tilaan &quot;odottaa tietoja väestörekisterijärjestelmästä&quot;. Tietooni on tullut myös, että tukea ei ole maksettu, ennenkuin hakija on asettanut viranomaisten rekistereihin postiosoitteekseen jonkun oikean osoitteen.</p><p>Asia on ongelmallinen tilanteessa, jossa sosiaaliturvaetuuksiin oikeutettu asiakas on asunnoton, eikä hänellä ole varsinaista postiosoitetta. Kansaneläkelaitos on tarjonnut tällaisessa tilanteessa ratkaisuksi Poste Restante -osoitteen käyttämistä.</p><p>Ratkaisuehdotus on kuitenkin ongelmallinen. Suomessa postinjakelusta enimmäkseen vastaava liikeyritys Posti Oy on viime vuosina karsinut rankalla kädellä Poste Restante -palvelua tarjoavien toimipisteidensä määrää. Poste Restantea ei ole tarjolla läheskään jokaisessa kunnassa. Syrjäseuduilla Poste Restanten &quot;perässä&quot; joutuu matkustamaan lähimpään kaupunkikeskukseen. Matkaa voi tulla kymmeniä kilometrejä. Myös suurten kaupunkien Poste -Restante -palveluiden määrää on supistettu merkittävästi ja asiointietäisyydet ovat tämän takia kasvaneet myös näiden kaupunkien sisällä.</p><p>Katson, että vallitseva käytäntö asettaa asunnottomat Kansaneläkelaitoksen asiakkaat muita asiakkaita huonompaan asemaan. Pitkien etäisyyksien syrjäseuduilla ongelma korostuu entisestään. Jokaisen Kansaneläkelaitoksen asiakkaan tulisi olla oikeutettu saamaan hänelle lain mukaan kuuluvat sosiaaliturvaetuudet riippumatta asuinpaikasta ja -tavasta. Tarkemmin sanottuna asunnottomuus ei saa olla este sosiaaliturvan toteutumiselle. Mikäli asiakas on asunnoton, häneen pitäisi voida olla yhteydessä päätösasioissa muilla tavoin, esimerkiksi sähköisesti (jos asiakas on tämän sallinut).</p><p>Ratkaisuanne odottaen,<br /><em>Janne Paalijärvi</em></p><p>Espoossa 19.9.2018</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Janne Paalijärvi - <a href="http://paalijarvi.fi/" title="http://paalijarvi.fi/">http://paalijarvi.fi/</a><br />Facebook: <a href="https://www.facebook.com/paalijarvi" title="https://www.facebook.com/paalijarvi">https://www.facebook.com/paalijarvi</a><br />Twitter: <a href="https://twitter.com/paalijarvi" title="https://twitter.com/paalijarvi">https://twitter.com/paalijarvi</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lähetin juuri eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun syrjäseudun asunnottomien sosiaaliturvan toteutumisesta. Koko kantelu alla.

Arvoisa oikeusasiamies,

Kantelen teille syrjäseutujen asunnottomien sosiaaliturvan toteutumisesta. Tietooni on tullut esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harjoittama menettelytapa, joka saattaa evätä asunnottoman henkilön sosiaaliturvan toteutumisen. Ongelma korostuu pitkien etäisyyksien syrjäseuduilla. Pyydän, että oikeusasiamies tutkii, noudattaako Kansaneläkelaitos tasapuolisuusperiaatteita asunnottomien asiakkaiden etuuskäsittelyssä.

Taustaa

Kansaneläkelaitokselta voidaan hakea erinäisiä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksia. Tietooni on kuitenkin tullut, että vaikka etuus olisi muuten myöntämiskelpoinen Kansaneläkelaitoksen osalta, etuutta ei tosiasiallisesti myönnetä, mikäli henkilö on asunnoton ja osoitteeton. Tällöin tukikäsittely pysähtyy tilaan "odottaa tietoja väestörekisterijärjestelmästä". Tietooni on tullut myös, että tukea ei ole maksettu, ennenkuin hakija on asettanut viranomaisten rekistereihin postiosoitteekseen jonkun oikean osoitteen.

Asia on ongelmallinen tilanteessa, jossa sosiaaliturvaetuuksiin oikeutettu asiakas on asunnoton, eikä hänellä ole varsinaista postiosoitetta. Kansaneläkelaitos on tarjonnut tällaisessa tilanteessa ratkaisuksi Poste Restante -osoitteen käyttämistä.

Ratkaisuehdotus on kuitenkin ongelmallinen. Suomessa postinjakelusta enimmäkseen vastaava liikeyritys Posti Oy on viime vuosina karsinut rankalla kädellä Poste Restante -palvelua tarjoavien toimipisteidensä määrää. Poste Restantea ei ole tarjolla läheskään jokaisessa kunnassa. Syrjäseuduilla Poste Restanten "perässä" joutuu matkustamaan lähimpään kaupunkikeskukseen. Matkaa voi tulla kymmeniä kilometrejä. Myös suurten kaupunkien Poste -Restante -palveluiden määrää on supistettu merkittävästi ja asiointietäisyydet ovat tämän takia kasvaneet myös näiden kaupunkien sisällä.

Katson, että vallitseva käytäntö asettaa asunnottomat Kansaneläkelaitoksen asiakkaat muita asiakkaita huonompaan asemaan. Pitkien etäisyyksien syrjäseuduilla ongelma korostuu entisestään. Jokaisen Kansaneläkelaitoksen asiakkaan tulisi olla oikeutettu saamaan hänelle lain mukaan kuuluvat sosiaaliturvaetuudet riippumatta asuinpaikasta ja -tavasta. Tarkemmin sanottuna asunnottomuus ei saa olla este sosiaaliturvan toteutumiselle. Mikäli asiakas on asunnoton, häneen pitäisi voida olla yhteydessä päätösasioissa muilla tavoin, esimerkiksi sähköisesti (jos asiakas on tämän sallinut).

Ratkaisuanne odottaen,
Janne Paalijärvi

Espoossa 19.9.2018

 

 

Janne Paalijärvi - http://paalijarvi.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/paalijarvi
Twitter: https://twitter.com/paalijarvi

]]>
0 http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261217-kantelu-syrjaseutujen-asunnottomien-sosiaaliturvan-toteutumisesta#comments Asunnottomuus Kansaneläkelaitos Suomi Wed, 19 Sep 2018 16:17:38 +0000 Janne Paalijärvi http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261217-kantelu-syrjaseutujen-asunnottomien-sosiaaliturvan-toteutumisesta


http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani

Tällä hetkellä meillä on todella jälkeenjäänyt koulutusjärjestelmä suomessa, joka ei tuota produktiivisuutta niin hyvin kuin se voisi. Syitä tähän ovat:

A) Turha ideologian peittämä jargon

(Lue yllä oleva linkki niin ymmärrät, miksi ideologia, tieteellis-objektiivinen ja uskonnollinen dogma ovat filosofiani myötä merkityksettömiä)

B) Liian jäykät koulutusrakenteet, jotka eivät vastaa nuorten älyllistä potentiaalia: Kurssit itsestäänselviä ja kaavamaisia, professorit eivät ole intohimoisesti mukana eivätkä käytä täyttä älyllistä kapasiteettiaan luentorakenteiden kaavamaisuuden takia

Filosofiani uudelleenmuotoilee järjen ja ajattelun, ja se tekee niistä välineitä, joilla tehdä hyvää, sillä pyrkimys hyvään on ainoa asia, mikä on totta.

Tämän takia tulevaisuuden koulutusjärjestelmän hierarkian tulisi muodostua näin:

 

                                                                          Rakkaus ja pyrkimys hyvään

                                                                                                  |

                                                     Produktiivisuus, Positiivinen pääoma ja progressio osoittajina siitä, mikä on hyvää                                                       (Filosofinen linssini: Lue ylläoleva linkki)

                                                                                                  |

                                                              Korkein totuus/Aurinkototuus/Todellinen totuus tästä maailmasta:

                                                                     Taide, uskomukset, myytit, mythologiat

                                                                                                    |

                                                                                             Luovuus

                                                                                                   |

                                                                                               Järki

                                                                                                    |

                                                                                                Ajattelu

                                                                                                     | 

                                                                                                   Tiede

                                                                                                       |

                                                                                                      Tieteellis-objektivismi

                                                                                                                |

                                                                                                           Tieteen konsensus

                                                                                                                      |

                                                                                                                    Johtajuus

                                                                                                                          |

                                                                                                                  Altruismi ja progressio

                                                                                                                     |

                                                                                                               Politiikka

                                                                                                                     |

                                                                                                                  Yhteiskunta

                                                                                                                           |

                                                                                                                      organisaatiot

                                                                                                                                   |

                                                                                                                                 Ryhmät

                                                                                                                                         | 

                                                                                                                                      Yksilö

 

Tulevaisuuden filosofit opetetaan mikromanageroimaan tätä koko häkkyrää. Heille annetaan myös oikeus erikoistua halutessaan johonkin. Niin myös tulevaisuuden johtajille, ja halutessaan muillekin.

Luin Elina Lepomäen esityksen uusista oppiaineista ja allekirjoitan sen ihan hyvin. Tarvitsee vielä hienosäätöä, niin kuin tämäkin, mutta hyvällä mallilla näyttää olevan.

Voitte plagioida, tehdä halutessanne tarvittavat muutokset, ottaa minuun yhteyttä (heikki.kariluoma@gmail.com) tai mitä tahansa, jos tarve on. 

Suurin päivitys tässä mallissa on se, että ideologiat korvataan Altruismilla ja progressiolla ja produktiivisuudella:

Jokaiselle jotakin. Nykyäänkin enemmän vasemmalle kääntyneet suosivat jo ihmisoikeuksia vaikuttamisen muotona enemmän ideologian sijaan, ja se on mielestäni parempi vaihtoehto. Oikeistolaiset hoitavat enemmänkin sitten talouden kautta asioita. 

Traditionalistisille koville aloille korostetaan enemmän progressiota ja produktiivisuutta johtamiskysymyksissä. Korostetaan nykyisen oikeiston ylläpitämän perinteisen elämäntavan tärkeyttä yhteiskunnalle, sillä ilman sitä yhteiskunta romahtaa.

Liberaaleille ja humaaneille aloille korostetaan altruismia, hyväntekeväisyyttä ja myötätuntoa.

Eksentrikoille annetaan vapaus olla eksentrikkoja, kunhan tuotteliaisuus korostuu. 

 

Konkreettisia toimia, miten yliopisto lähtee tätä kohti:                

1. Kaikki professorit alkavat videoimaan luentonsa ja laittamaan diansa nettiin kaikille saataviksi, ilmaiseksi, jollekin valtion hyväksymälle sivustolle. Vähentää ideologista dogmaa yli 70%, kun kaikki näkevät mitä on tarjolla. 

2. Yliopistot koostavat erilaisista aloista ns. paketteja, joissa koostuu koko elämän aikana tarvittava kirjallisuus. Yksilön vapaus ja vastuu.  

3. Korostetaan koko elämän aikana oppimista ja tarjotaan yllä oleva häkkyrä kokonaisuudessaan tietyssä viitekehyksessä muotoillusti

4. Tehdään luentopakoista valinnaista: Käytetään internettiä uutena versiona kirjapainotaidosta.

5. Annetaan professoreille "häkkyräni" avulla täysi potentiaali puhua oikeasti sitä, mitä he tahtoisivat, turhan ylhäältä tulevan järjestelmän sijaan. 

6. Opetetaan koko häkkyrä alusta alkaen, ja annetaan täysi potentiaali opiskelijoille: Ainesidonnaisesti (esim. lepomäen malli) vanhat tieteen konsensuksen aineet vaikuttavat edelleen.

7. Kirjallisuusopinnoissa opetetaan koko "Elämän aikana tarvittavan kirjallisuuden paketti"

8. Elektroninen lisäsisältö internetissä (elämän aikana tarvittava kirjallisuus, yksittäisten professorien suositukset/neuvot produktiivisen elämän aikaansaamiseksi)

9. Ideavallankumous (häkkyräni ja filosofiani suhde älykkäisiin yksilöihin)

 

Mitä myös tarvitaan?   

Tarvitaan Akateeminen elin, jonka tarkoitus on: 

1. Tutkia pelkästään sitä, mitä duunarit/vähäosaiset/syrjityt/sairaat/yhteiskunnan ulkopuolella olevat kokevat

2. Puhua heidän suullaan valtarakenteille ja keskittyä vain heihin, omasta akateemisesta asemasta huolimatta.

3. Aiheuttaa näkyvä vipuvarsiasema yhteiskunnallisesti, jos keski- tai ylemmän keskiluokan ja duunareiden/edellä mainittujen välit menevät huonoiksi, niin kuin tällä hetkellä. Meillä ei ole tässä yhteiskunnassa varaa katsella sitä, että duunarit/edellä mainitut kokevat olonsa ulkopuolisiksi.

4. Opettaa yksilöitä ajattelemaan suoraan kaiken vähäosaisen näkökulmasta, esim. kysymys:

"Ottaako tämä toiminta huomioon kaikki olemassaolon tasot"

                                             

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261034-nain-tehdaan-maailman-paras-koulutusjarjestelma-ja-korjataan-tamanhetkiset-viat#comments Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sat, 15 Sep 2018 12:00:22 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261034-nain-tehdaan-maailman-paras-koulutusjarjestelma-ja-korjataan-tamanhetkiset-viat
Poliittisesti motivoituja kaivauksia – historian uudelleenkirjoitusta Venäjällä http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260131-poliittisesti-motivoituja-kaivauksia-historian-uudelleenkirjoitusta-venajalla <p><em>Poliittisesti motivoituja kaivauksia &ndash; historian uudelleenkirjoitusta Venäjällä</em></p><p>*</p><p><strong>Venäjä kääntyy menneisyyden puoleen</strong> ja käynnistää poliittisesti motivoidut kaivaukset, jotta Neuvostoliiton 1930-luvun jälkipuoliskon historiakirjoitusta saadaan muokatuksi halutun kaltaiseksi, kirjoittaa <strong>Halya Counash, t</strong>oimittaja, pedagogi, kääntäjä ja julkaisija.&nbsp; <a href="https://krytyka.com/en/users/halya-coynash?type=3"><u>https://krytyka.com/en/users/halya-coynash?type=3</u></a></p><p>Uusin yritys kirjoittaa Neuvostoliiton harjoittaman terrorin historiaa näyttää olevan käynnissä Venäjällä.&nbsp;</p><p>Tämä toimenpiteen eräs toimintalinja liittyy siihen pidätys- ja tutkintakierteeseen, jonka kohteeksi kansainvälisesti tunnettu tutkija ja ihmisoikeusaktivisti <strong>Juri Dmitrijevin </strong>on joutunut. &nbsp;Dmitrijevillä ja hänen Memorial &ndash;kollegoillaan oli keskeinen rooli Karjalan tasavallan joukkohautojen paljastamisessa ja niihin haudattujen terrorin uhrien tunnistamisessa.&nbsp; Tunnetuin salainen tuhopaikka sijaitsee Karhumäen piirin Sandarmohissa.</p><p>*</p><p><strong>Parisen vuotta sitten tuotettiin </strong>venäläistaholta julkisuuteen käsitys, jonka mukaan huomattava osa Sandarmohin uhreista, - jopa &rdquo;tuhansia&rdquo;, &nbsp;olisi Suomen armeijan jatkosodan vuosina 1941-1944 Karjalan rintamalla sotavankeina olleita puna-armeijan sotilaita.</p><p>Suomessa tällaiset näkemykset on päättäväisesti torjuttu ja nähty täysin perättömiksi.</p><p>Huolimatta siitä, että väitteiden tueksi ei ole mitään todisteita, ja välittämättä terroriuhrien lasten ja omaisten vetoomuksista hautarauhan säilyttämiseksi, Sandarmohin metsähautausmailla on nyt <strong>Venäjän Sotahistoriallinen Seura</strong> (<em>Российскому военно-историческому обществу (РВИО - RVIO</em><em>), </em><em>Russia&acute;s Military History Society</em>) alkanut kaivaa paikalla.</p><p>*</p><p><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156621793179935&amp;set=p.10156621793179935&amp;type=3&amp;hc_location=ufi" target="_blank"><u>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156621793179935&amp;set=p.10156621793179935&amp;type=3&amp;theater&amp;ifg=1</u></a></p><p>*</p><p><strong>Venäjän Sotahistoriallinen Seura</strong> on perustettu presidentti <strong>Vladimir Putinin</strong> joulukuussa 2012 huomiota herättäneen ukaasin pohjalta.&nbsp; Tuossa päätöksessään presidentti linjasi, että Venäjän &rdquo;<em>valtion ja yhteiskunnan voimia lujitetaan Venäjän armeijan historiallisen menneisyyden tutkimuksessa ja siihen liittyvien vääristymien torjunnassa</em>&rdquo;.&nbsp; Järjestön johdossa on Venäjän kulttuuriministeri <strong>Vladimir Medinsky</strong>, ja hän on käynnistänyt huomiota herättäneitä hankkeita, kuten Stalinin museon ja monumentin perustamisen Khoroshevoon, Tverin alueella.&nbsp; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Medinsky"><u>https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Medinsky</u></a></p><p>Kulttuuriministerin panos on osa Putinin hallinnon voimistuvaa pyrkimystä pestä tämän joukkomurhaajan maine, ja osittain sen tuloksena ennätysmäinen osuus, peräti 46 % venäläisistä kertoi tammikuussa 2017 näkevänsä generalissimus Stalinin positiivisessa valossa.&nbsp;</p><p>Permin 36-alueen museo, joka on yksi myöhäisen Neuvostoliiton tunnetuimmista poliittisista työ- ja ojennusleireistä on muuttunut katkeraksi parodiaksi, kun siitä pyritään poistamaan kaikki maininnat ja muistumat repression aikaan, ja siitä aiemmin huolehtinut kansalaisjärjestö on puolestaan lisätty Venäjän &rdquo;<em>ulkomaisten agenttien luetteloon</em>&rdquo;.</p><p>*</p><p><em>&rdquo;Medinsky nimitettiin kulttuuriministeriksi toukokuussa 2012, kun presidentti Vladimir Putin aloitti kuuden vuoden presidenttikauden, jonka aikana hän on vahvistanut vallankäyttöään vallitsevalla politiikalla ja vastakkainasettelulla länsimaihin nähden<br />Medinskyn nimitys kulttuuriministeriksi pöyhi höyheniä eri tahoilla - liberaalien älymystön vähemmistö kopioi hänelle nimikkeet &quot;propagandaministeri&quot; tai &quot;kulttuuripoliisi&quot;.<br />Medinsky on Venäjän Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja, joka äskettäin herätti Moskovaan kiistanalaisia tunteita pystyttämällä patsaan ruhtinas <strong>Vladimir Suurelle</strong> ja toisen AK-47-hyökkäyskiväärin keksijälle <strong>Mikhail Kalashnikoville</strong>. Jälkimmäinen muistomerkki tuli verkkovitsailun kohde, kun kotkankatseinen historioitsija havaitsi että kivääri, joka oli kuvattu veistoksessa, ei ollut AK-47 vaan pikemminkin natsien kehittämä saksalainen toisen maailmansodan ase</em>.&rdquo; <a href="https://www.rferl.org/a/russia-medinsky-culture-ministry-thesis-scandal/28771952.html"><u>https://www.rferl.org/a/russia-medinsky-culture-ministry-thesis-scandal/28771952.html</u></a></p><p><em>Myös Kulttuuriministerin opinnoista on käyty debattia:</em> <a href="https://themoscowtimes.com/news/russias-mnister-of-culture-vladimir-medinsky-keeps-phd-59326"><u>https://themoscowtimes.com/news/russias-mnister-of-culture-vladimir-medinsky-keeps-phd-59326</u></a> &nbsp;</p><p>*</p><p><strong>Sandarmohin salaisella teloituspaikalla</strong> pyritään nyt huomioimaan &rdquo;<em>uusia näkökohtia historiasta&rdquo;.&nbsp; </em></p><p>Sen jälkeen kun yhteensä 236 joukkohautaa löydettiin alueelta vuonna 1997, Sandarmohista on muodostunut pyhiinvaelluspaikka, jossa on löydön muistopäivänä 5. elokuuta vuosittain vietetty Kansainvälistä terrorin uhrin Muistopäivää.&nbsp; Aivan viime aikoihin saakka tapahtumalla on ollut Karjalan viranomaisten täysi tuki, ja jopa turvapalvelu FSB:tä myöten.&nbsp; Mutta parina viime vuonna virallistahot ovat loistaneet poissaolollaan, ja nyt elokuussa 2018 jopa paikallisen museon johto, joka on työskennellyt tiiviisti yhteistyössä Memorialin kanssa, pidättäytyi saapumasta paikalle.</p><p>Näkyvä käänne tapahtui kesäkuussa 2016, puoli vuotta ennen tutkija Dmitrijevin ensimmäistä pidätystä, kaksi Petroskoin yliopiston tutkijan nimissä esitettiin arvio, että jatkosodan aikana Suomen armeijan ylläpitämillä keskitysleireillä surmattiin ja haudattiin sotavankeja, ja Sandarmoh olisi yksi hautapaikoista.&nbsp; Vaikka Suomessakin esitetyissä näkemyksissä ei mainittu Memorial yhdistystä, kremlinsukainen Izvestia tarttui nopeasti aiheeseen, väittäen, että haudat, joiden katsotaan olevan Stalinin vainojen uhreja, &rdquo;voivatkin osoittautua Neuvostoliiton armeijan sotilaiksi, jotka murhattiin Suomen ylläpitämillä keskitysleireillä.&rdquo;&nbsp; TV Zvezda, joka on Venäjän puolustusministeriötä lähellä oleva kanava pisti vielä lisää kierroksia julkaisemalla väitteen, jonka mukaan &rdquo;tuhansia&rdquo; Neuvostoliiton sotavankeja on saatettu haudata Sandarmohissa&rdquo;, ja esitti salausluokiteltuja asiakirjoja, jotka FSB toimitti kanavalle.</p><p>Joissain lähteissä todetaan, että Sandarmohin juuri alkaneiden kaivausten tarkoituksena on osoittaa että 2000 tai jopa 3000 Sandarmohin vainouhrien metsähautausmaahan haudatuista on suomalaisten surmaamia puna-armeijan vankeja.&nbsp; Maanantaina sanotaan löydetyn 3 ihmisen jäänteet &ndash; kolme metriä syvältä mullasta.&nbsp; Kaivajilla oli teoria hallussa.&nbsp; Kyseessä on heidän mielestään suomalaisten pitämä vanki, sillä suomalaiset sonnustivat vankinsa nyt löydetyksi ilmoitettujen englantilaisin vihreisiin mantteleihin ja &ndash; syystä että teloitetut oli &rdquo;ammuttu teräsvaippaluodeilal&rdquo;, jollaisia suomalaisvalloittajat käyttivät.&nbsp; Kaivauksia sanotaan tekevän Venäjän armeijarakenteeseen kuuluva 90. Etsintäpataljoona.&nbsp;</p><p>*</p><p><strong>Uudelleen kirjoitettava Sandarmoh</strong></p><p>Petroskoilainen toimittaja <strong>Anna Jarova</strong> julkaisi viime joulukuussa laajan artikkelin, jonka otsikko oli &rdquo;Uudesti kirjoitettu Sandarmoh&rdquo;, jossa hän pohdiskeli tapaukseen liittyviä ristiriitoja ja erityisyyksiä, muun muassa FSB:ltä löytynyttä &rdquo;äkillistä&rdquo; näyttöä, jonka he kiireesti toimittivat televisiokanavalle.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Aiheen pöydälle nostaneet tutkijat eivät kiistäneet poliittisten uhrien olemassaoloa, mutta totesivat summaarisesti, että &rdquo;se on kuin Katyn.&nbsp; Siellä oli ensin NKVD, joka teki teloituksia, myöhemmin saksalaiset.&nbsp; Samassa paikassa.&rdquo;&nbsp; Tällä viitattiin tunnettuihin Katynin puolalaisupseerien teloituksiin huhtikuussa 1940, kohta Talvisodan päätyttyä.&nbsp; Neuvostoliitto kiisti osuutensa 22.000 puolalaisen murhiin, väittäen että saksalaiset olivat syyllistyneet julmuuksiin.&nbsp; Sittemmin myös Venäjän on virallisesti virallisesi tunnustanut roolinsa asiassa, joka kansainvälisen tutkimuskomission toimenpitein selvitettiin jo sodan aikana.&nbsp; Katynissä ei ole natsien uhreja.&nbsp;</p><p>Sekä venäläiset että suomalaiset historioitsijat, joihin Jarova otti yhteyttä, hylkäävät uuden hypoteesin poliittisesti motivoituneeksi väitteeksi, joka ei perustu uskottaviin todisteisiin.&nbsp;</p><p>Kaikkiaankin väite on jyrkässä ristiriidassa terrorin uhrien hautojen todisteiden kanssa.&nbsp; Esimerkiksi tiedetään, että NKVD teloitti 27.6.-4.11.1937 yhteensä 1.111 Valkoisen meren Solovetskin keskityslerillä pidettyä vankia, joiden joukossa mm. 239 ukrainalaista kirjailijaa, tiedemiestä ja muita ns. älymystön&nbsp; jäsentä.</p><p>*</p><p><strong>Elokuun lopussa 2018 alkaneet kaivaukset</strong> herättivät suurta huolta Sandarmohin tunnistettujen uhrien omaisten keskuudessa.&nbsp; Joukko sukulaisia jätti avoimen vetoomuksen, jonka otsikkona on &rdquo;Jättäkää haudat rauhaan!&rdquo;.&nbsp;</p><p>Vetoomus on osoitettu kulttuuriministeriölle, Karjalan tasavallan hallituksen historiallisten aiheiden suojelukomissiolle, Karjalan tasavallan kulttuuriperinnon kuntahallinnolle, Karhumäen piirikunnalle, Venäjän armeijan historialliselle yhteiskuntajaostolle, Venäjän Sotahistoriallisen Seuran alueosastolle, sekä kaivausten johtajana toimivalle Oleg Titberiylle, vaatimuksin kaivausten peruuttamisesta.&nbsp; Perusteluna esitetään, että kaivauksille ei ole perusteita, ei yhtään uutta dokumenttia, jotka kumoaisivat vuodesta 1997 lukien tehtyjen surmattuja koskevien identifiointiselvitysten tulokset.&nbsp;</p><p>&rdquo;Älkää häiritkö omaistemme hautojen rauhaa.&nbsp; Älkää tuhotko tätä muistoaluetta.&nbsp; Kutsumme kaikki Sandarmohissa surmattujen viattomien uhrien sukulaiset kautta maailman liittymään tähän vetoomukseen&rdquo;, he kirjoittavat.</p><p>*</p><p><strong>Sorron uhrien muistomerkki</strong>,</p><p>Karjalan tasavalta, Karhumäen alue,</p><p>Sandarmohin hautausmaa</p><p><a href="https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/"><u>https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/</u></a></p><p>*</p><p><strong><em>&rdquo;Ihmiset älkää tappako toisianne&rdquo;</em></strong></p><p>&nbsp;</p><p>Muistokivessä aiemmin ollut pronssinen <em>figuuri on nyttemmin siitä poistettu</em>.&nbsp; Tiedossani ei ole kenen toimesta.</p><p>Vertaa:</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/photo.php?ph=1157"><u>http://gulag.memorial.de/photo.php?ph=1157</u></a></p><p>*</p><p>*</p><p><em>Lähteitä: </em></p><p>Politically-motivated excavations, 27.8.2018, <a href="https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/"><u>https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>Novaja Gazeta, 24.8.2018; <a href="https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77592-ne-trevozhte-mogily-otkrytoe-pismo"><u>https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77592-ne-trevozhte-mogily-otkrytoe-pismo</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/delo.dmitrieva/?hc_location=ufi"><u>https://www.facebook.com/groups/delo.dmitrieva/?hc_location=ufi</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://semnasem.ru/sandarmokh/"><u>https://semnasem.ru/sandarmokh/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://therussianreader.com/tag/yuri-kilin/"><u>https://therussianreader.com/tag/yuri-kilin/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77592-ne-trevozhte-mogily-otkrytoe-pismo" target="_blank"><u>https://www.novayagazeta.ru/.../77592-ne-trevozhte-mogily...</u></a></p><p>*</p><p><strong><em>Toteamus</em></strong></p><p>Kurzinfo</p><p>Karhumäenpiiri.</p><p><strong>Das Krankenlager Medweschjegorsk</strong> bestand von <strong>Oktober 1946 bis August 1947</strong>, seine Verwaltung befand sich in der Stadt Medweschjegorsk. Die Gefangenen, deren Zahl bis zu <strong>4.800 Personen</strong> betrug, wurden in der Landwirtschaft eingesetzt.</p><p><strong>Zuordnung</strong></p><p>Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung</p><p><strong>Dauer</strong></p><p>eingerichtet am 19.10.46 [1] (1);<br />geschlossen am 29.08.47 [2]2.</p><p><strong>Zuständigkeit</strong></p><p>GULAG [1, 2].</p><p><strong>Standort</strong></p><p>Karelo-Finnische SSR, Medweschjegorsk {17}.</p><p><strong>Wirtschaftstätigkeit</strong></p><p>Arbeiten in der Landwirtschaft (Viehzucht), Bereitstellung von Arbeitskräften für Schneidereien, Schustereien und andere Werkstätten, Vertragsarbeiten [3, 4].</p><p><strong>Insassenzahlen</strong></p><p>01.01.47 &mdash; 3.958, 10.47 &mdash; 4.716 (3) (Erfassungs- und Verteilungsabteilung des GULAG - URO).</p><p><strong>Leiter</strong></p><p>Leiter: Oberstleutnant A. G. FLORINSKI, 19.10.46 - 29.08.47 [1, 2];<br />Stellvertreter: W. P. GUDKOW, 19.10.46 - ? [1].</p><p><strong>Archiv</strong></p><p>In der Abteilung für Besserungsarbeitskolonien (OITK) des MWD der Karelischen ASSR: 657 Personalakten von Häftlingen {1}.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=239"><u>http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=239</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>*</p><p><strong>Kurzinfo</strong></p><p>Das ITL bei der Hauptverwaltung für Verteidigungsbauten bestand von <strong>September bis Oktober 1941</strong>, seine Verwaltung befand sich in der Stadt Medweschjegorsk. Die Gefangenen, deren Zahl bis zu <strong>50.000 Personen</strong> betrug, wurden beim <strong>Bau von Verteidigungsanlagen eingesetzt</strong>.</p><p><strong>Zuordnung</strong></p><p>Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung</p><p><strong>Dauer</strong></p><p>eingerichtet am 08.09.41 [1] (1);<br />geschlossen am 15.10.41 [2] (2).</p><p><strong>Zuständigkeit</strong></p><p>GUOBR ab 08.09.41 [1].</p><p><strong>Standort</strong></p><p>Karelo-Finnische SSR, ? [1].</p><p><strong>Wirtschaftstätigkeit</strong></p><p>Bau von Verteidigungsanlagen [1].</p><p><strong>Insassenzahlen</strong></p><p>k.A.</p><p><strong>Leiter</strong></p><p>Major der Staatssicherheit I. T. SERGEJEW, 08.09.41 &mdash; ? [1].</p><p><strong>Archiv</strong></p><p>14. Abteilung der Verwaltung für Sonderbauten des Verteidigungsministeriums der UdSSR (Moskau) und Archiv des Verteidigungsministeriums der UdSSR (Podolsk, Gebiet Moskau) {1}.</p><p><strong>Fußnote(n)</strong></p><p>(1) Derselbe Befehl sah die Einrichtung der Karelo-Finnischen Verwaltung für Verteidigungsbauten des NKWD vor, der sämtliche Ressourcen des Weißmeer-Ostsee-ITL des NKWD zur Verfügung gestellt wurden.<br />(2) Derselbe Befehl sah die Verlegung des gesamten Personals aus der Hauptverwaltung für Verteidigungsarbeiten (GUOBR) des NKWD an die GUOBR des Volkskommissariats für Verteidigung vor.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=170"><u>http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=170</u></a></p><p>*</p><p><strong>Kurzinfo</strong></p><p>Das Wjartsilja-ITL bestand von <strong>August 1946 bis April 1953</strong>, seine Verwaltung befand sich in der Siedlung <strong>Wjartsilja (Karelische ASSR</strong>). Im <strong>Lager waren bis zu 2.300 Personen</strong> inhaftiert, die in der Metallurgie sowie in der Stacheldrahtproduktion für die Lager und Kolonien der Hauptverwaltung der Lager (GULAG) eingesetzt wurden.</p><p><strong>Zuordnung</strong></p><p>Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung</p><p><strong>Dauer</strong></p><p>eingerichtet am 07.08.46 [1] (1);<br />geschlossen am 29.04.53 (Übergabe an die UITLK der Karelo-Finnischen SSR) {35}.</p><p><strong>Zuständigkeit</strong></p><p>GULGMP ab 07.08.46 [1], {29};<br />GULAG des MJu ab 02.04.53 {33}.</p><p><strong>Standort</strong></p><p>Karelo-Finnische SSR, Bezirk Sortalawski, Siedlung Wjartsilja {17, 19, 29}.</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=74"><u>http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=74</u></a></p><p>*</p><p><strong>Kurzinfo</strong></p><p>Das <strong>WEISSMEER-OSTSEE-ITL</strong> bestand vom <strong>November 1931 bis September 1941,</strong> seine Verwaltung befand sich zunächst in der Stadt Medweschjegorsk, von Juli 1933 bis September 1935 im Dorf Nadwoizy und anschließend wieder in Medweschjegorsk. <strong>Im Lager waren bis zu 108.000 Personen inhaftiert</strong>, die zunächst beim Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals und später auch im laufenden Betrieb eingesetzt wurden. Außerdem arbeiteten die Gefangenen in der Holzgewinnung, im Wasser-, Verkehrswege- und Industriebau.</p><p><strong>Biographien</strong></p><p><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=27"><u>Dawid Dawidowitsch Gerzen</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=28"><u>Dawid Genrichowitsch Gerzen</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=66"><u>Elwira Gertsch</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=177"><u>Juri Reschetnikow</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=228"><u>Konstantin Karlowitsch Winkler</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=121"><u>Pawel Alexandrowitsch Florenski</u></a><br /><a href="http://gulag.memorial.de/person.php?pers=30"><u>Wassili Wassiljewitsch Efa</u></a></p><p><strong>Zuordnung</strong></p><p>Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung</p><p><strong>Dauer</strong></p><p>eingerichtet am 16.11.31 auf der Basis des SOLOWEZKI-ITL des OGPU [1];<br />geschlossen 18.09.41 [2] (1).</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=32"><u>http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=32</u></a></p><p>*</p><p>Gulag</p><p><a href="http://gulag.memorial.de/maps/map1.html"><u>http://gulag.memorial.de/maps/map1.html</u></a></p><p>*</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Poliittisesti motivoituja kaivauksia – historian uudelleenkirjoitusta Venäjällä

*

Venäjä kääntyy menneisyyden puoleen ja käynnistää poliittisesti motivoidut kaivaukset, jotta Neuvostoliiton 1930-luvun jälkipuoliskon historiakirjoitusta saadaan muokatuksi halutun kaltaiseksi, kirjoittaa Halya Counash, toimittaja, pedagogi, kääntäjä ja julkaisija.  https://krytyka.com/en/users/halya-coynash?type=3

Uusin yritys kirjoittaa Neuvostoliiton harjoittaman terrorin historiaa näyttää olevan käynnissä Venäjällä. 

Tämä toimenpiteen eräs toimintalinja liittyy siihen pidätys- ja tutkintakierteeseen, jonka kohteeksi kansainvälisesti tunnettu tutkija ja ihmisoikeusaktivisti Juri Dmitrijevin on joutunut.  Dmitrijevillä ja hänen Memorial –kollegoillaan oli keskeinen rooli Karjalan tasavallan joukkohautojen paljastamisessa ja niihin haudattujen terrorin uhrien tunnistamisessa.  Tunnetuin salainen tuhopaikka sijaitsee Karhumäen piirin Sandarmohissa.

*

Parisen vuotta sitten tuotettiin venäläistaholta julkisuuteen käsitys, jonka mukaan huomattava osa Sandarmohin uhreista, - jopa ”tuhansia”,  olisi Suomen armeijan jatkosodan vuosina 1941-1944 Karjalan rintamalla sotavankeina olleita puna-armeijan sotilaita.

Suomessa tällaiset näkemykset on päättäväisesti torjuttu ja nähty täysin perättömiksi.

Huolimatta siitä, että väitteiden tueksi ei ole mitään todisteita, ja välittämättä terroriuhrien lasten ja omaisten vetoomuksista hautarauhan säilyttämiseksi, Sandarmohin metsähautausmailla on nyt Venäjän Sotahistoriallinen Seura (Российскому военно-историческому обществу (РВИО - RVIO), Russia´s Military History Society) alkanut kaivaa paikalla.

*

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156621793179935&set=p.10156621793179935&type=3&theater&ifg=1

*

Venäjän Sotahistoriallinen Seura on perustettu presidentti Vladimir Putinin joulukuussa 2012 huomiota herättäneen ukaasin pohjalta.  Tuossa päätöksessään presidentti linjasi, että Venäjän ”valtion ja yhteiskunnan voimia lujitetaan Venäjän armeijan historiallisen menneisyyden tutkimuksessa ja siihen liittyvien vääristymien torjunnassa”.  Järjestön johdossa on Venäjän kulttuuriministeri Vladimir Medinsky, ja hän on käynnistänyt huomiota herättäneitä hankkeita, kuten Stalinin museon ja monumentin perustamisen Khoroshevoon, Tverin alueella.  https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Medinsky

Kulttuuriministerin panos on osa Putinin hallinnon voimistuvaa pyrkimystä pestä tämän joukkomurhaajan maine, ja osittain sen tuloksena ennätysmäinen osuus, peräti 46 % venäläisistä kertoi tammikuussa 2017 näkevänsä generalissimus Stalinin positiivisessa valossa. 

Permin 36-alueen museo, joka on yksi myöhäisen Neuvostoliiton tunnetuimmista poliittisista työ- ja ojennusleireistä on muuttunut katkeraksi parodiaksi, kun siitä pyritään poistamaan kaikki maininnat ja muistumat repression aikaan, ja siitä aiemmin huolehtinut kansalaisjärjestö on puolestaan lisätty Venäjän ”ulkomaisten agenttien luetteloon”.

*

”Medinsky nimitettiin kulttuuriministeriksi toukokuussa 2012, kun presidentti Vladimir Putin aloitti kuuden vuoden presidenttikauden, jonka aikana hän on vahvistanut vallankäyttöään vallitsevalla politiikalla ja vastakkainasettelulla länsimaihin nähden
Medinskyn nimitys kulttuuriministeriksi pöyhi höyheniä eri tahoilla - liberaalien älymystön vähemmistö kopioi hänelle nimikkeet "propagandaministeri" tai "kulttuuripoliisi".
Medinsky on Venäjän Sotahistoriallisen Seuran puheenjohtaja, joka äskettäin herätti Moskovaan kiistanalaisia tunteita pystyttämällä patsaan ruhtinas Vladimir Suurelle ja toisen AK-47-hyökkäyskiväärin keksijälle Mikhail Kalashnikoville. Jälkimmäinen muistomerkki tuli verkkovitsailun kohde, kun kotkankatseinen historioitsija havaitsi että kivääri, joka oli kuvattu veistoksessa, ei ollut AK-47 vaan pikemminkin natsien kehittämä saksalainen toisen maailmansodan ase
.” https://www.rferl.org/a/russia-medinsky-culture-ministry-thesis-scandal/28771952.html

Myös Kulttuuriministerin opinnoista on käyty debattia: https://themoscowtimes.com/news/russias-mnister-of-culture-vladimir-medinsky-keeps-phd-59326  

*

Sandarmohin salaisella teloituspaikalla pyritään nyt huomioimaan ”uusia näkökohtia historiasta”. 

Sen jälkeen kun yhteensä 236 joukkohautaa löydettiin alueelta vuonna 1997, Sandarmohista on muodostunut pyhiinvaelluspaikka, jossa on löydön muistopäivänä 5. elokuuta vuosittain vietetty Kansainvälistä terrorin uhrin Muistopäivää.  Aivan viime aikoihin saakka tapahtumalla on ollut Karjalan viranomaisten täysi tuki, ja jopa turvapalvelu FSB:tä myöten.  Mutta parina viime vuonna virallistahot ovat loistaneet poissaolollaan, ja nyt elokuussa 2018 jopa paikallisen museon johto, joka on työskennellyt tiiviisti yhteistyössä Memorialin kanssa, pidättäytyi saapumasta paikalle.

Näkyvä käänne tapahtui kesäkuussa 2016, puoli vuotta ennen tutkija Dmitrijevin ensimmäistä pidätystä, kaksi Petroskoin yliopiston tutkijan nimissä esitettiin arvio, että jatkosodan aikana Suomen armeijan ylläpitämillä keskitysleireillä surmattiin ja haudattiin sotavankeja, ja Sandarmoh olisi yksi hautapaikoista.  Vaikka Suomessakin esitetyissä näkemyksissä ei mainittu Memorial yhdistystä, kremlinsukainen Izvestia tarttui nopeasti aiheeseen, väittäen, että haudat, joiden katsotaan olevan Stalinin vainojen uhreja, ”voivatkin osoittautua Neuvostoliiton armeijan sotilaiksi, jotka murhattiin Suomen ylläpitämillä keskitysleireillä.”  TV Zvezda, joka on Venäjän puolustusministeriötä lähellä oleva kanava pisti vielä lisää kierroksia julkaisemalla väitteen, jonka mukaan ”tuhansia” Neuvostoliiton sotavankeja on saatettu haudata Sandarmohissa”, ja esitti salausluokiteltuja asiakirjoja, jotka FSB toimitti kanavalle.

Joissain lähteissä todetaan, että Sandarmohin juuri alkaneiden kaivausten tarkoituksena on osoittaa että 2000 tai jopa 3000 Sandarmohin vainouhrien metsähautausmaahan haudatuista on suomalaisten surmaamia puna-armeijan vankeja.  Maanantaina sanotaan löydetyn 3 ihmisen jäänteet – kolme metriä syvältä mullasta.  Kaivajilla oli teoria hallussa.  Kyseessä on heidän mielestään suomalaisten pitämä vanki, sillä suomalaiset sonnustivat vankinsa nyt löydetyksi ilmoitettujen englantilaisin vihreisiin mantteleihin ja – syystä että teloitetut oli ”ammuttu teräsvaippaluodeilal”, jollaisia suomalaisvalloittajat käyttivät.  Kaivauksia sanotaan tekevän Venäjän armeijarakenteeseen kuuluva 90. Etsintäpataljoona. 

*

Uudelleen kirjoitettava Sandarmoh

Petroskoilainen toimittaja Anna Jarova julkaisi viime joulukuussa laajan artikkelin, jonka otsikko oli ”Uudesti kirjoitettu Sandarmoh”, jossa hän pohdiskeli tapaukseen liittyviä ristiriitoja ja erityisyyksiä, muun muassa FSB:ltä löytynyttä ”äkillistä” näyttöä, jonka he kiireesti toimittivat televisiokanavalle. 

 

Aiheen pöydälle nostaneet tutkijat eivät kiistäneet poliittisten uhrien olemassaoloa, mutta totesivat summaarisesti, että ”se on kuin Katyn.  Siellä oli ensin NKVD, joka teki teloituksia, myöhemmin saksalaiset.  Samassa paikassa.”  Tällä viitattiin tunnettuihin Katynin puolalaisupseerien teloituksiin huhtikuussa 1940, kohta Talvisodan päätyttyä.  Neuvostoliitto kiisti osuutensa 22.000 puolalaisen murhiin, väittäen että saksalaiset olivat syyllistyneet julmuuksiin.  Sittemmin myös Venäjän on virallisesti virallisesi tunnustanut roolinsa asiassa, joka kansainvälisen tutkimuskomission toimenpitein selvitettiin jo sodan aikana.  Katynissä ei ole natsien uhreja. 

Sekä venäläiset että suomalaiset historioitsijat, joihin Jarova otti yhteyttä, hylkäävät uuden hypoteesin poliittisesti motivoituneeksi väitteeksi, joka ei perustu uskottaviin todisteisiin. 

Kaikkiaankin väite on jyrkässä ristiriidassa terrorin uhrien hautojen todisteiden kanssa.  Esimerkiksi tiedetään, että NKVD teloitti 27.6.-4.11.1937 yhteensä 1.111 Valkoisen meren Solovetskin keskityslerillä pidettyä vankia, joiden joukossa mm. 239 ukrainalaista kirjailijaa, tiedemiestä ja muita ns. älymystön  jäsentä.

*

Elokuun lopussa 2018 alkaneet kaivaukset herättivät suurta huolta Sandarmohin tunnistettujen uhrien omaisten keskuudessa.  Joukko sukulaisia jätti avoimen vetoomuksen, jonka otsikkona on ”Jättäkää haudat rauhaan!”. 

Vetoomus on osoitettu kulttuuriministeriölle, Karjalan tasavallan hallituksen historiallisten aiheiden suojelukomissiolle, Karjalan tasavallan kulttuuriperinnon kuntahallinnolle, Karhumäen piirikunnalle, Venäjän armeijan historialliselle yhteiskuntajaostolle, Venäjän Sotahistoriallisen Seuran alueosastolle, sekä kaivausten johtajana toimivalle Oleg Titberiylle, vaatimuksin kaivausten peruuttamisesta.  Perusteluna esitetään, että kaivauksille ei ole perusteita, ei yhtään uutta dokumenttia, jotka kumoaisivat vuodesta 1997 lukien tehtyjen surmattuja koskevien identifiointiselvitysten tulokset. 

”Älkää häiritkö omaistemme hautojen rauhaa.  Älkää tuhotko tätä muistoaluetta.  Kutsumme kaikki Sandarmohissa surmattujen viattomien uhrien sukulaiset kautta maailman liittymään tähän vetoomukseen”, he kirjoittavat.

*

Sorron uhrien muistomerkki,

Karjalan tasavalta, Karhumäen alue,

Sandarmohin hautausmaa

https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/

*

”Ihmiset älkää tappako toisianne”

 

Muistokivessä aiemmin ollut pronssinen figuuri on nyttemmin siitä poistettu.  Tiedossani ei ole kenen toimesta.

Vertaa:

http://gulag.memorial.de/photo.php?ph=1157

*

*

Lähteitä:

Politically-motivated excavations, 27.8.2018, https://dmitrievaffair.com/2018/08/27/politically-motivated-excavations/

 

Novaja Gazeta, 24.8.2018; https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/24/77592-ne-trevozhte-mogily-otkrytoe-pismo

 

https://www.facebook.com/groups/delo.dmitrieva/?hc_location=ufi

 

https://semnasem.ru/sandarmokh/

 

https://therussianreader.com/tag/yuri-kilin/

 

https://www.novayagazeta.ru/.../77592-ne-trevozhte-mogily...

*

Toteamus

Kurzinfo

Karhumäenpiiri.

Das Krankenlager Medweschjegorsk bestand von Oktober 1946 bis August 1947, seine Verwaltung befand sich in der Stadt Medweschjegorsk. Die Gefangenen, deren Zahl bis zu 4.800 Personen betrug, wurden in der Landwirtschaft eingesetzt.

Zuordnung

Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung

Dauer

eingerichtet am 19.10.46 [1] (1);
geschlossen am 29.08.47 [2]2.

Zuständigkeit

GULAG [1, 2].

Standort

Karelo-Finnische SSR, Medweschjegorsk {17}.

Wirtschaftstätigkeit

Arbeiten in der Landwirtschaft (Viehzucht), Bereitstellung von Arbeitskräften für Schneidereien, Schustereien und andere Werkstätten, Vertragsarbeiten [3, 4].

Insassenzahlen

01.01.47 — 3.958, 10.47 — 4.716 (3) (Erfassungs- und Verteilungsabteilung des GULAG - URO).

Leiter

Leiter: Oberstleutnant A. G. FLORINSKI, 19.10.46 - 29.08.47 [1, 2];
Stellvertreter: W. P. GUDKOW, 19.10.46 - ? [1].

Archiv

In der Abteilung für Besserungsarbeitskolonien (OITK) des MWD der Karelischen ASSR: 657 Personalakten von Häftlingen {1}.

 

http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=239

 

*

Kurzinfo

Das ITL bei der Hauptverwaltung für Verteidigungsbauten bestand von September bis Oktober 1941, seine Verwaltung befand sich in der Stadt Medweschjegorsk. Die Gefangenen, deren Zahl bis zu 50.000 Personen betrug, wurden beim Bau von Verteidigungsanlagen eingesetzt.

Zuordnung

Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung

Dauer

eingerichtet am 08.09.41 [1] (1);
geschlossen am 15.10.41 [2] (2).

Zuständigkeit

GUOBR ab 08.09.41 [1].

Standort

Karelo-Finnische SSR, ? [1].

Wirtschaftstätigkeit

Bau von Verteidigungsanlagen [1].

Insassenzahlen

k.A.

Leiter

Major der Staatssicherheit I. T. SERGEJEW, 08.09.41 — ? [1].

Archiv

14. Abteilung der Verwaltung für Sonderbauten des Verteidigungsministeriums der UdSSR (Moskau) und Archiv des Verteidigungsministeriums der UdSSR (Podolsk, Gebiet Moskau) {1}.

Fußnote(n)

(1) Derselbe Befehl sah die Einrichtung der Karelo-Finnischen Verwaltung für Verteidigungsbauten des NKWD vor, der sämtliche Ressourcen des Weißmeer-Ostsee-ITL des NKWD zur Verfügung gestellt wurden.
(2) Derselbe Befehl sah die Verlegung des gesamten Personals aus der Hauptverwaltung für Verteidigungsarbeiten (GUOBR) des NKWD an die GUOBR des Volkskommissariats für Verteidigung vor.

 

http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=170

*

Kurzinfo

Das Wjartsilja-ITL bestand von August 1946 bis April 1953, seine Verwaltung befand sich in der Siedlung Wjartsilja (Karelische ASSR). Im Lager waren bis zu 2.300 Personen inhaftiert, die in der Metallurgie sowie in der Stacheldrahtproduktion für die Lager und Kolonien der Hauptverwaltung der Lager (GULAG) eingesetzt wurden.

Zuordnung

Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung

Dauer

eingerichtet am 07.08.46 [1] (1);
geschlossen am 29.04.53 (Übergabe an die UITLK der Karelo-Finnischen SSR) {35}.

Zuständigkeit

GULGMP ab 07.08.46 [1], {29};
GULAG des MJu ab 02.04.53 {33}.

Standort

Karelo-Finnische SSR, Bezirk Sortalawski, Siedlung Wjartsilja {17, 19, 29}.

http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=74

*

Kurzinfo

Das WEISSMEER-OSTSEE-ITL bestand vom November 1931 bis September 1941, seine Verwaltung befand sich zunächst in der Stadt Medweschjegorsk, von Juli 1933 bis September 1935 im Dorf Nadwoizy und anschließend wieder in Medweschjegorsk. Im Lager waren bis zu 108.000 Personen inhaftiert, die zunächst beim Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals und später auch im laufenden Betrieb eingesetzt wurden. Außerdem arbeiteten die Gefangenen in der Holzgewinnung, im Wasser-, Verkehrswege- und Industriebau.

Biographien

Dawid Dawidowitsch Gerzen
Dawid Genrichowitsch Gerzen
Elwira Gertsch
Juri Reschetnikow
Konstantin Karlowitsch Winkler
Pawel Alexandrowitsch Florenski
Wassili Wassiljewitsch Efa

Zuordnung

Lagerverwaltungen und Lagerabteilungen unter Zentralverwaltung

Dauer

eingerichtet am 16.11.31 auf der Basis des SOLOWEZKI-ITL des OGPU [1];
geschlossen 18.09.41 [2] (1).

http://gulag.memorial.de/lager.php?lag=32

*

Gulag

http://gulag.memorial.de/maps/map1.html

*

 

]]>
27 http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260131-poliittisesti-motivoituja-kaivauksia-historian-uudelleenkirjoitusta-venajalla#comments Sandarmoh Stalinin terrori Suomi Venäjä Tue, 28 Aug 2018 17:11:55 +0000 Veikko Huuska http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260131-poliittisesti-motivoituja-kaivauksia-historian-uudelleenkirjoitusta-venajalla
Orjien vienti suoraan Afrikasta Amerikkaan sallittiin 500 vuotta sitten http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260127-orjien-vienti-suoraan-afrikasta-amerikkaan-sallittiin-500-vuotta-sitten <p>Nykyisen gregoriaanisen kalenterin mukaan Espanjan kuningas <em>Carlos I</em> (<em>Kaarle </em>I) antoi päivälleen 500 vuotta sitten 28. elokuuta 1518 toimiluvan (charter), joka salli orjien viennin suoraan Afrikasta Amerikkaan (<em>Independent</em>, 17 August 2018). Miten orjuus ilmeni Pohjois-Amerikan kolonioissa ja minkälaisia seurauksia sillä oli? Mitä voimme oppia Carlos-kuninkaan päätöksestä kun ajattelemme Euroopan ja Suomen nykyhallitsijoiden suunnitelmia?</p><p>Orjuus sinänsä on ollut läsnä ihmisyhteisöissä ammoisista ajoista lähtien. Kirjoitetuissa lähteissä orjuus tunnetaan esimerkiksi jo Vanhassa Testamentissa (5. Moos. 15:12 &amp; 15&ndash;17):</p><p>&rdquo;12. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, niin päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi,&rdquo; [&hellip;]</p><p>&rdquo;15.&nbsp;Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vapahti sinut. Sentähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn.&nbsp;<br />16.&nbsp;Mutta jos hän sanoo sinulle: &#39;En tahdo lähteä luotasi&#39;, koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi ja koska hänen on ollut sinun luonasi hyvä olla,&nbsp;<br />17.&nbsp;niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi.&nbsp;&rdquo;</p><p><u>Orjuus ja velkaorjuus Pohjois-Amerikassa</u></p><p>Ennen Carlos I:n toimilupapäätöstä, afrikkalaisia orjia oli ainakin vuodesta 1510 lähtien tuotu Espanjaan ja Portugaliin, mistä heitä laivattiin edelleen Karibialle (<em>Independent</em>, 17 August 2018).</p><p>Alkuun Amerikassa kokeiltiin intiaanien orjuutta, mutta heitä pidettiin muun muassa liian heikkoina ja sairauksille alttiina raskaaseen työhön. Vanhan maailman tautiperimään tottuneita ja rotevampia mustia afrikkalaisia ryhdyttiin tuomaan orjiksi heidän tilalleen.</p><p>Vanhassa maailmassa mustien afrikkalaisten orjuus ei ollut mitään uutta. Kuten orjuudella sinänsä, sillä oli takanaan pitkä historia ja keskenään taistelevat afrikkalaiset heimot olivat jo vanhastaan myyneet vihollisiaan &ndash; muiden heimojen mustia &ndash; orjiksi esimerkiksi arabeille. Näin tapahtui &ndash; osaltaan &ndash; myös Amerikkojen orjakaupan tapauksessa.</p><p>Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että varhaisissa Pohjois-Amerikan kolonioissa, joista sitten muodostui Amerikan Yhdysvallat, oli myös valkoisia orjia. Sen yksi ilmentymä oli velkaorjuudessa elävä velkatyövoima (indentured labour/indentured servitude), jolla pyrittiin paikkaamaan kolonioiden työvoimapulaa. Samalla se avasi kurjuutta paremman elämän mahdollisuuden monille englantilaisille, etenkin nuorille. Velkatyösopimus solmittiin yleensä 5-6 vuodeksi ja sen vastineeksi sai pääsyn Virginiaan, ruoan ja vaatetuksen. (Wood 2005, 7.)</p><p>Koska velkatyövoiman kuljetus oli kannattavaa laivanomistajille, ihmisiä myös huijattiin lähtemään Atlantin taakse töihin. Rikollisia ja velkaantuneita kohtaan käytettiin joskus väkivaltaa, jotta heidät saatiin mukaan laivaan. Velkatyövoima hyödytti kolonioiden uudisviljelijöitä ja erityisesti plantaasinomistajia ja samalla Englanti pääsi eroon osasta ylijäämäväestöään. (Furnas 1969, 97&ndash;99.)</p><p>Tämä paikkasi Virginian Chesapeaken tupakantuottajien työvoimantarvetta ja vuosien 1620 ja 1680 välillä 80 prosenttia sinne emigroituneista briteistä teki niin velkatyövoimana (Wood 2005, 8). Vuodesta 1680 mustien orjien maahantuonti lisääntyi voimakkaasti ja he alkoivat korvata valkoista velkatyövoimaa vallitsevana työvoimanlähteenä (Boorstin 2000, 101). Vuonna 1700 Virginiassa oli 6000 orjaa eli 1/12 osa väestöstä. Vuoteen 1763 mennessä orjia oli jo 170&nbsp;000, noin puolet väestöstä (Zinn 1997, 27).</p><p>Työvoiman värillä ei ollut juuri väliä, varsinaisia orjia käytettiin silloin kun siitä tuli taloudellisesti rationaalisempaa ja kannattavampaa kuin velkatyövoiman käytöstä (Wood 2005, 9).</p><p>Alkuun valkoinen ja musta työvoima saattoi viettää yhdessä vapaa-aikaa ja myös karata yhdessä (Wood 2005, 8). Amerikan kolonioihin pesiytyi pelko mustien orjien kapinasta; sitä suurempi oli vain pelko siitä, että tyytymättömät valkoiset liittyisivät mustiin kumotakseen olemassa olevan järjestyksen. (Zinn 1997, 30) Mustat orjat ja valkoiset velkaorjat &ndash; valkoinen alaluokka &ndash; taistelivatkin rinta rinnan esimerkiksi liki sisällissodaksi luonnehditussa vuoden 1676 Baconin kapinassa (Wood 2005, 8-10).</p><p>Myöhemmin tämä yhteinen rintama murentui. Pohjois-Amerikan englantilaiset kolonialistit olivat 1600-luvun loppuun mennessä luoneet päättymättömän orjuuden järjestelmän, joka pohjautui yksilön lailliseen asemaan ja ihonväriin. Vuonna 1705 plantaasinomistajien dominoima Virginian lakiasäätävä yleiskokous <em>House of Burgesses</em> ryhtyi tietoisesti murentamaan mustan ja valkoisen työvoiman yhtenäisyyttä. (Wood 2005, 11&ndash;15.) Valkoinen alaluokka alkoi itsekin haluta tehdä hajurakoa mustiin orjiin.</p><p>Näiden valkoisten orjien ja velkaorjien jälkeläisistä on varsin usein tullut osa niin sanottuna valkoisena roskaväkenä tunnettua väestönosaa, joiden yhdestä organisoitumismuodosta kerrotaan esimerkiksi muutama viikko sitten Suomen ensi-iltansa saaneessa yhdysvaltalaisessa elokuvassa.</p><p>Intiaanien orjuus Amerikassa ei silti päättynyt mustien afrikkalaisten tuloon, kuten esimerkiksi <em>The New York Times</em> tietää kertoa artikkelissaan (January 28, 2018), joka tarkastelee muun muassa nimikkeellä <em>Genízaros</em> tunnettuja intiaaniorjia ja heidän jälkeläisiään.</p><p>Sekä tuodut mustat orjat että eri syistä Amerikkaan menneet valkoihoiset eurooppalaiset olivat muukalaisia, vieras rodullinen/etninen elementti Amerikassa. Vain intiaanit olivat ja ovat oikeita amerikkalaisia. Sekä valkoisten että mustien meno Amerikkaan tuotti ongelmia alkuperäisväestölle.</p><p><u>Suomalaiset ja orjuus</u></p><p>Suomalaiset ja suomensukuiset ylipäätään ovat valkoihoisia, joilla on ollut niin kielteisiä kuin myönteisiä kokemuksia historiallisesta kanssakäymisestä muiden valkoisten kaukasialaisiksi kutsuttujen eurooppalaisten heimojen kanssa.</p><p>Yksi näistä kielteisen kohtaamisen tavoista koski orjuutta; suomalaisia ja suomensukuisia vietiin orjiksi niin Ruotsiin kuin Novgorodiin/Moskovan Venäjälle ja aina islamilaiseen maailmaan saakka.</p><p>Muinaisen Skandinavian <em>ðræll</em> oli asemaltaan verrattavissa kotieläimeen tai muuhun omaisuuteen. Suosittuja hankintakohteita olivat naapuripopulaatiot &ndash; kuten kaikkialla &ndash; ja länsiskandinaavit hankkivat orjia Skånesta, Götanmaalta ja Smålannista. Hankinta kohdistui myös Itämeren itäpuolelle (tai ennemminkin, Lounaismeren toiselle puolelle) ja viimeinen tunnettu keskiaikainen ruotsalainen orjuusasiakirja on <em>Assmund Langhin</em> testamentti 27.2.1310, jolla hän vapautti ilmeisesti Suomenlahden itärannalta kotoisin olevan orjansa nimeltä <em>Karelus</em>. (Korpela 2014, 39&ndash;40.)</p><p>Orjia vietiin kotikulmilta myös itään ja novgorodilaisten ensimmäinen tunnettu ryöstöretki, joka voidaan liittää Suomeen ja Karjalaan, tehtiin vuonna 1042. Orjiksi ryöstäminen Suomesta, Karjalasta ja Vienan alueelta lisääntyi jonkin verran 1300-luvun jälkeen. Novgorodilaiset hyökkäsivät ja veivät vankeja orjuuteen mukanaan hämäläisten &rdquo;jemien&rdquo; keskuudesta vuonna 1311. Vastaavia hyökkäyksiä tehtiin Viipurin alueelle ainakin vuonna 1350 ja 1411 sekä Ouluun vuonna 1377. (Korpela 2014, 54 &amp; 119&ndash;120.)</p><p>Etenkin Pohjanmaalla muistetaan hyvin myös <em>Pietari I &rdquo;Suuren&rdquo;</em> aika, jolloin venäläinen sotaväki tuhosi Ison Vihan yhteydessä Pohjanmaata tsaarin vuonna 1716 antaman käskyn perusteella. Tällä ajanjaksolla noin 20&nbsp;000-30&nbsp;000 suomalaista vietiin orjuuteen ja pakotettuun sotaväenottoon Venäjälle. (Minkkinen 2012, 72&ndash;73).</p><p><u>Mustaihoiset Suomessa?</u></p><p>Mustaihoiset sen sijaan ovat Suomessa täysin vieras rodullinen/etninen elementti, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Suomessa &ndash; eikä heitä pitäisi tuoda Suomeen minkään perusteen varjolla. Joitakin viimevuosisatojen kuriositeetteja lukuun ottamatta &ndash; aina viimevuosikymmeniin saakka &ndash; suomensukuiset heimot olivat eläneet alueillaan useita kymmeniä tuhansia vuosia ilman kosketusta mustiin afrikkalaisiin.</p><p>Lisäksi tiedämme niin vanhemmasta maailmanhistoriasta kuin etenkin Amerikan historiasta, että mustien afrikkalaisten läsnäolo muissa maantieteellisissä ja etnisissä yhteisöissä on aiheuttanut niissä yhteiskunnallista jännitystä, etnisten ryhmien välistä väkivaltaa ja sekasortoa.</p><p>Niiden tahojen, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan mustia afrikkalaisia Suomeen, kannattaisi muistaa muun muassa edellä mainittu kokemus Pohjois-Amerikan kolonioista; vaikka alkuun olisi yhteistä vapaa-ajanviettoa, yhteiseloa ja yhteisrintamaa, kokemus osoittaa, että ne päättyvät ennemmin tai myöhemmin vastakkainasettelun ja yhteenottojen leimaamaan yhteiskuntaan.</p><p>On hyvä muistaa myös, että Espanjan kuningas Carlos I, josta tuli myös keisari <em>Kaarle V</em>, jonka ympäri maailmaa ulottunut keisarikunta oli niin laaja, että &rdquo;aurinko ei koskaan laskenut&rdquo; hänen valta&shy;kunnassaan, antoi afrikkalaisten orjien Amerikkaan siirtoa merkittävästi tehostaneen toimiluvan (charter).</p><p>Meidän aikanamme Euroopan unioni suunnittelee maahanpyrkijöiden automaattista pakkovastaanottojärjestelmää, joka toteutettuna kanavoisi Suomeen satoja tuhansia ja potentiaalisesti miljoonia mustia afrikkalaisia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Tuon alueen väestönkasvun ennakoidaan olevan räjähdysmäistä, vuoden 2010 823 miljoonasta asukkaasta 1,9 miljardiin asukkaaseen vuonna 2050. (Minkkinen 5.7.2017 &amp; 28.9.2017; Pew Research Center 2015).</p><p>Meillä Suomessa sisäministerinä on nyt <em>Kai Mykkänen</em>, jota historia ei nähtävästi ole koulussa kiinnostanut, puhumattakaan väestöhistoriasta. Hän näet haluaisi nostaa Suomen pakolaiskiintiön 10&nbsp;000 yksilöön vuodessa (<em>MTV Uutiset</em>, 20.2.2018). Kymmenessä vuodessa se tarkoittaisi 100&nbsp;000 kiintiöpakolaista, joista huomattava osa olisi afrikkalaisia, joiden lisääntymisaste on huomattavasti korkeampi kuin kantasuomalaisilla.</p><p>Mustat afrikkalaiset tuovat mukanaan Suomeen niin yleistä huonoa karmaa kuin mahdollisen demografisen katastrofin, jonka johdosta Suomen valtaväestö ei olisi enää suomensukuista.</p><p>Tämä kannattaa pitää mielessä myös huomenna ja ylihuomenna, jolloin Ranskan presidentti <em>Emmanuel Macron</em> tekee 29.8.&ndash;30.8.2018 vierailun Suomeen.</p><p>Petri Minkkinen</p><p><u>Lähteet:</u></p><p>Kuvat:</p><p>- Tizian: &rdquo;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Charles_V_with_a_Dog" title="Portrait of Charles V with a Dog">Portrait of Charles V with a Dog</a>&rdquo;. This work is in the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain" title="public domain">public domain</a>&nbsp;in its country of origin and other countries and areas where the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length" title="List of countries&#039; copyright length">copyright term</a>&nbsp;is the author&#39;s&nbsp;life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_081.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_081.jpg</a></p><p>- François-Auguste Biard: &rdquo;The Slave Trade (Slaves on the West Coast of Africa)&rdquo;. This work is in the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain" title="public domain">public domain</a>&nbsp;in its country of origin and other countries and areas where the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length" title="List of countries&#039; copyright length">copyright term</a>&nbsp;is the author&#39;s&nbsp;life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Slave_Trade_by_Auguste_Francois_Biard.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Slave_Trade_by_Auguste_Francois_Biard.jpg</a></p><p>- Moonpoly &amp; Simonp: &ldquo;Depiction of the classical model of the Triangular trade&rdquo;, Modified version of&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Image:World_map.png" title="World map.png">en:Image:World map.png</a>, which was created by&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/User:John.Monnopoly" title="John.Monnopoly">John Monnpoly</a>, by&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/User:SimonP" title="SimonP">SimonP</a>. CC-BY-SA-2.0; GFDL-WITH-DISCLAIMERS; Released under the&nbsp;<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License" title="GNU Free Documentation License">GNU Free Documentation License</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_trade2.png" title="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_trade2.png">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_trade2.png</a></p><p>- ISP &amp; Meyer: An indenture signed by Henry Mayer, with an &quot;X&quot;, in 1738. This contract bound Mayer to Abraham Hestant of&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bucks_County,_Pennsylvania" title="Bucks County, Pennsylvania">Bucks County</a>,&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania" title="Pennsylvania">Pennsylvania</a>, who had paid for Mayer to travel from Europe. Source:&nbsp;<a href="http://immigrantservants.com/search/simple">Immigrant Servants Database</a>&nbsp;author: signed by Henry Mayer, dated 1738, This work is in the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain" title="public domain">public domain</a>&nbsp;in its country of origin and other countries and areas where the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length" title="List of countries&#039; copyright length">copyright term</a>&nbsp;is the author&#39;s&nbsp;life plus 100 years or less, Yksityiskohtaiset lähdetiedot:&nbsp;<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indenturecertificate.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indenturecertificate.jpg</a></p><p>- UA: &quot;Slaves working in 17th-century Virginia,&quot; by an unknown artist, 1670. This work is in the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain" title="public domain">public domain</a>&nbsp;in its country of origin and other countries and areas where the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length" title="List of countries&#039; copyright length">copyright term</a>&nbsp;is the author&#39;s&nbsp;life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1670_virginia_tobacco_slaves.jpg">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1670_virginia_tobacco_slaves.jpg</a></p><p><u>Kirjat ja artikkelit:</u></p><p>- Boorstin, Daniel J. (2000) <em>The Americans. The Colonial Experience</em>. London: Phoenix Press.</p><p>- Furnas, J. C. (1969) <em>The Americans. A Social History of the United States 1587-1914</em>, New York: G. P. Putnam&rsquo;s Sons.</p><p>- &ldquo;Details of horrific first voyages in transatlantic slave trade revealed. Exclusive:&nbsp;As the world ignores the ignominious 500th anniversary of the buying and selling of slaves between Africa and the Americas, historians uncover its first horrific voyages&rdquo; (David Keyes), <em>Independent</em>, 17 August 2018, <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/americas/transatlantic-slave-trade-voyages-ships-log-details-africa-america-atlantic-ocean-deaths-disease-a8494546.html">https://www.independent.co.uk/news/world/americas/transatlantic-slave-trade-voyages-ships-log-details-africa-america-atlantic-ocean-deaths-disease-a8494546.html</a>.</p><p>- Korpela, Jukka (2014) <em>Idän orjakauppa keskiajalla. Ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta</em>. Historiallisia tutkimuksia 266. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.</p><p>- Minkkinen, Petri (2012) <em>Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa</em>. Helsinki/Tallinna: Karjalan Kuvalehti/KAKTUS/Pro Karelia (jakelija Otava).</p><p>- Minkkinen, Petri (28.9.2017) &rdquo;Macronin pakolais-/maahanmuuttovirastosuunnitelma&rdquo;, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, <a href="http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243581-macronin-pakolais-maahanmuuttovirastosuunnitelma">http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243581-macronin-pakolais-maahanmuuttovirastosuunnitelma</a>.</p><p>- Minkkinen, Petri (5.7.2018) &rdquo;Euroopan unionin komission maahanmuuttosuunnitelmat</p><p>(+ kätevä EU-linkkilista)&rdquo;, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, <a href="http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239717-euroopan-unionin-komission-maahanmuuttosuunnitelmat-kateva-eu-linkkilista">http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239717-euroopan-unionin-komission-maahanmuuttosuunnitelmat-kateva-eu-linkkilista</a>.</p><p>- <em>MTV Uuti</em>set, kotimaa, &rdquo;Uutissuomalainen: Sisäministerinä aloittava Mykkänen: Suomi voisi ottaa jopa 10 000 kiintiöpakolaista&rdquo;, 20.2.2018, <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-sisaministerina-aloittava-mykkanen-suomi-voisi-ottaa-jopa-10-000-kiintiopakolaista/6764612#gs._E5MHJo">https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-sisaministerina-aloittava-mykkanen-suomi-voisi-ottaa-jopa-10-000-kiintiopakolaista/6764612#gs._E5MHJo</a>.</p><p>- &rdquo;Indian Slavery Once Thrived in New Mexico. Latinos Are Finding Family Ties to It.&rdquo; (Simon Romero), <em>The New York Times</em>, 28 January, 2018, <a href="https://www.nytimes.com/2018/01/28/us/indian-slaves-genizaros.html">https://www.nytimes.com/2018/01/28/us/indian-slaves-genizaros.html</a>.</p><p>- Pew Research Center, &rdquo;Sub-Saharan Africa&rdquo;, April 2, 2015,&nbsp;<a href="http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/" target="_blank" title="http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/">http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/</a>.</p><p>- &rdquo;Vanha Testamentti&rdquo; (vuonna 1933 käyttöön otettu), 5. Moos. 15:12 &amp; 15&ndash;17, 229. Teoksessa <em>Pyhä Raamattu</em> (1969), Helsinki: Suomen Pipliaseura. Katso myös <a href="http://raamattu.fi/1933,38/5Moos.15.html">http://raamattu.fi/1933,38/5Moos.15.html</a>.</p><p>- Wood, Betty (2005) <em>Slavery in Colonial America 1619-1776</em>. Lanham, Boulder et al.: Rowman &amp; Littlefield Publisher&rsquo;s, Inc.</p><p>- Zinn, Howard (1997) <em>A People&rsquo;s History of the United States</em>. Teaching edition, teaching materials by Kathy Emery. New York: The New Press.</p><p><u>Kiitos muistuttamisesta:</u></p><p>Tästä vuosipäivästä minua muistutti <em>Kansan Uutisten Viikkolehti</em> lyhyiden uutisten koosteessaan Maailman laita, artikkelissa &rdquo;Kiusallinen vuosipäivä&rdquo; (Arto Huovinen), jossa viitattiin tähän (The) <em>Independentin</em> artikkeliin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nykyisen gregoriaanisen kalenterin mukaan Espanjan kuningas Carlos I (Kaarle I) antoi päivälleen 500 vuotta sitten 28. elokuuta 1518 toimiluvan (charter), joka salli orjien viennin suoraan Afrikasta Amerikkaan (Independent, 17 August 2018). Miten orjuus ilmeni Pohjois-Amerikan kolonioissa ja minkälaisia seurauksia sillä oli? Mitä voimme oppia Carlos-kuninkaan päätöksestä kun ajattelemme Euroopan ja Suomen nykyhallitsijoiden suunnitelmia?

Orjuus sinänsä on ollut läsnä ihmisyhteisöissä ammoisista ajoista lähtien. Kirjoitetuissa lähteissä orjuus tunnetaan esimerkiksi jo Vanhassa Testamentissa (5. Moos. 15:12 & 15–17):

”12. Jos joku veljesi, hebrealainen mies tai nainen, on myynyt itsensä sinulle ja palvellut sinua kuusi vuotta, niin päästä hänet seitsemäntenä vuotena luotasi vapaaksi,” […]

”15. Muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vapahti sinut. Sentähden minä tänä päivänä annan sinulle tämän käskyn. 
16. Mutta jos hän sanoo sinulle: 'En tahdo lähteä luotasi', koska hän rakastaa sinua ja sinun perhettäsi ja koska hänen on ollut sinun luonasi hyvä olla, 
17. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi. ”

Orjuus ja velkaorjuus Pohjois-Amerikassa

Ennen Carlos I:n toimilupapäätöstä, afrikkalaisia orjia oli ainakin vuodesta 1510 lähtien tuotu Espanjaan ja Portugaliin, mistä heitä laivattiin edelleen Karibialle (Independent, 17 August 2018).

Alkuun Amerikassa kokeiltiin intiaanien orjuutta, mutta heitä pidettiin muun muassa liian heikkoina ja sairauksille alttiina raskaaseen työhön. Vanhan maailman tautiperimään tottuneita ja rotevampia mustia afrikkalaisia ryhdyttiin tuomaan orjiksi heidän tilalleen.

Vanhassa maailmassa mustien afrikkalaisten orjuus ei ollut mitään uutta. Kuten orjuudella sinänsä, sillä oli takanaan pitkä historia ja keskenään taistelevat afrikkalaiset heimot olivat jo vanhastaan myyneet vihollisiaan – muiden heimojen mustia – orjiksi esimerkiksi arabeille. Näin tapahtui – osaltaan – myös Amerikkojen orjakaupan tapauksessa.

Kaikki eivät välttämättä tiedä sitä, että varhaisissa Pohjois-Amerikan kolonioissa, joista sitten muodostui Amerikan Yhdysvallat, oli myös valkoisia orjia. Sen yksi ilmentymä oli velkaorjuudessa elävä velkatyövoima (indentured labour/indentured servitude), jolla pyrittiin paikkaamaan kolonioiden työvoimapulaa. Samalla se avasi kurjuutta paremman elämän mahdollisuuden monille englantilaisille, etenkin nuorille. Velkatyösopimus solmittiin yleensä 5-6 vuodeksi ja sen vastineeksi sai pääsyn Virginiaan, ruoan ja vaatetuksen. (Wood 2005, 7.)

Koska velkatyövoiman kuljetus oli kannattavaa laivanomistajille, ihmisiä myös huijattiin lähtemään Atlantin taakse töihin. Rikollisia ja velkaantuneita kohtaan käytettiin joskus väkivaltaa, jotta heidät saatiin mukaan laivaan. Velkatyövoima hyödytti kolonioiden uudisviljelijöitä ja erityisesti plantaasinomistajia ja samalla Englanti pääsi eroon osasta ylijäämäväestöään. (Furnas 1969, 97–99.)

Tämä paikkasi Virginian Chesapeaken tupakantuottajien työvoimantarvetta ja vuosien 1620 ja 1680 välillä 80 prosenttia sinne emigroituneista briteistä teki niin velkatyövoimana (Wood 2005, 8). Vuodesta 1680 mustien orjien maahantuonti lisääntyi voimakkaasti ja he alkoivat korvata valkoista velkatyövoimaa vallitsevana työvoimanlähteenä (Boorstin 2000, 101). Vuonna 1700 Virginiassa oli 6000 orjaa eli 1/12 osa väestöstä. Vuoteen 1763 mennessä orjia oli jo 170 000, noin puolet väestöstä (Zinn 1997, 27).

Työvoiman värillä ei ollut juuri väliä, varsinaisia orjia käytettiin silloin kun siitä tuli taloudellisesti rationaalisempaa ja kannattavampaa kuin velkatyövoiman käytöstä (Wood 2005, 9).

Alkuun valkoinen ja musta työvoima saattoi viettää yhdessä vapaa-aikaa ja myös karata yhdessä (Wood 2005, 8). Amerikan kolonioihin pesiytyi pelko mustien orjien kapinasta; sitä suurempi oli vain pelko siitä, että tyytymättömät valkoiset liittyisivät mustiin kumotakseen olemassa olevan järjestyksen. (Zinn 1997, 30) Mustat orjat ja valkoiset velkaorjat – valkoinen alaluokka – taistelivatkin rinta rinnan esimerkiksi liki sisällissodaksi luonnehditussa vuoden 1676 Baconin kapinassa (Wood 2005, 8-10).

Myöhemmin tämä yhteinen rintama murentui. Pohjois-Amerikan englantilaiset kolonialistit olivat 1600-luvun loppuun mennessä luoneet päättymättömän orjuuden järjestelmän, joka pohjautui yksilön lailliseen asemaan ja ihonväriin. Vuonna 1705 plantaasinomistajien dominoima Virginian lakiasäätävä yleiskokous House of Burgesses ryhtyi tietoisesti murentamaan mustan ja valkoisen työvoiman yhtenäisyyttä. (Wood 2005, 11–15.) Valkoinen alaluokka alkoi itsekin haluta tehdä hajurakoa mustiin orjiin.

Näiden valkoisten orjien ja velkaorjien jälkeläisistä on varsin usein tullut osa niin sanottuna valkoisena roskaväkenä tunnettua väestönosaa, joiden yhdestä organisoitumismuodosta kerrotaan esimerkiksi muutama viikko sitten Suomen ensi-iltansa saaneessa yhdysvaltalaisessa elokuvassa.

Intiaanien orjuus Amerikassa ei silti päättynyt mustien afrikkalaisten tuloon, kuten esimerkiksi The New York Times tietää kertoa artikkelissaan (January 28, 2018), joka tarkastelee muun muassa nimikkeellä Genízaros tunnettuja intiaaniorjia ja heidän jälkeläisiään.

Sekä tuodut mustat orjat että eri syistä Amerikkaan menneet valkoihoiset eurooppalaiset olivat muukalaisia, vieras rodullinen/etninen elementti Amerikassa. Vain intiaanit olivat ja ovat oikeita amerikkalaisia. Sekä valkoisten että mustien meno Amerikkaan tuotti ongelmia alkuperäisväestölle.

Suomalaiset ja orjuus

Suomalaiset ja suomensukuiset ylipäätään ovat valkoihoisia, joilla on ollut niin kielteisiä kuin myönteisiä kokemuksia historiallisesta kanssakäymisestä muiden valkoisten kaukasialaisiksi kutsuttujen eurooppalaisten heimojen kanssa.

Yksi näistä kielteisen kohtaamisen tavoista koski orjuutta; suomalaisia ja suomensukuisia vietiin orjiksi niin Ruotsiin kuin Novgorodiin/Moskovan Venäjälle ja aina islamilaiseen maailmaan saakka.

Muinaisen Skandinavian ðræll oli asemaltaan verrattavissa kotieläimeen tai muuhun omaisuuteen. Suosittuja hankintakohteita olivat naapuripopulaatiot – kuten kaikkialla – ja länsiskandinaavit hankkivat orjia Skånesta, Götanmaalta ja Smålannista. Hankinta kohdistui myös Itämeren itäpuolelle (tai ennemminkin, Lounaismeren toiselle puolelle) ja viimeinen tunnettu keskiaikainen ruotsalainen orjuusasiakirja on Assmund Langhin testamentti 27.2.1310, jolla hän vapautti ilmeisesti Suomenlahden itärannalta kotoisin olevan orjansa nimeltä Karelus. (Korpela 2014, 39–40.)

Orjia vietiin kotikulmilta myös itään ja novgorodilaisten ensimmäinen tunnettu ryöstöretki, joka voidaan liittää Suomeen ja Karjalaan, tehtiin vuonna 1042. Orjiksi ryöstäminen Suomesta, Karjalasta ja Vienan alueelta lisääntyi jonkin verran 1300-luvun jälkeen. Novgorodilaiset hyökkäsivät ja veivät vankeja orjuuteen mukanaan hämäläisten ”jemien” keskuudesta vuonna 1311. Vastaavia hyökkäyksiä tehtiin Viipurin alueelle ainakin vuonna 1350 ja 1411 sekä Ouluun vuonna 1377. (Korpela 2014, 54 & 119–120.)

Etenkin Pohjanmaalla muistetaan hyvin myös Pietari I ”Suuren” aika, jolloin venäläinen sotaväki tuhosi Ison Vihan yhteydessä Pohjanmaata tsaarin vuonna 1716 antaman käskyn perusteella. Tällä ajanjaksolla noin 20 000-30 000 suomalaista vietiin orjuuteen ja pakotettuun sotaväenottoon Venäjälle. (Minkkinen 2012, 72–73).

Mustaihoiset Suomessa?

Mustaihoiset sen sijaan ovat Suomessa täysin vieras rodullinen/etninen elementti, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä Suomessa – eikä heitä pitäisi tuoda Suomeen minkään perusteen varjolla. Joitakin viimevuosisatojen kuriositeetteja lukuun ottamatta – aina viimevuosikymmeniin saakka – suomensukuiset heimot olivat eläneet alueillaan useita kymmeniä tuhansia vuosia ilman kosketusta mustiin afrikkalaisiin.

Lisäksi tiedämme niin vanhemmasta maailmanhistoriasta kuin etenkin Amerikan historiasta, että mustien afrikkalaisten läsnäolo muissa maantieteellisissä ja etnisissä yhteisöissä on aiheuttanut niissä yhteiskunnallista jännitystä, etnisten ryhmien välistä väkivaltaa ja sekasortoa.

Niiden tahojen, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan mustia afrikkalaisia Suomeen, kannattaisi muistaa muun muassa edellä mainittu kokemus Pohjois-Amerikan kolonioista; vaikka alkuun olisi yhteistä vapaa-ajanviettoa, yhteiseloa ja yhteisrintamaa, kokemus osoittaa, että ne päättyvät ennemmin tai myöhemmin vastakkainasettelun ja yhteenottojen leimaamaan yhteiskuntaan.

On hyvä muistaa myös, että Espanjan kuningas Carlos I, josta tuli myös keisari Kaarle V, jonka ympäri maailmaa ulottunut keisarikunta oli niin laaja, että ”aurinko ei koskaan laskenut” hänen valta­kunnassaan, antoi afrikkalaisten orjien Amerikkaan siirtoa merkittävästi tehostaneen toimiluvan (charter).

Meidän aikanamme Euroopan unioni suunnittelee maahanpyrkijöiden automaattista pakkovastaanottojärjestelmää, joka toteutettuna kanavoisi Suomeen satoja tuhansia ja potentiaalisesti miljoonia mustia afrikkalaisia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Tuon alueen väestönkasvun ennakoidaan olevan räjähdysmäistä, vuoden 2010 823 miljoonasta asukkaasta 1,9 miljardiin asukkaaseen vuonna 2050. (Minkkinen 5.7.2017 & 28.9.2017; Pew Research Center 2015).

Meillä Suomessa sisäministerinä on nyt Kai Mykkänen, jota historia ei nähtävästi ole koulussa kiinnostanut, puhumattakaan väestöhistoriasta. Hän näet haluaisi nostaa Suomen pakolaiskiintiön 10 000 yksilöön vuodessa (MTV Uutiset, 20.2.2018). Kymmenessä vuodessa se tarkoittaisi 100 000 kiintiöpakolaista, joista huomattava osa olisi afrikkalaisia, joiden lisääntymisaste on huomattavasti korkeampi kuin kantasuomalaisilla.

Mustat afrikkalaiset tuovat mukanaan Suomeen niin yleistä huonoa karmaa kuin mahdollisen demografisen katastrofin, jonka johdosta Suomen valtaväestö ei olisi enää suomensukuista.

Tämä kannattaa pitää mielessä myös huomenna ja ylihuomenna, jolloin Ranskan presidentti Emmanuel Macron tekee 29.8.–30.8.2018 vierailun Suomeen.

Petri Minkkinen

Lähteet:

Kuvat:

- Tizian: ”Portrait of Charles V with a Dog”. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizian_081.jpg

- François-Auguste Biard: ”The Slave Trade (Slaves on the West Coast of Africa)”. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Slave_Trade_by_Auguste_Francois_Biard.jpg

- Moonpoly & Simonp: “Depiction of the classical model of the Triangular trade”, Modified version of en:Image:World map.png, which was created by John Monnpoly, by SimonP. CC-BY-SA-2.0; GFDL-WITH-DISCLAIMERS; Released under the GNU Free Documentation License, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_trade2.png

- ISP & Meyer: An indenture signed by Henry Mayer, with an "X", in 1738. This contract bound Mayer to Abraham Hestant of Bucks CountyPennsylvania, who had paid for Mayer to travel from Europe. Source: Immigrant Servants Database author: signed by Henry Mayer, dated 1738, This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less, Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indenturecertificate.jpg

- UA: "Slaves working in 17th-century Virginia," by an unknown artist, 1670. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. Yksityiskohtaiset lähdetiedot: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1670_virginia_tobacco_slaves.jpg

Kirjat ja artikkelit:

- Boorstin, Daniel J. (2000) The Americans. The Colonial Experience. London: Phoenix Press.

- Furnas, J. C. (1969) The Americans. A Social History of the United States 1587-1914, New York: G. P. Putnam’s Sons.

- “Details of horrific first voyages in transatlantic slave trade revealed. Exclusive: As the world ignores the ignominious 500th anniversary of the buying and selling of slaves between Africa and the Americas, historians uncover its first horrific voyages” (David Keyes), Independent, 17 August 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/transatlantic-slave-trade-voyages-ships-log-details-africa-america-atlantic-ocean-deaths-disease-a8494546.html.

- Korpela, Jukka (2014) Idän orjakauppa keskiajalla. Ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta. Historiallisia tutkimuksia 266. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

- Minkkinen, Petri (2012) Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Helsinki/Tallinna: Karjalan Kuvalehti/KAKTUS/Pro Karelia (jakelija Otava).

- Minkkinen, Petri (28.9.2017) ”Macronin pakolais-/maahanmuuttovirastosuunnitelma”, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243581-macronin-pakolais-maahanmuuttovirastosuunnitelma.

- Minkkinen, Petri (5.7.2018) ”Euroopan unionin komission maahanmuuttosuunnitelmat

(+ kätevä EU-linkkilista)”, Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia, Uuden Suomen blogi, http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239717-euroopan-unionin-komission-maahanmuuttosuunnitelmat-kateva-eu-linkkilista.

- MTV Uutiset, kotimaa, ”Uutissuomalainen: Sisäministerinä aloittava Mykkänen: Suomi voisi ottaa jopa 10 000 kiintiöpakolaista”, 20.2.2018, https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/lannen-media-sisaministerina-aloittava-mykkanen-suomi-voisi-ottaa-jopa-10-000-kiintiopakolaista/6764612#gs._E5MHJo.

- ”Indian Slavery Once Thrived in New Mexico. Latinos Are Finding Family Ties to It.” (Simon Romero), The New York Times, 28 January, 2018, https://www.nytimes.com/2018/01/28/us/indian-slaves-genizaros.html.

- Pew Research Center, ”Sub-Saharan Africa”, April 2, 2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/sub-saharan-africa/.

- ”Vanha Testamentti” (vuonna 1933 käyttöön otettu), 5. Moos. 15:12 & 15–17, 229. Teoksessa Pyhä Raamattu (1969), Helsinki: Suomen Pipliaseura. Katso myös http://raamattu.fi/1933,38/5Moos.15.html.

- Wood, Betty (2005) Slavery in Colonial America 1619-1776. Lanham, Boulder et al.: Rowman & Littlefield Publisher’s, Inc.

- Zinn, Howard (1997) A People’s History of the United States. Teaching edition, teaching materials by Kathy Emery. New York: The New Press.

Kiitos muistuttamisesta:

Tästä vuosipäivästä minua muistutti Kansan Uutisten Viikkolehti lyhyiden uutisten koosteessaan Maailman laita, artikkelissa ”Kiusallinen vuosipäivä” (Arto Huovinen), jossa viitattiin tähän (The) Independentin artikkeliin.

]]>
22 http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260127-orjien-vienti-suoraan-afrikasta-amerikkaan-sallittiin-500-vuotta-sitten#comments Amerikka EU ja maahanmuuttopolitiikka Orjuus Sisäministeri Kai Mykkänen Suomi Tue, 28 Aug 2018 16:12:12 +0000 Petri Minkkinen http://pminkkin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260127-orjien-vienti-suoraan-afrikasta-amerikkaan-sallittiin-500-vuotta-sitten
Saatana on se Jumala Edenin puutarhassa. Good luck, all. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all <p>Vanhan testamentin puutarhassa oleva Jumala on saatana</p><p>Kun Aatamista ja Eevasta tuli Jumalan kaltaisia, Saatana päätti heittää heidät pois ja asetti Enkelin jolla on tulinen miekka (Aurinko taivaalla) vahtimaan edenin puutarhaa, helvettiä.&nbsp;</p><p>Raamatun sana, joka sanoo olevansa alku ja loppu, eli koko raamattu VT:stä UT:n loppuun, on saatanan väline, ikuisuus, ikuisuuden virta joka pitää ylittää. Jaakobin portaikko, Käärme.</p><p>Luvattu maa on maa ilman taivaanvahvuutta, edeniä ja saatanaa.&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä oleva paratiisi, edenin puutarha, on helvetti</p><p>Taivaanvahvuuden alla oleva maa on paratiisi sitten, kun taivaanvahvuus ja eden tuhoutuvat lopullisesti:</p><p>Silloin koittaa oikeudenmukaisuuden auringon todellinen aika, joka on lähellä. Aito israelin kansa on palaamassa, ja taivaan lohikäärmeet katoamassa.&nbsp;</p><p>Aurinko on portti toiselle puolelle. Sinne ei saa katsoa, tai sinne jää.&nbsp;</p><p>Taivas on Helvetti</p><p>UT:n Viini oli verta</p><p>UT:n &quot;Isä&quot; on saatana</p><p>UT:n Risti on kabbalan sephirot ja saatanan ainoa poika, arkkienkeli mikael, joka antoi ikuisuuden Aatamin ja Eevan käsiin ja joka oli se enkeli jolla on tulinen miekka.</p><p>UT:n Jumala joka sanoo &quot;sinä olet poikani&quot; on saatana. Kuulin hänen äänensä viime kesänä: Se oli mekaaninen, samaan aikaan miehen ja naisen ääni. ns. Omnipotentti. Hän sanoi minulle olevani hänen poikansa. Tosin, tiedostin olevani enkeli jo ennen olevani hänen poikansa, joten joku ei täsmää. Silloin tajusin.&nbsp;</p><p>UT:n sana, joka käskee rakastaa, on se oikea sana: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kaikki mitä tahtoisit tehtävän teille, tehkää se heille. Kun elävän Jumalan lapsi tai enkeli toimii näin, totuus näyttää itsensä, koska se paljastaa ne, jotka rakastavat, ja myös mahdolliset pahantekijät. Esim. Martin Luther King, Gandhi.&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä on myös vettä, siksi sade tulee ylhäältä.</p><p>Lapsenkaltainen rakkaus pitää työntää eteenpäin: Teoilla ja sanomalla. (gandhi, lennon, martin luther king, jne.)</p><p>Saatana on vallannut pakanakansat, ja ainoa tapa irtautua hänestä on lopettaa hänen käskyjensä seuraaminen ja luottaa sanaan: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Usko on luottamusta siihen, että onnistut, eikä niinkään rituaalista Jumalolennon palvontaa.</p><p>Saatana lähtee pois, kun sitä vastustaa tai jättää huomiotta. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.</p><p>Hollywoodissa rakennetaan tällä hetkellä uutta konetta.</p><p>Saatanan eden romahtaa, kun yksilöt harrastavat seksiä, koska silloin heistä tulee kuolevaisia ja edenin puutarha lakastuu.</p><p>Toinen tapa on olla harrastamatta seksiä ja saada auringon siunaus, jonka avulla yksilö palaa tänne takaisin kuoleman jälkeen.&nbsp;</p><p>Saatanan enkelit ovat niitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä ja pitävät häneen yhteyttä. Seksin harrastamattomuus ei tee enkelistä pahaa, vaan se yhteys ja tahto vääristää totuutta. On hyviä enkeleitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä.</p><p>Ja pahoja enkeleitä jotka ovat harrastaneet seksiä ja siten pettyneet, koska saatana on heistä lähtenyt (koska he ovat luulleet sen olleen Jumala ja luulleet että Jumala on hylännyt heidät)</p><p>Saatana on se ns. Spirituaali Jumala, jota rituaalisesti palvotaan. Jonka yksilö tuntee, ja jota itäisissä uskonnoissa palvotaan. Saatanalle ominaista on ying-yang symboliikka: Hyvä ja paha ja niiden yhtenäinen suhde.</p><p>Elävä Jumala on ei-spirituaali Jumala, jonka toimintaväline on rakkaus. Absoluuttinen hyvä, joka ei tee pahaa kenellekkään. Tämä ei tarkoita sitä, että absoluuttinen hyvyys olisi jotenkin steriiliä tai &quot;keinotekoista&quot;: Virheitä sattuu, yksilöt suuttuvat jne.&nbsp;&nbsp;</p><p>Rakkautta pitää ylläpitää niin kauan, että saatana heitetään lopullisesti uuteen tietokoneeseen, syvyyteen, tartarukseen, häntä seuraavien enkeleiden kanssa.&nbsp;</p><p>Mikrosirun tarkoitus on liittää yksilö tietokoneeseen, jossa tällä hetkellä olemme, jolloin yksilö on lopullisesti sidottu Edeniin.&nbsp;</p><p>&quot;Hän antaa meille vahvimman valtakunnan, sillä herramme on kaiken nielevä tuli&quot;</p><p>tarkoittaa sitä, että Auringon tulen pitää tuhota edenin puutarha joka on taivaanvahvuuden päällä, että pääsisimme irti ikuisuuden virran kierrosta.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Enkeli Pertti Neumann laulaa näistä asioista Dingon biisissä Autiotalo:</p><p>Joku hullu on keksinyt ikuisuuden &lt;-- Saatana on se hullu<br />Olin yksi heistä siihen turvautuen &lt;--- Saatanan enkeli (silloin, ei enää)<br />Et enää reppuselkääni tuu &lt;--- saatana lähti hänestä<br />Ja autiotalon kukat lakastuu &lt;--- Edenin puutarha tuhoutuu, kun kukaan ei enää seuraa saatanaa ja pidä ikuisuutta yllä</p><p>&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä olevia taivaallisia vesiä pitää kuumentaa auringolla, jolloin ne haihtuvat. Teknologian kehittyessä tämä tulee mahdolliseksi.</p><p>Etelä- ja pohjoisnavat jäämassat pitää samalla pitää keinotekoisesti yllä, kunnes taivaalliset vedet ovat mitoissa, jotka ovat siedettävät. YK:n pitää ottaa tästä vastuu.</p><p><strong>Enkeliyhtye Eagles laulaa myös Edenin puutarhasta ja helvetistä laulussaan hotel california:</strong></p><p>On a dark desert highway, cool wind in my hair<br />Warm smell of colitas, rising up through the air<br />Up ahead in the distance, I saw a shimmering light<br />My head grew heavy and my sight grew dim<br />I had to stop for the night.</p><p>There she stood in the doorway;<br />I heard the mission bell<br /><strong>And I was thinking to myself<br />&#39;This could be heaven or this could be Hell&#39;</strong><br />Then she lit up a candle and she showed me the way<br /><strong>There were voices down the corridor,<br />I thought I heard them say</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mirrors on the ceiling,</strong><br />The pink champagne on ice<br />And she said, <strong>&#39;we are all just prisoners here, of our own device&#39;</strong><br />And in the master&#39;s chambers,<br />They gathered for the feast<br /><strong>They stab it with their steely knives,<br />But they just can&#39;t kill the beast</strong></p><p>Last thing I remember, I was<br />Running for the door<br />I had to find the passage back to the place I was before<br />&#39;Relax&#39; said the night man,<br /><strong>&#39;We are programmed to receive.<br />You can check out any time you like,<br />But you can never leave!&#39;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Keep on Loving ;)</p><p>Rakastakaa</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vanhan testamentin puutarhassa oleva Jumala on saatana

Kun Aatamista ja Eevasta tuli Jumalan kaltaisia, Saatana päätti heittää heidät pois ja asetti Enkelin jolla on tulinen miekka (Aurinko taivaalla) vahtimaan edenin puutarhaa, helvettiä. 

Raamatun sana, joka sanoo olevansa alku ja loppu, eli koko raamattu VT:stä UT:n loppuun, on saatanan väline, ikuisuus, ikuisuuden virta joka pitää ylittää. Jaakobin portaikko, Käärme.

Luvattu maa on maa ilman taivaanvahvuutta, edeniä ja saatanaa. 

Taivaanvahvuuden päällä oleva paratiisi, edenin puutarha, on helvetti

Taivaanvahvuuden alla oleva maa on paratiisi sitten, kun taivaanvahvuus ja eden tuhoutuvat lopullisesti:

Silloin koittaa oikeudenmukaisuuden auringon todellinen aika, joka on lähellä. Aito israelin kansa on palaamassa, ja taivaan lohikäärmeet katoamassa. 

Aurinko on portti toiselle puolelle. Sinne ei saa katsoa, tai sinne jää. 

Taivas on Helvetti

UT:n Viini oli verta

UT:n "Isä" on saatana

UT:n Risti on kabbalan sephirot ja saatanan ainoa poika, arkkienkeli mikael, joka antoi ikuisuuden Aatamin ja Eevan käsiin ja joka oli se enkeli jolla on tulinen miekka.

UT:n Jumala joka sanoo "sinä olet poikani" on saatana. Kuulin hänen äänensä viime kesänä: Se oli mekaaninen, samaan aikaan miehen ja naisen ääni. ns. Omnipotentti. Hän sanoi minulle olevani hänen poikansa. Tosin, tiedostin olevani enkeli jo ennen olevani hänen poikansa, joten joku ei täsmää. Silloin tajusin. 

UT:n sana, joka käskee rakastaa, on se oikea sana: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kaikki mitä tahtoisit tehtävän teille, tehkää se heille. Kun elävän Jumalan lapsi tai enkeli toimii näin, totuus näyttää itsensä, koska se paljastaa ne, jotka rakastavat, ja myös mahdolliset pahantekijät. Esim. Martin Luther King, Gandhi. 

Taivaanvahvuuden päällä on myös vettä, siksi sade tulee ylhäältä.

Lapsenkaltainen rakkaus pitää työntää eteenpäin: Teoilla ja sanomalla. (gandhi, lennon, martin luther king, jne.)

Saatana on vallannut pakanakansat, ja ainoa tapa irtautua hänestä on lopettaa hänen käskyjensä seuraaminen ja luottaa sanaan: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Usko on luottamusta siihen, että onnistut, eikä niinkään rituaalista Jumalolennon palvontaa.

Saatana lähtee pois, kun sitä vastustaa tai jättää huomiotta. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Hollywoodissa rakennetaan tällä hetkellä uutta konetta.

Saatanan eden romahtaa, kun yksilöt harrastavat seksiä, koska silloin heistä tulee kuolevaisia ja edenin puutarha lakastuu.

Toinen tapa on olla harrastamatta seksiä ja saada auringon siunaus, jonka avulla yksilö palaa tänne takaisin kuoleman jälkeen. 

Saatanan enkelit ovat niitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä ja pitävät häneen yhteyttä. Seksin harrastamattomuus ei tee enkelistä pahaa, vaan se yhteys ja tahto vääristää totuutta. On hyviä enkeleitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä.

Ja pahoja enkeleitä jotka ovat harrastaneet seksiä ja siten pettyneet, koska saatana on heistä lähtenyt (koska he ovat luulleet sen olleen Jumala ja luulleet että Jumala on hylännyt heidät)

Saatana on se ns. Spirituaali Jumala, jota rituaalisesti palvotaan. Jonka yksilö tuntee, ja jota itäisissä uskonnoissa palvotaan. Saatanalle ominaista on ying-yang symboliikka: Hyvä ja paha ja niiden yhtenäinen suhde.

Elävä Jumala on ei-spirituaali Jumala, jonka toimintaväline on rakkaus. Absoluuttinen hyvä, joka ei tee pahaa kenellekkään. Tämä ei tarkoita sitä, että absoluuttinen hyvyys olisi jotenkin steriiliä tai "keinotekoista": Virheitä sattuu, yksilöt suuttuvat jne.  

Rakkautta pitää ylläpitää niin kauan, että saatana heitetään lopullisesti uuteen tietokoneeseen, syvyyteen, tartarukseen, häntä seuraavien enkeleiden kanssa. 

Mikrosirun tarkoitus on liittää yksilö tietokoneeseen, jossa tällä hetkellä olemme, jolloin yksilö on lopullisesti sidottu Edeniin. 

"Hän antaa meille vahvimman valtakunnan, sillä herramme on kaiken nielevä tuli"

tarkoittaa sitä, että Auringon tulen pitää tuhota edenin puutarha joka on taivaanvahvuuden päällä, että pääsisimme irti ikuisuuden virran kierrosta. 

 

Enkeli Pertti Neumann laulaa näistä asioista Dingon biisissä Autiotalo:

Joku hullu on keksinyt ikuisuuden <-- Saatana on se hullu
Olin yksi heistä siihen turvautuen <--- Saatanan enkeli (silloin, ei enää)
Et enää reppuselkääni tuu <--- saatana lähti hänestä
Ja autiotalon kukat lakastuu <--- Edenin puutarha tuhoutuu, kun kukaan ei enää seuraa saatanaa ja pidä ikuisuutta yllä

 

Taivaanvahvuuden päällä olevia taivaallisia vesiä pitää kuumentaa auringolla, jolloin ne haihtuvat. Teknologian kehittyessä tämä tulee mahdolliseksi.

Etelä- ja pohjoisnavat jäämassat pitää samalla pitää keinotekoisesti yllä, kunnes taivaalliset vedet ovat mitoissa, jotka ovat siedettävät. YK:n pitää ottaa tästä vastuu.

Enkeliyhtye Eagles laulaa myös Edenin puutarhasta ja helvetistä laulussaan hotel california:

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night.

There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
'This could be heaven or this could be Hell'

Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say

 

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said, 'we are all just prisoners here, of our own device'
And in the master's chambers,
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
'Relax' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can never leave!'

 

Keep on Loving ;)

Rakastakaa

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 26 Aug 2018 12:42:40 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all
Lisää svengiä, Nalle ja kumppanit http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit <p>Lisää 60-lukua, Nalle Wahlroos:</p><p>Rauhaa ja rakkautta.</p><p>Vastuullista sellaista, baby.</p><p>Ota ystäväsi ja menkää bilettämään ja chillaamaan. No need to shave</p><p>Antaa kukkasten rakkauden tuoda hedelmää. Levittää siemenet</p><p>Kuka tahansa tätä lukeekaan:</p><p>Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi</p><p>Pitää kantaa rakkaus eteenpäin, niin kuin Martin Luther King, Lennon ja Gandhi, tai kuka muu vain.</p><p>Hyvä hedelmä näkyy</p><p>Ja virheitä sattuu, itsekin olen ollut ärtsyllä päällä tässä näitä juttuja kirjotellessa, ja joskus se näkyy.&nbsp;</p><p>Pitää vain kulkea eteenpäin, niin kliseiseltä kun se kuullostaakin.</p><p>Rakkaus ei ota pois mitään keneltäkään, siksi se on voimakkain ase.</p><p>Lapsellisuudessa on voimaa, baby.&nbsp;<img alt="cheeky" height="23" src="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/tongue_smile.png" title="cheeky" width="23" /></p><p>&nbsp;</p><p>Altruismia</p><p>Yhtenäisyyttä</p><p>Fokusta duunareihin</p><p>Lisää rakkautta Enkelit</p><p>Lisää lauluja rakkaudesta</p><p>Lisää totuutta</p><p>Lisää rauhaa</p><p>Lisää rakkautta, elävän Jumalan lapset</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lisää 60-lukua, Nalle Wahlroos:

Rauhaa ja rakkautta.

Vastuullista sellaista, baby.

Ota ystäväsi ja menkää bilettämään ja chillaamaan. No need to shave

Antaa kukkasten rakkauden tuoda hedelmää. Levittää siemenet

Kuka tahansa tätä lukeekaan:

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi

Pitää kantaa rakkaus eteenpäin, niin kuin Martin Luther King, Lennon ja Gandhi, tai kuka muu vain.

Hyvä hedelmä näkyy

Ja virheitä sattuu, itsekin olen ollut ärtsyllä päällä tässä näitä juttuja kirjotellessa, ja joskus se näkyy. 

Pitää vain kulkea eteenpäin, niin kliseiseltä kun se kuullostaakin.

Rakkaus ei ota pois mitään keneltäkään, siksi se on voimakkain ase.

Lapsellisuudessa on voimaa, baby. cheeky

 

Altruismia

Yhtenäisyyttä

Fokusta duunareihin

Lisää rakkautta Enkelit

Lisää lauluja rakkaudesta

Lisää totuutta

Lisää rauhaa

Lisää rakkautta, elävän Jumalan lapset

 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Fri, 24 Aug 2018 14:43:15 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit
JOTTA EI kävisi kuin Rinkebyssä http://oksanenilona.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259918-jotta-ei-kavisi-kuin-rinkebyssa Kun rehtori Timo Heikkinen tuli työskentelemään Helsingin Merilahden peruskouluun yli kymmenen vuotta sitten, koulussa oli reilut 17 prosenttia sellaisia lapsia, jotka puhuivat suomea toisena kielenään. Nyt heitä on 52 prosenttia. – Viime vuonna yhdestä ainoasta osoitteesta tuli tähän kouluun 40 uutta oppilasta eikä yhtäkään ainutta suomenkielistä nimeä, Heikkinen kertoo. – Voi miettiä, onko kaupungin asuntopolitiikka mennyt ihan kohdilleen, jos asutetaan kaikki maahanmuuttajat samoihin taloihin ja samoihin osoitteisiin tai viereisiin taloihin ja vierekkäisiin osoitteisiin, rehtori pohtii. <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/helsinkilaiskoulun-rehtori-huolissaan-alueiden-eriytymisesta-siihen-pitaisi-puuttua-nyt-eika-huomenna-jotta-ei-kavisi-kuin-rinkebyssa/7038696#gs.jp=Qtzc" title="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/helsinkilaiskoulun-rehtori-huolissaan-alueiden-eriytymisesta-siihen-pitaisi-puuttua-nyt-eika-huomenna-jotta-ei-kavisi-kuin-rinkebyssa/7038696#gs.jp=Qtzc">https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/helsinkilaiskoulun-rehtori-...</a> SIINÄPÄ SITÄ MIETTIMISTÄ KOKOOMUKSEN MYKKÄ SELLE JA SDP NAZIMALLE.KYLLÄ KOULU TIETÄÄ PAREMMIN,KUIN NÄMÄ VERONMAKSAJIEN RAHOILLA PÖNÖTTÄVÄT SUOJATYÖPAIKKALAISET.<div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 1 http://oksanenilona.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259918-jotta-ei-kavisi-kuin-rinkebyssa#comments Koulu Rehtori Ruotsi Suomi Thu, 23 Aug 2018 19:31:02 +0000 Ilona Oksanen http://oksanenilona.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259918-jotta-ei-kavisi-kuin-rinkebyssa Runoja ja visioita vol 2. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2 <p>Kun järki lähtee ja rakkaus palaa</p><p>Kuka syö tulta?</p><p>Aamulla</p><p>Aamuaurinko tallentaa sinuun jo tietäväsi muistot</p><p>Mutta mitä teet, valintoja on kolme:</p><p>Elät tunteesi: Teet mitä mieleen juolahtaa ja muutat ne teoiksi</p><p>Rakastat ilman kaavaa: Pyyteettömästi, lopputulos on osoitus rakkautesi todellisuudesta</p><p>Tai teet molempia: Ja kun tunteesi käskevät rakastaa, olet voitolla molemmin puolin</p><p>&nbsp;</p><p>Tiedän mitä puutarhassa tapahtui: Suuri kielto, kiero unelma.&nbsp;</p><p>Itse en pidä seksistä enkä ole sitä enkelinä harrastanut, mutta kuka kieltää meiltä sen mitä luonto sallii?</p><p>Jossain välissä riivaaja lähtee joka tapauksessa sinusta, sillä se tarvitsee aina vaikuttajan</p><p>Jotkut luulevat silloin lopun tulleen, vaikka se on vasta heräämisen alku</p><p>&nbsp;</p><p>Älä katso kirkkaalle puolelle, sillä se tuhoaa sinut</p><p>Aurinko on portti toiselle puolelle</p><p>Hohtaako se punaisena vai mustana?</p><p>Juokse villi lapsi, maailman pelastaja, tuhma lapsi</p><p>Pidä silmäsi kiinni äläkä tavoittele sitä minkä jo näet: Rakasta</p><p>Puhu totuutta, syö tulta ja anna rakkauden kantaa sinut</p><p>&nbsp;</p><p>Elävän Jumalan rakkaus</p><p>Kaiken summa ja sen itsensä aloittama ja aikaansaama: Rakkaus joka ei koskaan kuole</p><p>Koskaan kyse ei ollut täydellisyydestä</p><p>Kuinka lyödä ikuisuuden virta hajalle? Rakkaus</p><p>Kuinka padota se, ikuinen vankila? Rakkaus</p><p>Mitä liikkeeseen tarvitaan? Rakkaus</p><p>&nbsp;</p><p>Älä katso kuuta tai sen valoa</p><p>Älä anna sen loistaa niskaasi</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Vai riippuuko se vain puusta?</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä Martti Luther sanoi:</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Mitä sinä teet?</p><p>Mitä sinä teet?</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä vääristettiin?</p><p>Rakkauden sanoma</p><p>&nbsp;</p><p>Minkä takia?</p><p>Ikuisuuden virran uudelleenluomiseksi</p><p>Jordan Peterson, virta joka pitää ylittää ennen kuin luvattuun maahan pääsee</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä vielä?</p><p>Sana käskee vain rakastaa ja uskoa!</p><p>&nbsp;</p><p>Voi! Voi! Amerikka raukka</p><p>Pyyhkiikö ikuisuuden virta sinut mennessään</p><p>Voi! Voi! Kanadaa</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kuulin äänesi, vääristäjä</p><p>Miehekäs, Mekaaninen, Feminiininen, Lapsekas, saman aikaan. Pään sisällä ja ulkopuolella.</p><p>Katsot minua toiselta puolelta</p><p>Sanoit minun olevan poikasi</p><p>Kuitenkin tiedän, että jätät minut jahka toteutan tahtosi</p><p>Siksi saarnaan yltiöpäisestä rakkaudesta</p><p>Rakastakaa</p><p>Rakastakaa</p><p>&nbsp;</p><p>Rakkautta tarvitaan</p><p>Auktoriteeteillä ei ole väliä, mutta rakkaus rakastaa heitäkin</p><p>Älä anna kenenkään sanoa toisin</p><p>Älä anna kenenkään sanoa toisin</p><p>&nbsp;</p><p>Ajan ja päivien käsitteet</p><p>Pyyhkäistävä järjen ohella pois</p><p>Että voimme olla aidosti vapaita ja lapsia</p><p>Että rakkaus voi loistaa ajatuksistamme&nbsp;</p><p>Että tajunnan virta vapautuu kostosta</p><p>Läntisen maailman perintö: Aika</p><p>Muka suuruutemme lähde</p><p>Itse aiheutettu harmi:</p><p>&nbsp;</p><p>PItää mennä, kello on jo paljon</p><p>Pitää mennä, kello on jo paljon</p><p>Vaikka lapsenkaltaisten on taivasten valtakunta</p><p>Jatka vain huoltasi</p><p>Kravatin tarkoitus on aina ollut</p><p>Katkaista verenkierto aivoihin</p><p>Ettet saa takaisin tahtoasi</p><p>Ettet saa takaisin sitä mikä sinulla oli</p><p>Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?<br />Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?</p><p>&nbsp;</p><p>_______________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Ei sillä ole väliä, minkä paidan laitat, Vilhoseni</p><p>Olet täyttä kultaa joka tapauksessa</p><p>Vaikka luulet, että sinua inhoan</p><p>Tapani toimia on vain vastenmielinen</p><p>Ja sinä, epäilevä Tuomas, rakastan sinuakin</p><p>Olet hyvin älykäs, Olet hyvin älykäs</p><p>Sanon vain mitä sylki suuhun tuo</p><p>Enkä ole oikeasti mikään kultapoika, enkä tahallaan yritä ongelmia aiheuttaa</p><p>Emaskuloitu neitsyen vartaloni on vain ärtsy tällä hetkellä</p><p>Aion rauhoittua kyllä</p><p>Ja aidosti rakastaa</p><p>__________________________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Voi, Voi, Teitä</p><p>Maailman veistäjät: Venäjä, Britannia, Amerikka ja Ranska</p><p>Tekonne olette unohtaneet</p><p>Mitä te teittekään silloin?</p><p>Mitä te teittekään silloin?</p><p>MacDonalds-hymy loistaa</p><p>Sama jankutus itseään toistaa</p><p>Nami Nami</p><p>_____________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Politiikan ongelma</p><p>Kuka uskaltaa konfliktitilanteessa rakastaa</p><p>Totuus paljastuu</p><p>Enkelit laulavat</p><p>Pyhä, Pyhä, Kaikkivaltias</p><p>Riippuuko rakkautenne siitä, kuka on oikeassa</p><p>Vai siitä, kuka on pyyteetön?</p><p>&quot;Poliitikko ei voi puhua totuutta&quot;</p><p>Vai eikö hän vain uskalla?</p><p>Konfliktitilanteessa</p><p>Joku aina nousee</p><p>Aurinko paistaen hänen takaa</p><p>Asettaa rakkauden takaisin</p><p>_________________________________</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun järki lähtee ja rakkaus palaa

Kuka syö tulta?

Aamulla

Aamuaurinko tallentaa sinuun jo tietäväsi muistot

Mutta mitä teet, valintoja on kolme:

Elät tunteesi: Teet mitä mieleen juolahtaa ja muutat ne teoiksi

Rakastat ilman kaavaa: Pyyteettömästi, lopputulos on osoitus rakkautesi todellisuudesta

Tai teet molempia: Ja kun tunteesi käskevät rakastaa, olet voitolla molemmin puolin

 

Tiedän mitä puutarhassa tapahtui: Suuri kielto, kiero unelma. 

Itse en pidä seksistä enkä ole sitä enkelinä harrastanut, mutta kuka kieltää meiltä sen mitä luonto sallii?

Jossain välissä riivaaja lähtee joka tapauksessa sinusta, sillä se tarvitsee aina vaikuttajan

Jotkut luulevat silloin lopun tulleen, vaikka se on vasta heräämisen alku

 

Älä katso kirkkaalle puolelle, sillä se tuhoaa sinut

Aurinko on portti toiselle puolelle

Hohtaako se punaisena vai mustana?

Juokse villi lapsi, maailman pelastaja, tuhma lapsi

Pidä silmäsi kiinni äläkä tavoittele sitä minkä jo näet: Rakasta

Puhu totuutta, syö tulta ja anna rakkauden kantaa sinut

 

Elävän Jumalan rakkaus

Kaiken summa ja sen itsensä aloittama ja aikaansaama: Rakkaus joka ei koskaan kuole

Koskaan kyse ei ollut täydellisyydestä

Kuinka lyödä ikuisuuden virta hajalle? Rakkaus

Kuinka padota se, ikuinen vankila? Rakkaus

Mitä liikkeeseen tarvitaan? Rakkaus

 

Älä katso kuuta tai sen valoa

Älä anna sen loistaa niskaasi

Onko se olemassa kun et katso?

Onko se olemassa kun et katso?

Onko se olemassa kun et katso?

Vai riippuuko se vain puusta?

 

Mitä Martti Luther sanoi:

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Mitä sinä teet?

Mitä sinä teet?

 

Mitä vääristettiin?

Rakkauden sanoma

 

Minkä takia?

Ikuisuuden virran uudelleenluomiseksi

Jordan Peterson, virta joka pitää ylittää ennen kuin luvattuun maahan pääsee

 

Mitä vielä?

Sana käskee vain rakastaa ja uskoa!

 

Voi! Voi! Amerikka raukka

Pyyhkiikö ikuisuuden virta sinut mennessään

Voi! Voi! Kanadaa

 

 

Kuulin äänesi, vääristäjä

Miehekäs, Mekaaninen, Feminiininen, Lapsekas, saman aikaan. Pään sisällä ja ulkopuolella.

Katsot minua toiselta puolelta

Sanoit minun olevan poikasi

Kuitenkin tiedän, että jätät minut jahka toteutan tahtosi

Siksi saarnaan yltiöpäisestä rakkaudesta

Rakastakaa

Rakastakaa

 

Rakkautta tarvitaan

Auktoriteeteillä ei ole väliä, mutta rakkaus rakastaa heitäkin

Älä anna kenenkään sanoa toisin

Älä anna kenenkään sanoa toisin

 

Ajan ja päivien käsitteet

Pyyhkäistävä järjen ohella pois

Että voimme olla aidosti vapaita ja lapsia

Että rakkaus voi loistaa ajatuksistamme 

Että tajunnan virta vapautuu kostosta

Läntisen maailman perintö: Aika

Muka suuruutemme lähde

Itse aiheutettu harmi:

 

PItää mennä, kello on jo paljon

Pitää mennä, kello on jo paljon

Vaikka lapsenkaltaisten on taivasten valtakunta

Jatka vain huoltasi

Kravatin tarkoitus on aina ollut

Katkaista verenkierto aivoihin

Ettet saa takaisin tahtoasi

Ettet saa takaisin sitä mikä sinulla oli

Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?
Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?

 

_______________________________________

 

Ei sillä ole väliä, minkä paidan laitat, Vilhoseni

Olet täyttä kultaa joka tapauksessa

Vaikka luulet, että sinua inhoan

Tapani toimia on vain vastenmielinen

Ja sinä, epäilevä Tuomas, rakastan sinuakin

Olet hyvin älykäs, Olet hyvin älykäs

Sanon vain mitä sylki suuhun tuo

Enkä ole oikeasti mikään kultapoika, enkä tahallaan yritä ongelmia aiheuttaa

Emaskuloitu neitsyen vartaloni on vain ärtsy tällä hetkellä

Aion rauhoittua kyllä

Ja aidosti rakastaa

__________________________________________________

 

Voi, Voi, Teitä

Maailman veistäjät: Venäjä, Britannia, Amerikka ja Ranska

Tekonne olette unohtaneet

Mitä te teittekään silloin?

Mitä te teittekään silloin?

MacDonalds-hymy loistaa

Sama jankutus itseään toistaa

Nami Nami

_____________________________________

 

Politiikan ongelma

Kuka uskaltaa konfliktitilanteessa rakastaa

Totuus paljastuu

Enkelit laulavat

Pyhä, Pyhä, Kaikkivaltias

Riippuuko rakkautenne siitä, kuka on oikeassa

Vai siitä, kuka on pyyteetön?

"Poliitikko ei voi puhua totuutta"

Vai eikö hän vain uskalla?

Konfliktitilanteessa

Joku aina nousee

Aurinko paistaen hänen takaa

Asettaa rakkauden takaisin

_________________________________

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Wed, 22 Aug 2018 11:53:00 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2
Voitko laittaa vegelasagnen reseptin kotisivuillesi, Li Andersson? http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259784-voitko-laittaa-vegelasagnen-reseptin-kotisivuillesi-li-andersson <p>Moi Li</p><p>Lueskelin tuossa yksi päivä kotisivujasi ja vegelasagnen suurena ystävänä pyytäisin sinua päivittämään kotisivusi niin, että kaikki näkevät reseptin. Tee rauha oikeiston ja vasemmiston välille. Kaikki mitä tarvitset on jo teksteissä. Good luck, hyvin menee muuten.</p><p>Lisää rakkautta</p><p>Lisää rauhaa</p><p>Vielä lisää rauhaa, Enkelit</p><p>Vielä lisää rakkautta, Enkelit</p><p>Lisää rakkautta duunareille</p><p>Lisää hyviä päätöksiä molemmilta puolilta</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&quot;So, hand in glove I stake my claim<br />I&#39;ll fight to the last breath&nbsp;<br />If they dare touch a hair on your head<br />I&#39;ll fight to the last breath<br />The good life is out there, somewhere<br />So stay on my arm, you little charmer&quot;</strong></p><p>Elävän Jumalan rakkautta, Elävän Jumalan lapset</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Moi Li

Lueskelin tuossa yksi päivä kotisivujasi ja vegelasagnen suurena ystävänä pyytäisin sinua päivittämään kotisivusi niin, että kaikki näkevät reseptin. Tee rauha oikeiston ja vasemmiston välille. Kaikki mitä tarvitset on jo teksteissä. Good luck, hyvin menee muuten.

Lisää rakkautta

Lisää rauhaa

Vielä lisää rauhaa, Enkelit

Vielä lisää rakkautta, Enkelit

Lisää rakkautta duunareille

Lisää hyviä päätöksiä molemmilta puolilta

 

"So, hand in glove I stake my claim
I'll fight to the last breath 
If they dare touch a hair on your head
I'll fight to the last breath
The good life is out there, somewhere
So stay on my arm, you little charmer"

Elävän Jumalan rakkautta, Elävän Jumalan lapset

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259784-voitko-laittaa-vegelasagnen-reseptin-kotisivuillesi-li-andersson#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Tue, 21 Aug 2018 10:26:30 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259784-voitko-laittaa-vegelasagnen-reseptin-kotisivuillesi-li-andersson
Kuinka saavuttaa rauha Suomeen alle kuukaudessa? http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259699-kuinka-saavuttaa-rauha-suomeen-alle-kuukaudessa <p>Eipä mitään, oli ilo kuulla jos näistä on ollut jotain hyötyä. Meidät on tehty rakastamaan, ja jakamaan sitä rakkautta ja lämpöä. Jos kohtalot kohtaavat, olisi hauska tavata sinut joskus. Olet tehnyt uskomattoman elämäntyön ja ansaitset kaiken, mikä sinulle kuuluu. Ajat ovat vaikeita, mutta rakkaus voittaa, sillä mitään se ei ota. :)</p><p>&nbsp;</p><p>No niin, aion nyt systemaattisesti eritellä ja tarkastella eri poliittisesti sidonnaisia ryhmittymiä, ja todeta, mitä tässä maassa tulisi tapahtua, että saisimme absoluuttisen rauhan.</p><p>&nbsp;</p><p>Aloitetaan yksittäisistä yksilötyypeistä:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1. Vasen laita-äänestäjä</strong></p><p>- Akateemisesti pätevä, Tulkitsee Nietzscheä väärin ja on siksi väärässä loppujen lopuksi. Filosofoiva, pohtiva. Konkretia puuttuu.</p><p>(Katso&nbsp;http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli)&nbsp;</p><p>- Hallitsee ismit ja ideologiat:</p><p>- &quot;Mastermind&quot;: Käyttää ismejä hyväkseen positiivisessa ja negatiivisessa mielessä</p><p>- Ei ymmärrä politiikan syvintä olemusta, Jumalan tahtoa, tai taivaallista totuutta. Hahmottaa kaiken tieteellis-objektiivisella tasolla, joka jää riittämättömäksi.</p><p>- Ei pidä oikeistokeskiluokasta (kesk-kok), eikä myöskään oikeistoduunareista (ps-äänestäjät)</p><p>- Ei pidä kapitalismista: Yliopistoprofessorit</p><p>________________________________________________________________</p><p>Katso: <a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258001-mennaanko-tanaan-hiekkarannalle-tekemaan-tuhmuuksia-jutta-urpilainen-p" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258001-mennaanko-tanaan-hiekkarannalle-tekemaan-tuhmuuksia-jutta-urpilainen-p">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258001-mennaanko-tanaan-...</a></p><p>______________________________________________________________</p><p>- Kanavoi globalismin ensin, jonka jälkeen fokus Suomeen henk. koht mielipiteissä (mikä turhauttaa ps-äänestäjiä, jotka toimivat päinvastoin. Tämän takia Vasen laita-äänestäjä näyttäytyy PS-äänestäjälle yksilöltä, joka aiheuttaa suomelle pahaa.</p><p>- On nostanut akateemisen tietoisuutensa (ismit ja ideologiat) melko korkealle, jonka seurauksena on vaikeuksia palata takaisin yksilötasolle. Usein olettaa, että muiden pitää siirtyä hänen tasolleen.</p><p>- Ihmisoikeudet (LGBT-kulttuuri, jne.)</p><p>- Ei ymmärrä olevansa Enkeli.</p><p>- Haluaa enemmänkin keskustella kuin löytää ratkaisuja</p><p>- Henk koht./Persoonallisia historiaan sidonnaisia ongelmia oikeistoduunareiden kanssa: Vaikeus löytää yhteyttä heihin. (perhetausta, kiusatuksi tuleminen, jne.)&nbsp;</p><p>- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: Aggressio</p><p>- Ei pidä oikeistokeskiluokkaa, jotka seuraavat Raamattua, aidosti tasa-arvoisina. Seuraa mielummin Nietzschen näkemyksiä.&nbsp;</p><p>- Ei ymmärrä, että aspergerit, psykopaatit, LGBT-yksilöt ovat enkeleitä.</p><p><strong>2.&nbsp; Vasen väli-äänestäjä</strong></p><p>- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välissä</p><p>- Eniten sekaisin maailmanpoliittisesta tilanteesta</p><p>- Ei seuraa politiikkaa</p><p>- Artisti, luova, Usein Enkeli</p><p>- Yrittää luoda rauhaa Keskusta-vasemmiston ja laitavasemmiston välille</p><p>- Tulee toimeen kaikkien kanssa</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. Vasen keskusta-äänestäjä</strong></p><p>- Tietää politiikan olevan Jumalan tahtoa</p><p>- Seuraa sanaa: On kimpassa Oikeistokeskiluokan kanssa, fokus on vaan eri asioissa: Siinä missä oikeistokeskiluokka huolehtii Jumalan tahdon ylläpitämisestä, Vasen keskusta-äänestäjä auttaa niitä, jotka eivät vielä sanaa tai rakkautta tunne: Vähemmistöt, vähäosaiset, seksuaalivähemmistöt, sairaat, vanhukset, jne.</p><p>- Altruismi, humanismi</p><p>- On alkanut ottaa etäisyyttä laitavasemmisto-äänestäjiin</p><p>- Käyttää ideologioita ja ismeja positiivisessa merkityksessä kaikkien hyväksi.</p><p>- Akateeminen, mutta ei nojaa päätöksiään akateemisiin entiteetteihin, vaan sanaan.</p><p>- Ymmärtää kaikkien poliittisten entiteettien yrittävän puhaltaa yhteen hiileen rakkauden nimessä</p><p>- Ei tykkää aggressiivisesta vaikuttamisesta: Siksi vieroksuu sekä laitaoikeistoa että laitavasemmistoa.</p><p>- Näyttäytyy oikeistoduunarien silmissä passiivisena.</p><p>- Naiivi, huoleton</p><p>- Joskus sormea osoittava</p><p>- Tietää, että LGBT-yksilöt ovat enkeleitä, eivät sano sitä heille.</p><p>___________________________________________________________________________</p><p><strong>Oikeistokeskiluokka-äänestäjä:</strong></p><p>- Tietää politiikan ytimessä olevan Jumalan tahto ja rakkaus</p><p>- Pyrkii ylläpitämään Jumalan tahtoa esimerkillään</p><p>- Runnova ja jämpti. Vetää asiat sileäksi: Piirre, joka ärsyttää laitavasemmistoa ja joskus keskusta-vasemmistoa.</p><p>- Sekä arvostettu ja vieroksuttu oikeistoduunareiden keskuudessa: Lähivuosien tapahtumat jne.</p><p>- Humanistisesti kanavoitu humaani kapitalismi</p><p>- Tarvitsee vasemmisto-keskusta aktiiveja osoittajina siitä, mihin asioihin pitää keskittyä: Ovat kimpassa</p><p>- Kokee sympatiaa oikeistoduunariäänestäjiä kohtaan: Haluaa lopettaa laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden välienselvittelyn</p><p>- Akateeminen, mutta vieroksuu ismejä</p><p>- kanavoi globalisminsa kapitalismin kautta Suomen etua valikoivasti korostaen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Oikeistoduunari-äänestäjä:</strong></p><p><br />- Haluaa Suomen etua korostettavan</p><p>- Ongelmissa laitavasemmiston kanssa, koska keskiluokkainen laitavasemmisto ei kiinnitä tarpeeksi heihin heidän mielestään tarpeeksi huomiota. Näkee ismit ja ideologiat hyökkäyksinä Suomen yhteiskuntaa vastaan.</p><p>- Seuraa maailman menoa eri uutislähteistä: Usein linkittää maailman tapahtumat ja kategorisoi ne Suomen näkökulmasta, vaikka suoraa verrannollisuutta ei ole. Asiat paisuvat liian suuriksi.</p><p>- Haluaa kokea olevansa osa yhteiskuntaa, kokee itsensä unohdetuksi tai vähätellyksi laitavasemmiston toimesta. --&gt; Jatkuva välienselvittely median ja muiden lähteiden kautta paisuttaa tilannetta.</p><p>- Tietää politiikan ytimen.&nbsp;</p><p>- Intohimoinen voimapesä. Seuraa helposti tunteita.&nbsp;</p><p>- Kokee keskiluokan hylänneen kokonaan hänet</p><p>- Ei pidä näennäissivistyksestä tai asioiden väkisestä akateemisesta vatvomisesta.</p><p>- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: <strong>Aggressio</strong></p><p>- Ei pidä keskiluokan sormenosoittamisesta tai moralisoinnista.</p><p>- Ajattelee useiden ulkomaalaisten medioiden ja tapahtumien takia, että laita- ja keskustavasemmisto haluaa korostaa uusia arvorakenteita Suomeen, tämän poliittisen sekasorron takia. Tämä on valetta. Tämän takia heidän välinsä vasemmistoon on huono.&nbsp;</p><p>- Laitavasemmistossa on oma ajatteleva siipensä, joka seuraa Nietzscheä, joka on itsessään vähemmistö. Oikeistoduunarit peilaavat näitä yksilöitä liikaa niihin yksilöihin, joita he ovat nähneet ulkomaalaisista mediasisällöistä ja olettavat niiden olevan verrannollisia koko vasemmistoon.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kuinka Ismejä ja ideologioita, ihmisoikeuksia, hyväntekeväisyyttä jne. käytetään vasemmistossa?</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>A)</strong> Kaikkien hyödyksi: Tasa-arvo, ihmisoikeudet. --&gt; Ei mitään menetettävää kenellekkään.</p><p><strong>B) </strong>Poliittisena kilpenä: Korostetaan esim. sukupuolten tasa-arvoa rakenteissa ns. <strong>&quot;vähän yli&quot;</strong> --&gt; Siltä varalta, että vastustaja (olettavasti esim. äärikonservatiivi) asettaisi tasa-arvon käsitteen päinvastaiseksi. Täten sen muuttamisesta tulee byrokraattisesti vaikeampaa. Näkyy esim. Keskiluokan naistenoikeuskysymyksissä. Sinänsä ei mitään hävittävää kenellekkään, kunhan asia pysyy hallinnassa.&nbsp;</p><p><strong>C)</strong> Aseena: Tahallinen patologis-strateginen väärinkäyttö, joka perustuu siihen olettamaan, että Oikeistokeskiluokka ei olisi niin itsetietoista kuin vasemmistokeskiluokka.</p><p>Syitä: Jumalan lapset alkavat havaita enkelien olemassaolon, he alkavat nousta. Kamppailu siitä, kumpi on enemmän itsetietoinen, sen sijaan, että vain rakastettaisiin.&nbsp;</p><p>Myös provokaattorit haluavat käyttää niitä aseina, leimatakseen aidosti hyvät vasemmistolaiset oikeistoduunareiden silmissä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Feminismin aikaansaama tyhjiö: Irtopisteitä hyvin käyttäytyville ja aidosti ahkerille.</strong></p><p>- Kun Feminismi on antanut yksilölle mahdollisuuden olla niin x tai y kun haluaa, voidaan havaita, että:</p><p><br />1. Kaikki saavat todellakin olla niin x kuin haluaa</p><p>2. Ne joiden &quot;oleminen niin x kuin haluaa&quot; tuo positiivista pääomaa hyötyvät enemmän kuin ne, joiden &quot;oleminen niin x kuin haluaa&quot; ei tuo positiivista pääomaa</p><p>3. Laiskuudelle ei ole enää tekosyitä --&gt; Oikeisto ja vasemmisto voi käyttää tätä hyödykseen rakkauden ja rauhan ylläpitämiseksi ja keskustelun aikaansaamiseksi. --&gt; Instituutioiden asema <strong>(esim. Seurakunnat, Kirkot, organisaatiot, ihmisoikeudet, altruismi, aktivismi, jne.)</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mitä pitää tapahtua, että saamme rauhan?</strong></p><p>- Laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden pitää kohdata ja löytää rauha ja rakkaus</p><p>- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välienselvittelyssä olevat piilevät kortit pitää paljastaa aidosti. Tämä johtaa siihen, että:</p><p>A) Havaitsevat Nietzschen olleen väärässä, ja tajuavat että Rakkaus on se mitä aidosti tarvitaan</p><p>B) Laitavasemmisto alkaa eriytyä omaksi organisaatiokseen keskustavasemmistosta</p><p>- Välivasemmiston, keskustavasemmiston ja oikeistokeskiluokan pitää ottaa rauhantekijän asema</p><p>- Median tulee korostaa positiivisuutta, totuutta unohtamatta. Keskiluokan moralisointi pitää loppua: Rakkaus ja rauha palaavat heti, kun turha huomionhakuisuus ja turha yksilösidonnainen haukkuminen häviää. Ja me kaikki teemme virheitä, itsekin, en sitä kiellä. Joka päivä on uusi alku.</p><p>- Avoin keskustelu</p><p>- Ismien ja ideologioiden poistaminen rakkauden tieltä</p><p>- Tieteellis-objektiivinen metajargon poistuu itsestään Nietzschen virheiden takia. Kun tämä tapahtuu, Jumalan lapsilla ja Enkeleillä on otollinen tilaisuus korostaa rakkautta, sanaa ja sen merkitystä.</p><p>_______________________________________________________________________________</p><p><a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennu...</a></p><p>_______________________________________________________________________________</p><p>- Ilmapiirin muutos: Kaikki ajattelevat liikaa sitä, kuka on oikeassa ja väärässä, vaikka pitäisi vaan pyrkiä hyvään.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Helppoja juttuja:</strong></p><p><strong>-&nbsp;</strong>Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi</p><p>- Kohtaa jokainen yksilö siinä hetkessä, ilman ennakkoasetuksia, vaikka olisit tavannut henkilöt useita kertoja ja et esim. pitäisi hänestä</p><p>- Käyttäydy samalla tavalla kaikille</p><p>- Ole lapsenmielisen naiivi, älä käytä järkeä, vaan rakasta, Jumalan lapsi: Anna rakkauden loistaa ja avata tie.</p><p>- Älä ajattele mitä sanot, vaan anna tilanteen antaa sinulle tilaisuus osoittaa rakkautesi</p><p>- Miksi et haluaisi olla paras mahdollinen itsesi: Voit silti pitää mielipiteesi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Riskit ja Ongelmat:</strong></p><p>- Leviathan on tulossa. Lue tekstini Jumalan lapsi tai Enkeli. Oikea tapa vastustaa sitä on rakastaa ja jatkaa eteenpäin lapsenmielisesti.</p><p>- Varokaa Jordan Petersonia, hän on enkeli joka vääristää totuutta.&nbsp;</p><p>- Kaikkien politiikkojen, vasemmalla tai oikealla olevien, tulisi olla valmiina reagoimaan ärsykkeisiin, jotka tod. näk. tulevat ulkopuolelta, ja samalla ylläpitää lapsenmielisesti puoluepolitiikkaa, vaikka sen aika onkin virallisesti jo ohi.</p><p>- Käskykameleontti yrittää aiheuttaa illuusion &quot;hyvän ja pahan välisestä taistelusta&quot; vetämällä yksilöitä&nbsp;välienselvittelyyn. &quot;Eri uskontojen välinen kamppailu&quot;, vaikka käskykameleontti pelaa molempia puolia samanaikaisesti. Yrittävät pelotella länttä luomalla uhkakuvia, jotta saisivat tietyt yksilöt valituiksi. Siksi Britannia haluaa takaisin Euroon, koska lähtö oli itsessään virhe.</p><p>Provokaattoreita molemmilla puolilla. Lapsenmielisyys, rakkaus ja halu olla tuomitsematta osoittavat ne jotka ovat väärässä: Yksilön ei tarvitse itse tuomita ketään. Elävän Jumalan lapsen tarvitsee vain rakastaa, ja niin myös enkeleidenkin. Ne jotka rakastavat, ovat aina oikeassa.&nbsp;Rakkaus ja usko tuo totuuden näkyviin.</p><p>- EU:n yhdessä pysyminen on tärkeää, koska EU:ssa olevat maat tulevat olemaan lopulta vähemmistö suhteutettuna niihin, jotka seuraavat leviathania: EU:n on niin kuin pelastusrengas monelle yksilölle, jotka ovat joutuneet veden varaan: Yhdessä he löytävät tien tästä sotkusta ulos, kun he vain rakastavat samalla.</p><p>Lapsellisuus ja rakkaus yhdistettynä Eu:n yhtenäiseen tavoitteeseen, Juudan leijonan paluuseen, jolloin pakanakansat lunastavat itselleen temppelin esikartanon.</p><p>- Inhoja yksilöitä opettamassa yliopistoissa ja vääristämässä sanaa ja rakkautta. Opettavat Hobbesin leviathania, Lue tekstini, Enkeli. Kyllä, puhun mieleesi, Jumalan lapsi, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lisää rakkautta, Enkelit</p><p>Lisää rakkautta, Elävän Jumalan lapset</p><p>Lisää rauhaa</p><p>Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja anna sen avata tie.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eipä mitään, oli ilo kuulla jos näistä on ollut jotain hyötyä. Meidät on tehty rakastamaan, ja jakamaan sitä rakkautta ja lämpöä. Jos kohtalot kohtaavat, olisi hauska tavata sinut joskus. Olet tehnyt uskomattoman elämäntyön ja ansaitset kaiken, mikä sinulle kuuluu. Ajat ovat vaikeita, mutta rakkaus voittaa, sillä mitään se ei ota. :)

 

No niin, aion nyt systemaattisesti eritellä ja tarkastella eri poliittisesti sidonnaisia ryhmittymiä, ja todeta, mitä tässä maassa tulisi tapahtua, että saisimme absoluuttisen rauhan.

 

Aloitetaan yksittäisistä yksilötyypeistä:

 

1. Vasen laita-äänestäjä

- Akateemisesti pätevä, Tulkitsee Nietzscheä väärin ja on siksi väärässä loppujen lopuksi. Filosofoiva, pohtiva. Konkretia puuttuu.

(Katso http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli) 

- Hallitsee ismit ja ideologiat:

- "Mastermind": Käyttää ismejä hyväkseen positiivisessa ja negatiivisessa mielessä

- Ei ymmärrä politiikan syvintä olemusta, Jumalan tahtoa, tai taivaallista totuutta. Hahmottaa kaiken tieteellis-objektiivisella tasolla, joka jää riittämättömäksi.

- Ei pidä oikeistokeskiluokasta (kesk-kok), eikä myöskään oikeistoduunareista (ps-äänestäjät)

- Ei pidä kapitalismista: Yliopistoprofessorit

________________________________________________________________

Katso: http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258001-mennaanko-tanaan-hiekkarannalle-tekemaan-tuhmuuksia-jutta-urpilainen-p

______________________________________________________________

- Kanavoi globalismin ensin, jonka jälkeen fokus Suomeen henk. koht mielipiteissä (mikä turhauttaa ps-äänestäjiä, jotka toimivat päinvastoin. Tämän takia Vasen laita-äänestäjä näyttäytyy PS-äänestäjälle yksilöltä, joka aiheuttaa suomelle pahaa.

- On nostanut akateemisen tietoisuutensa (ismit ja ideologiat) melko korkealle, jonka seurauksena on vaikeuksia palata takaisin yksilötasolle. Usein olettaa, että muiden pitää siirtyä hänen tasolleen.

- Ihmisoikeudet (LGBT-kulttuuri, jne.)

- Ei ymmärrä olevansa Enkeli.

- Haluaa enemmänkin keskustella kuin löytää ratkaisuja

- Henk koht./Persoonallisia historiaan sidonnaisia ongelmia oikeistoduunareiden kanssa: Vaikeus löytää yhteyttä heihin. (perhetausta, kiusatuksi tuleminen, jne.) 

- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: Aggressio

- Ei pidä oikeistokeskiluokkaa, jotka seuraavat Raamattua, aidosti tasa-arvoisina. Seuraa mielummin Nietzschen näkemyksiä. 

- Ei ymmärrä, että aspergerit, psykopaatit, LGBT-yksilöt ovat enkeleitä.

2.  Vasen väli-äänestäjä

- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välissä

- Eniten sekaisin maailmanpoliittisesta tilanteesta

- Ei seuraa politiikkaa

- Artisti, luova, Usein Enkeli

- Yrittää luoda rauhaa Keskusta-vasemmiston ja laitavasemmiston välille

- Tulee toimeen kaikkien kanssa

 

3. Vasen keskusta-äänestäjä

- Tietää politiikan olevan Jumalan tahtoa

- Seuraa sanaa: On kimpassa Oikeistokeskiluokan kanssa, fokus on vaan eri asioissa: Siinä missä oikeistokeskiluokka huolehtii Jumalan tahdon ylläpitämisestä, Vasen keskusta-äänestäjä auttaa niitä, jotka eivät vielä sanaa tai rakkautta tunne: Vähemmistöt, vähäosaiset, seksuaalivähemmistöt, sairaat, vanhukset, jne.

- Altruismi, humanismi

- On alkanut ottaa etäisyyttä laitavasemmisto-äänestäjiin

- Käyttää ideologioita ja ismeja positiivisessa merkityksessä kaikkien hyväksi.

- Akateeminen, mutta ei nojaa päätöksiään akateemisiin entiteetteihin, vaan sanaan.

- Ymmärtää kaikkien poliittisten entiteettien yrittävän puhaltaa yhteen hiileen rakkauden nimessä

- Ei tykkää aggressiivisesta vaikuttamisesta: Siksi vieroksuu sekä laitaoikeistoa että laitavasemmistoa.

- Näyttäytyy oikeistoduunarien silmissä passiivisena.

- Naiivi, huoleton

- Joskus sormea osoittava

- Tietää, että LGBT-yksilöt ovat enkeleitä, eivät sano sitä heille.

___________________________________________________________________________

Oikeistokeskiluokka-äänestäjä:

- Tietää politiikan ytimessä olevan Jumalan tahto ja rakkaus

- Pyrkii ylläpitämään Jumalan tahtoa esimerkillään

- Runnova ja jämpti. Vetää asiat sileäksi: Piirre, joka ärsyttää laitavasemmistoa ja joskus keskusta-vasemmistoa.

- Sekä arvostettu ja vieroksuttu oikeistoduunareiden keskuudessa: Lähivuosien tapahtumat jne.

- Humanistisesti kanavoitu humaani kapitalismi

- Tarvitsee vasemmisto-keskusta aktiiveja osoittajina siitä, mihin asioihin pitää keskittyä: Ovat kimpassa

- Kokee sympatiaa oikeistoduunariäänestäjiä kohtaan: Haluaa lopettaa laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden välienselvittelyn

- Akateeminen, mutta vieroksuu ismejä

- kanavoi globalisminsa kapitalismin kautta Suomen etua valikoivasti korostaen.

 

Oikeistoduunari-äänestäjä:


- Haluaa Suomen etua korostettavan

- Ongelmissa laitavasemmiston kanssa, koska keskiluokkainen laitavasemmisto ei kiinnitä tarpeeksi heihin heidän mielestään tarpeeksi huomiota. Näkee ismit ja ideologiat hyökkäyksinä Suomen yhteiskuntaa vastaan.

- Seuraa maailman menoa eri uutislähteistä: Usein linkittää maailman tapahtumat ja kategorisoi ne Suomen näkökulmasta, vaikka suoraa verrannollisuutta ei ole. Asiat paisuvat liian suuriksi.

- Haluaa kokea olevansa osa yhteiskuntaa, kokee itsensä unohdetuksi tai vähätellyksi laitavasemmiston toimesta. --> Jatkuva välienselvittely median ja muiden lähteiden kautta paisuttaa tilannetta.

- Tietää politiikan ytimen. 

- Intohimoinen voimapesä. Seuraa helposti tunteita. 

- Kokee keskiluokan hylänneen kokonaan hänet

- Ei pidä näennäissivistyksestä tai asioiden väkisestä akateemisesta vatvomisesta.

- Jää helposti käskykameleontin uhriksi: Aggressio

- Ei pidä keskiluokan sormenosoittamisesta tai moralisoinnista.

- Ajattelee useiden ulkomaalaisten medioiden ja tapahtumien takia, että laita- ja keskustavasemmisto haluaa korostaa uusia arvorakenteita Suomeen, tämän poliittisen sekasorron takia. Tämä on valetta. Tämän takia heidän välinsä vasemmistoon on huono. 

- Laitavasemmistossa on oma ajatteleva siipensä, joka seuraa Nietzscheä, joka on itsessään vähemmistö. Oikeistoduunarit peilaavat näitä yksilöitä liikaa niihin yksilöihin, joita he ovat nähneet ulkomaalaisista mediasisällöistä ja olettavat niiden olevan verrannollisia koko vasemmistoon. 

 

Kuinka Ismejä ja ideologioita, ihmisoikeuksia, hyväntekeväisyyttä jne. käytetään vasemmistossa?

 

A) Kaikkien hyödyksi: Tasa-arvo, ihmisoikeudet. --> Ei mitään menetettävää kenellekkään.

B) Poliittisena kilpenä: Korostetaan esim. sukupuolten tasa-arvoa rakenteissa ns. "vähän yli" --> Siltä varalta, että vastustaja (olettavasti esim. äärikonservatiivi) asettaisi tasa-arvon käsitteen päinvastaiseksi. Täten sen muuttamisesta tulee byrokraattisesti vaikeampaa. Näkyy esim. Keskiluokan naistenoikeuskysymyksissä. Sinänsä ei mitään hävittävää kenellekkään, kunhan asia pysyy hallinnassa. 

C) Aseena: Tahallinen patologis-strateginen väärinkäyttö, joka perustuu siihen olettamaan, että Oikeistokeskiluokka ei olisi niin itsetietoista kuin vasemmistokeskiluokka.

Syitä: Jumalan lapset alkavat havaita enkelien olemassaolon, he alkavat nousta. Kamppailu siitä, kumpi on enemmän itsetietoinen, sen sijaan, että vain rakastettaisiin. 

Myös provokaattorit haluavat käyttää niitä aseina, leimatakseen aidosti hyvät vasemmistolaiset oikeistoduunareiden silmissä.

 

Feminismin aikaansaama tyhjiö: Irtopisteitä hyvin käyttäytyville ja aidosti ahkerille.

- Kun Feminismi on antanut yksilölle mahdollisuuden olla niin x tai y kun haluaa, voidaan havaita, että:


1. Kaikki saavat todellakin olla niin x kuin haluaa

2. Ne joiden "oleminen niin x kuin haluaa" tuo positiivista pääomaa hyötyvät enemmän kuin ne, joiden "oleminen niin x kuin haluaa" ei tuo positiivista pääomaa

3. Laiskuudelle ei ole enää tekosyitä --> Oikeisto ja vasemmisto voi käyttää tätä hyödykseen rakkauden ja rauhan ylläpitämiseksi ja keskustelun aikaansaamiseksi. --> Instituutioiden asema (esim. Seurakunnat, Kirkot, organisaatiot, ihmisoikeudet, altruismi, aktivismi, jne.)

 

Mitä pitää tapahtua, että saamme rauhan?

- Laitavasemmiston ja oikeistoduunareiden pitää kohdata ja löytää rauha ja rakkaus

- Laitavasemmiston ja keskustavasemmiston välienselvittelyssä olevat piilevät kortit pitää paljastaa aidosti. Tämä johtaa siihen, että:

A) Havaitsevat Nietzschen olleen väärässä, ja tajuavat että Rakkaus on se mitä aidosti tarvitaan

B) Laitavasemmisto alkaa eriytyä omaksi organisaatiokseen keskustavasemmistosta

- Välivasemmiston, keskustavasemmiston ja oikeistokeskiluokan pitää ottaa rauhantekijän asema

- Median tulee korostaa positiivisuutta, totuutta unohtamatta. Keskiluokan moralisointi pitää loppua: Rakkaus ja rauha palaavat heti, kun turha huomionhakuisuus ja turha yksilösidonnainen haukkuminen häviää. Ja me kaikki teemme virheitä, itsekin, en sitä kiellä. Joka päivä on uusi alku.

- Avoin keskustelu

- Ismien ja ideologioiden poistaminen rakkauden tieltä

- Tieteellis-objektiivinen metajargon poistuu itsestään Nietzschen virheiden takia. Kun tämä tapahtuu, Jumalan lapsilla ja Enkeleillä on otollinen tilaisuus korostaa rakkautta, sanaa ja sen merkitystä.

_______________________________________________________________________________

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli

_______________________________________________________________________________

- Ilmapiirin muutos: Kaikki ajattelevat liikaa sitä, kuka on oikeassa ja väärässä, vaikka pitäisi vaan pyrkiä hyvään.

 

Helppoja juttuja:

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi

- Kohtaa jokainen yksilö siinä hetkessä, ilman ennakkoasetuksia, vaikka olisit tavannut henkilöt useita kertoja ja et esim. pitäisi hänestä

- Käyttäydy samalla tavalla kaikille

- Ole lapsenmielisen naiivi, älä käytä järkeä, vaan rakasta, Jumalan lapsi: Anna rakkauden loistaa ja avata tie.

- Älä ajattele mitä sanot, vaan anna tilanteen antaa sinulle tilaisuus osoittaa rakkautesi

- Miksi et haluaisi olla paras mahdollinen itsesi: Voit silti pitää mielipiteesi.

 

Riskit ja Ongelmat:

- Leviathan on tulossa. Lue tekstini Jumalan lapsi tai Enkeli. Oikea tapa vastustaa sitä on rakastaa ja jatkaa eteenpäin lapsenmielisesti.

- Varokaa Jordan Petersonia, hän on enkeli joka vääristää totuutta. 

- Kaikkien politiikkojen, vasemmalla tai oikealla olevien, tulisi olla valmiina reagoimaan ärsykkeisiin, jotka tod. näk. tulevat ulkopuolelta, ja samalla ylläpitää lapsenmielisesti puoluepolitiikkaa, vaikka sen aika onkin virallisesti jo ohi.

- Käskykameleontti yrittää aiheuttaa illuusion "hyvän ja pahan välisestä taistelusta" vetämällä yksilöitä välienselvittelyyn. "Eri uskontojen välinen kamppailu", vaikka käskykameleontti pelaa molempia puolia samanaikaisesti. Yrittävät pelotella länttä luomalla uhkakuvia, jotta saisivat tietyt yksilöt valituiksi. Siksi Britannia haluaa takaisin Euroon, koska lähtö oli itsessään virhe.

Provokaattoreita molemmilla puolilla. Lapsenmielisyys, rakkaus ja halu olla tuomitsematta osoittavat ne jotka ovat väärässä: Yksilön ei tarvitse itse tuomita ketään. Elävän Jumalan lapsen tarvitsee vain rakastaa, ja niin myös enkeleidenkin. Ne jotka rakastavat, ovat aina oikeassa. Rakkaus ja usko tuo totuuden näkyviin.

- EU:n yhdessä pysyminen on tärkeää, koska EU:ssa olevat maat tulevat olemaan lopulta vähemmistö suhteutettuna niihin, jotka seuraavat leviathania: EU:n on niin kuin pelastusrengas monelle yksilölle, jotka ovat joutuneet veden varaan: Yhdessä he löytävät tien tästä sotkusta ulos, kun he vain rakastavat samalla.

Lapsellisuus ja rakkaus yhdistettynä Eu:n yhtenäiseen tavoitteeseen, Juudan leijonan paluuseen, jolloin pakanakansat lunastavat itselleen temppelin esikartanon.

- Inhoja yksilöitä opettamassa yliopistoissa ja vääristämässä sanaa ja rakkautta. Opettavat Hobbesin leviathania, Lue tekstini, Enkeli. Kyllä, puhun mieleesi, Jumalan lapsi, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. 

 

Lisää rakkautta, Enkelit

Lisää rakkautta, Elävän Jumalan lapset

Lisää rauhaa

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja anna sen avata tie.

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259699-kuinka-saavuttaa-rauha-suomeen-alle-kuukaudessa#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 19 Aug 2018 12:02:39 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259699-kuinka-saavuttaa-rauha-suomeen-alle-kuukaudessa
Suomi, Venäjä – luottamus ja ehkä turvallisuus http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259560-suomi-venaja-luottamus-ja-ehka-turvallisuus <p><em><strong>Suomi, Venäjä &ndash; luottamus ja ehkä turvallisuus</strong></em></p><p>*</p><p><strong>Kun puhumme Suomen ja Venäjän historiallisista suhteista</strong>, kannattaa keskittyä olennaiseen.</p><p>Mikä sitten on olennaista?</p><p>Kaksi erottuu selvästi; <strong><em>Itämeri meritienä ja sotilasstrategisena altaana, sekä Pietarin merkitys ja sen turvaaminen</em></strong>, - Venäjän kannalta, tietysti.&nbsp;</p><p>Suomalaisia huolettaa nykyisin Itämeren vesien pilaantuminen ja niiden suojelu; mutta mitä olemme tehneet sen eteen, ettei ilmeisin kertauhka, öljytankkerien törmäys Suomenlahdella toteutuisi?</p><p>*</p><p>Jos ymmärrämme asiat siten kuin ne on yllä kirjoitettu, ei tarvitse edes vilkaista karttaa, kun ymmärrämme, että Itämeri meriväylänä ja Pietari (Venäjälle) elintärkeänä kaupunkina liittyvät toisiinsa kohtalonyhteyden kaltaisin sidoksin.</p><p>Professori <strong>Matti Klinge</strong> kirjoitti päiväkirjassaan 24.11.2016 monelle hieman arvoituksellisesti:</p><p>&rdquo;&hellip;<em>korostin, että sittemmin &rdquo;marsalkka <strong>Stalin</strong>&rdquo; aina vetosi <strong>Pietari Suuren</strong> rajaan.&nbsp; Venäjä ei koskaan ole ollut kiinnostunut Suomesta, muta hyvin paljon Suomenlahdesta.&nbsp; Sen kummallekin rannikolle rakennettiin vuosisatojen aikana useita tärkeitä linnoituksia kontrolloimaan tätä kaupallisesti ja siis sotilaallisesti ensiarvoista reittiä &ndash; eikä siis Suomen alueen takia.&nbsp; Sisä-Suomi oli harvaan asuttua, köyhää ja hedelmätöntä, ei kiinnostavaa</em>&rdquo;.</p><p>Klinge luettelee Suomenlahden rantojen linnoituksia;</p><p>Viipuri, Narvan ja Tallinnan linnat, Raasepori, Kronstadt, Haminan ja Loviisan linnakkeet, Viapori, Hankoniemi ja vielä Bomarsund, sekä Ruotsinsalmen (Kotkan) Kyminlinna.</p><p>*</p><p><strong>Kiven ja raudan</strong> lisäksi on tietysti henki, mieliala ja tahto.&nbsp; Näistä sotkemalla soveliaassa sekoitussuhteessa &ndash; syntyy teräsbetonin kaltainen kokonaisuus, vaikea murtaa, vaikea ohittaa.</p><p>Mietin mitä minulle jäi voimakkaimmin mieleen ns. suomettuneisuuden ajalta, sanotaan 1970-luvulta?&nbsp; Kekkonen oli realiteetti, ohittamaton, mutta ei suinkaan oma, siksi en siitä muista paljon, muuta kuin joitain vihaisia puheita ja keskusteluja.&nbsp; Silloin kun Kekkonen puhui radiossa, taisi olla YYA:n 30-vuotisjuhla, en ehdi kaivaa nyt kesä ja vielä tarkemmin lausuttuna #ampiaiskesä2018.</p><p>Mutta kun siis kuulin suorana, miten Kekkonen sanoi selkokielellä, että se oli Suomen syy kun Talvisota syttyi, silloin minä protestoin äänekkäästi.</p><p>Niiltä vuosilta muistan &rdquo;<strong><em>Korpilammen hengen</em></strong>&rdquo;, olen sen tiimoilta, sitä sivuten, istunut monta saunailtaa, ja sain kutakuinkin tuoreeltaan selonteon siitä, miten <strong>Sorsa</strong> arvioi tilanteen uudelleen, ja Jyväskylän jälkeiset paperit pistettiin naftaliiniin, ja alettiin istua ja neuvotella.&nbsp; <em>Konsensus</em> tuli paljon myöhemmin, monen istunnon ja monen saunan ja monen grogin jälkeen.&nbsp;</p><p>Nyt <strong>Klinge</strong> kirjoittaa (1.1.2017) päiväkirjassaan: (siitä miten muotoutuu käsitys 1970-luvusta, ja miten se voi muuttua);</p><p><em>&rdquo;Tähän (käsitysten muutokseen) vaikutti ehkä argumentointini (siis Klingen) &rdquo;<strong>suomettumiskoulukuntaa</strong>&rdquo; vastaan ja kuvaus konsensuspolitiikan synnystä: </em></p><p><em>Presidentinvaaleja ei päästetty sekoittamaan poliittista ilmastoa, jottei russofobiasta ja kateuden lietsonnasta olisi päässyt nousemaan kovin näkyvää.&nbsp; Liittyminen EEC:hen ja ETYK:in saaminen Helsinkiin olivat pääasioita, joita oli koko ajan pidettävä mielessä.&nbsp; Sen teki Kekkonen</em>&rdquo;.&nbsp;</p><p>Näin siis Matti Klinge.&nbsp;</p><p>Myönnän, että ymmärrän tämän (ja Muistelmat III:n) jälkeen ainakin sitä &rdquo;isoa kuvaa&rdquo;, jota Kekkosen sanotaan pitäneen seinällä, sehän muotoutui ajan kanssa.&nbsp;</p><p>Kekkosen syviä elämyksiä olivat;</p><p>1964 Hrustshovin nujertaminen,</p><p>1968 Presidentinvaalit ja Vennamo-Virkkunen &ndash;rintaman 99 valitsijamiestä,</p><p>1968 Tshekkoslovakian miehitys,</p><p>1975 Nobelin saamattajääminen.&nbsp;</p><p>Erityisen rasittava oli vuosi 1968, joka oli <em>toivon ja nousun aikaa</em>, mutta blaskasi pahasti, niin sisällä kuin ulkona, siitä oli vaikea mennä yli.</p><p>*</p><p><em>&rdquo; &rdquo;<strong>Suometumiskoulukunnan</strong>&rdquo; pääargumentti on niin sanottu &rdquo;rähmälläänolo&rdquo; suhteessa Neuvostoliittoon.&nbsp; Varmaankin voidaan puhua &rdquo;liiallisesta&rdquo; neuvostoliittomyönteisyydestä liehittelystä ja nöyristelystä, vaikka onkin vaikea määritellä, milloin kohteliaisuus ja ystävällisyys muuttuvat &rdquo;liiallisiksi&rdquo;,</em> Klinge arvioi.</p><p><em>&rdquo;Mutta koko liiallisuutta täytyisi mielestäni verrata siihen, miten suhtauduttiin muihin maihin</em>&rdquo;, sanoo Klinge, ja jatkaa:</p><p><em>&rdquo;Aikaisemmin oli menty varsin pitkälle <strong>saksalaismielisyydessä</strong> &ndash; &rdquo;menty&rdquo;, siis jotkut olivat menneet, niin kuin suhteessa Neuvostoliittoonkin.</em></p><p><em>Sitten tuli <strong>amerikkalaisten</strong> liehittely, puhumattakaan ruotsalaisista.&nbsp; Ruotsin lähettiläälle kerrottiin &rdquo;luottamuksellisesti&rdquo; aivan kaikki, siitä lähettiläs <strong>Ingemar Hägglöf</strong> muistelmissaan antaa varsin vakuuttavan kuvan.</em></p><p><em>Itse olin kerran kutsuttuna Amerikan lähetystöön varhain aamulla katsomaan televisiosta presidentinvaalien (USAn) tuloksia. Vieraita oli talo tulvillaan, ja aivan oikein joku huomautti, että kyse oli suurin piirtein samoista ihmisistä, joita tapaasi Neuvostoliiton vallankumouspäivän vastaanotolla</em> (silloin kun juhlittavaa vielä oli, vh).&rdquo;</p><p>*</p><p><strong>Virallisen ystävyyspolitiikan kauhtanan takana</strong>, suhteessa Neuvostoliittoon, esiintyi paljon hyvin kielteistä suhtautumista, - minkä ymmärtäminen ei ollut vaikeaa.&nbsp; 420.000 ihmisen kodit, 95.000 kuollutta.&nbsp; Siinä syytä nahkeuteen ja epäluuloon.</p><p>&rdquo;()<em>Neuvostoliitossa suhtauduttiin hyvin kielteisesti, ja (aiheellisesti) Suomen poliittisiin pilapiirtäjiin ja pakinoitsijoihin.&nbsp; Aiheellisesti (Klingen mielestä), sillä näin murennettiin maamme presidentin linjan arvovaltaa ja lietsottiin varsin halpahintaista populismia.</em></p><p><em>Ei siinä auta, jos toinen osapuoli vakuuttelee, että &rdquo;eihän tämä ole vakavaa&rdquo;, &rdquo;täytyy nyt pilailua sietää&rdquo; jne., jos toinen osapuoli kokee tyylin, varsinkin pitkään jatkuvan nöyryyttävänä, vakavaa yhteistyötä häiritsevänä ja estävänä.&nbsp; </em></p><p><em>Meillä ei suhtauduttu asiallisesti Neuvostoliiton reaktioihin, mielialoihin kohdistuvaa kritiikkiä pidettiin toisarvoisena ja arvuuteltiin muita tekijöitä</em>&rdquo;.</p><p>*</p><p>&rdquo;<strong><em>Aikoinaan jo keisarit seurasivat hyvin tarkkaan&nbsp; Suomen</em></strong><em> ylioppilaiden mielipiteitä. Niiden perusteella ratkaistiin tärkeältä osalta, voitiinko Suomea ja suomalaisia pitää lojaaleina.&nbsp; Ulkopoliittinen lojaalisuus oli kuitenkin keisariaikana kaikkien etujen ja suosion ehto.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Kaikki suurvallat ovat huolissaan sellaisista ryhmistä joiden voi sodan tullen kuvitella siirtyvän vihollisen puolelle.&nbsp; Tämä oli sekä Neuvostoliiton että Saksan juutalaisvainojen taustalla.</em></p><p><em>Ja aikanaan vaikkapa Ranskan hugenottien vainoamisen taustalla.&nbsp; Ja aikanaan vaikkapa Ranskan hugenottien vainoamisen taustalla 1500-100 &ndash;luvulla.</em></p><p><em>Eikä suomalaisia kutsuttu aseisiin Maailmansodan sytyttyä 1914.&rdquo;</em>&nbsp; (Klinge: Emt. 11.1.2017.</p><p>*</p><p><strong>Historian ymmärtämisestä</strong></p><p>&rdquo;<em>On toistettava, että <strong>Marx</strong> ja kaikki muut sosiologisesti ajattelevat tutkijat toivat paljon tärkeää ja uutta menneisyyden ymmärtämiseen, mutta yhtä lailla tärkeää on käsittää, että <strong>yksilöt eivät toimi vain rakenteiden puitteissa, vaan muokkaavat niitä</strong> ja saavat aikaan <strong>melkein sattumanvaraisia</strong> suuria tapauksia.</em></p><p><em>Sellaisia ovat viime aikoina erityisesti puhuttu Ensimmäisen maailmansodan, sekä sen puhkeamisen että rauhanteon yhteydessä.&nbsp; &rdquo;<strong>Very nearly everything in history very nearly did not happen</strong>&rdquo; &ndash; sattumanvaraiset tekijät panevat alkuun rakenteellisten olojen muutoksia.&nbsp; Ne voivat voimia sytyttiminä, denonaation aikaansaajina</em>&rdquo;. professori Matti Klinge kirjoittaa 19.10.2016, - enkä voi olla yhtymättä näkemyksiin.&nbsp; Pienestä kiinni, että tunnettu historia kaikkineen olisi jäänyt toteutumatta.</p><p>*</p><p><strong>Venäjä 1991 &ndash; 2018</strong></p><p>Välillä tuntuu, että elämme ja ajattelemme sirkusteltan tapahtumissa, hengitämme ja imemme itseemme hikisten hevosten vaahtoisten kupeitten hajua, komentojen kajahtelut, kiroamiset ja mätkähdykset.&nbsp; <strong>Elämme hetkessä ja tilanteessa</strong>, kun terveellistä olisi mennä teltan ovelle ja katsoa laajempaa maisemaa.</p><p>Lukemattoman monet kritisoivat ja dementoivat <strong>Putinin </strong>roolin ja työn.&nbsp; Miten vahvasti toivotaankaan Venäjää ja aikaa &rdquo;<em>ilman Putinia</em>&rdquo;, - <em>Russian without Putin</em>.</p><p>Mutta mitä me tiedämme taaksepäin, nykyhetkeen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen siinä toistaiseksi kuvitteellisessa olosuhteessa, jossa Venäjä ilman Putinia olisi realismia?&nbsp;</p><p><strong>Minkälainen Venäjä2018 olisi, jos Putinia ei</strong> olisi, ei ollut, eikä tullut?&nbsp;</p><p>Kuka osaa sen vakuuttavasti sanoa ja kuvailla?&nbsp;</p><p>Mihin sellainen varma tieto ja näkemys perustuu?&nbsp;</p><p>Minkälaisen historialliseen tietoon ja historian muotoutumisen arvaamattomien risteävien polkujen kulkemiseen, historiakäsitykseen?&nbsp;</p><p>Varminta tietoa tässä asetelmassa on se, mikä on kohtalaisen selvää historiantutkijalle, mutta ei välttämättä maallikolle ja kriitikolle: Emme tiedä, minkälainen Venäjä olisi 2018 tuossa tapauksessa, että Putinia ja hänen regimiään ei olisi.&nbsp;</p><p>Tämä ei ole mielipide, vaan yksinkertainen tosiasia.&nbsp;</p><p>Emmehän tiedä, kuka olisi hänen sijastaan noussut Venäjän johtoon toisen vuosituhannen päättyessä, miten pitkään, millaisin hallitsijatoimin hän olisi istunut ja johtanut; kuka ja mitä olisi häntä seurannut.</p><p>*</p><p><strong>Uskottavaa on että kukaan muu kuin putinilainen elinikäiseksi tsaariksi</strong> muotoutunut hallitsija ei olisi 1999-2018 istunut ja hallinnut, vaan joku, tai oletettavammin, jotkut olisivat häntä seuranneet, ja heidän jälkensä valtakunnan johdossa olisi ollut kulloinenkin, heistä ja monesta muusta tekijästä riippuvainen, muuttuvaisten tekijäin ja &ndash; kuten Klinge edellä sanoi &ndash; rakenteellisten olojen muutoksista ja sattumanvaraisista suurista tapauksista (myös pienistä) ja muutoksista eteenpäin muotoutuvana elämänvirtana etenevä, meille täysin arvaamattomaksi jäävä historia.</p><p>Pelkistäen, yksinkertainen kysymys:</p><p>näemmekö Venäjän2018 huonoimpana mahdollisena Venäjänä, vai &ndash; vaihtoehtoisesti &ndash; parhaana mahdollisena Venäjänä?&nbsp;</p><p>Mikä on realististen vaihtoehtojen kirjo, ja miten tämä toteutunut suhteutuu tuohon skaalaan?&nbsp; Ja sitten, ne odottamattomat, ennakoimattomissa olevat toteutumavaihtoehdot, joista emme tiedä mitään?</p><p>*</p><p><strong>de Gaulle, Kekkonen, Willy Brandt&hellip;</strong></p><p>Vaihtoehtoisen Venäjän vaihtoehtoisesta, mutta tietomme ulkopuolelle jäävästä <em>kontrafaktuaalisest</em>a vaihtoehdosta voimme johtua näkemyksiin, joissa suhteuttaen tarkastellaan valtiojohtajan, tässä tapauksessa <strong>V.V. Putinin</strong>, kautta joidenkin muiden valtioiden johtajiin.&nbsp;</p><p>Siten voimme ainakin joltain osin ymmärtää ja hyväksyä näkökulman, jonka Klinge esittää 20.0.2016;</p><p><em>&rdquo;Tässä saa melkein joka päivä, kadulla ja kokouksissa, toistaa kertosäettään presidentti <strong>Putinin </strong>vertautumisesta kenraali <strong>de Gaulleen</strong> ja presidentti <strong>Kekkoseen</strong>, <strong>maidensa pelastajiin ja nostajiin rappiotilasta</strong> menestykseen ja kunniaan &ndash; joihin eräs kuulija lisäsi perustellusti <strong>Willy Brandtin</strong></em>.&rdquo;</p><p>Kyse on siis valtiojohtajan elämäntyöstä, suuresta kutsumuksesta, ja sen tuloksista, joilla oli ilmiselvää vaikutusta kansakunnan historiaan.</p><p>Klinge tarkastelee kotoista esimerkkiä, presidentti Kekkosen saavutusta, sitä suurinta:</p><p>&rdquo;<em>On siis syytä muistuttaa myös Kekkosesta.&nbsp; Millainen oli se Suomi, jonka johtoon hän tuli 1956?&nbsp; Repiviä puolueriitoja, koko ajan lakkoja, inflaatiota ja devalvaatioita, monta vuotta negatiivista talouskasvua.&nbsp; Ja sitten maaltapako ja maastapako 1960-luvulla.</em></p><p><em>Kekkonen onnistui pakottamaan maaseudun ja kaupunkien edustajat, puolueet ja ammattiliitot yhteistoimintaan suurempien päämäärien hyväksi hyvin nopean ja kivuliaan industrialisoimisen ja urbanisoimisen haittavaikutusten leimaamana aikana.&nbsp; Eikä vähiten siksi, että Suomen oli ulkopoliittisesti oltava vahva ja johdonmukainen</em>&rdquo;.&nbsp;</p><p>Näin siis Klinge vetää pitkän kehityskaaren, jossa yhteinen muuttuja oli UKK:n elämäntyö ja Suomen suuri tarina.</p><p>*</p><p><strong>Jos historian tutkimuksesta</strong> jotain olen oppinut, se olkoon sen ymmärtäminen, että kahden toisistaan riippumattoman henkilön, asian tai ilmiön esiintyminen yhtä aikaa, ei sinänsä todista mitään niiden välisestä kausaalisuhteesta.&nbsp;</p><p>Asiaa on tarkasteltava muistakin ulottuvuuksista kuin ajasta ja sen yhdenaikaisuudesta käsin.&nbsp; Mutta, melkein yhtä tärkeää on myöskin oivaltaa, ettei tästä säännöstä johdu mitään, mikä sinänsä todistaisi jotain yhdenaikaisten esiintymisten toisistaan riippumattomuuden ja täyden kausaalikatkoksen olemassaolosta.</p><p>Tähän kohtaan lainaan jälleen Klingeä:</p><p><em>&rdquo;&hellip;eräs vanha Kekkos-vihan edustaja halusi sanoa, että <strong>Fagerholm</strong> olisi varmaankin yhtä hyvin hoitanut nämä asiat.&nbsp; Olisi, olisi, sitä ei koskaan kokeiltu.&nbsp; Mutta tuskin Fagerholm olisi onnistunut. <strong>Hrushtshvin</strong> luottamusta hän ei ainakaan ollut saavuttanut: </em></p><p><em>&rdquo;Herra Fagerholmilla on leveä selkä&rdquo;, &rdquo;<strong>u gaspodina Faerholma shirokaja spina</strong>.&rdquo;&nbsp; </em></p><p><em>Jonka takana, <strong>Nikita Sergejevitsh</strong> tarkoitti, piilottelivat <strong>Leskinen</strong> ja muut sapelinkalistajat</em>&rdquo;.</p><p>Tulemme toteutumattoman historian aavan meren rannalle, jossa emme tiedä, mutta muistamme toki joitakin tosiasioita, ja voimme niiden perusteella tehdä johonkin mittaan päteviä perusteltuja skenarioita.</p><p>Joudumme kysymään myös, neuvostosuhteiden ja niihin elimellisesti kytkeytyvien luottamuksen, ulkopolitiikan, taloussuhteiden, idänkaupan kannattavuuden etc. seikkojen ohella:</p><p>olisiko Fagerholmista, - tai hänen todennäköisestä seuraajastaan, kuka hän sitten ikinä olisi ollut, - ollut Korpilammen hengen rakentajaksi, tulopolitiikan takuumieheksi, vakautuspolitiikan ja ulkoisen puolueettomuuspolitiikan taikuriksi?&nbsp; Tuskin, ehkä ei.</p><p>*</p><p><strong>Hyvin monet merkittävät valtiomiehet</strong> ovat olleet syvällisiä historian tuntijoita, historiasta voi oppia, vaikka se vaatii menneisyyden ymmärtämistä &ndash; ei karkeaa kopiointia.</p><p>&rdquo;<em>Paasikivi oli historian ekspertti, &rdquo;ammattilainen&rdquo;, Kekkonen ja Koivisto lukivat paljon historiaa.&nbsp; Historiallisiin argumentteihin vetosi myös jatkuvasti &ndash; ehkä yllättävän oppinut &ndash; Stalin</em>&rdquo;, sanoo Klinge.</p><p><em>&rdquo;Suomen rajan hän vaati vedettäväksi <strong>Pietari Suuren</strong> suunnitelman ja toteutuksen (1710/1721) mukaan.&nbsp; Kun <strong>Molotov</strong> oli ratkaisevan tärkeissä neuvottelussa Berliinissä marraskuussa 1940,hänoli jatkuvassa sähkeidenvaihdossa Moskovaan ja pyysi ohjeita Stalinilta.&nbsp; Stalin korosti sähkeessään (13.11.1940 kello 11) erityisesti Mustanmeren ja Krimin merkitystä, että Neuvostoliiton kannalta kyseessä oli tarkoitus estää Ison-Britannian ja muiden hyökkäykset Neuvostoliiton rannikkoja vastaan historiallisin argumentein sähkeessäkin</em>:</p><p><strong><em>&rdquo;Every development from the Crimean war in last century on to foreign troops landing in the Crimea and Odessa in 1918 and 1919 bear testimony that the security of the USSR Black Sea cannot be assured unless the Straits question is settled.&nbsp; Therefore the USSR interest in the Black Sea is (related to] the defence of the USSR coast and assuring its security.&rdquo; </em></strong></p><p><strong><em>(International Affairs 1991/8.)</em></strong></p><p>Siten Krim nykyäänkin on Venäjälle keskeisen tärkeä, ja kyllähän tämä sotasatama-alue myös oli Krimin lyhyehkönä Ukrainan-aikana vuokrattuna Venäjälle. &nbsp;Pitää osata katsoa myös vastarannalle.&rdquo;</p><p>Meillä kieltäydytään päättäväisesti näkemästä Krimin-kysymystä konkreettisena &rdquo;<em>kilpapurjehduksena Sevastopoliin</em>&rdquo;, jota se mitä suurimmassa käytännössä oli.&nbsp;</p><p>Länsi on tämän ulottuvuuden kieltänyt, ja me haluamme olla osa Länttä, joten koko kysymystä ei meille ole, ja senjälkeen kun Putin kultaisen huoneen puheessaan kääri tämän näkökohdan auki, lukittui asetelma niin lopullisesti, että kysymyksen vakava, historiallinen, avaaminen muodostuu kuin bakteeripussin avaamiseksi.&nbsp;</p><p>Suomalaisten täytyy ottaa vakavasti se pietarilaisten pelko, että suomalaiset hyökkäävät taas, niin kuin 1941&hellip;</p><p>Pelon pitkä laahus.&nbsp;</p><p>Ja Putin on nimenomaisesti pietarilainen.</p><p>*</p><p><strong>Nato</strong></p><p><em>&rdquo;Perusasiana pysyy kuitenkin se, että Venäjä pitää NATOa vihamielisenä organisaationa, eivätkä sitä meikäläisten toistelemat todistelut voi muuttaa miksikään.&nbsp; Suomalaisilla ei ole mitään mahdollisuuksia eikä mitään syytä yrittää venäläisten mielipiteitä.&nbsp; Suomelle ne ovat suurvaltanaapurin näkemyksiä, jotka on otettava huomioon.&rdquo;</em> (Klinge, 27.10.2016.)</p><p>*</p><p><strong>Laillisuusyhteiskunta</strong></p><p>Suomi ja suomalaiset vetoavat alvariinsa &rdquo;<strong><em>Läntisen arvoyhteisön</em></strong>&rdquo; arvoihin, niiden yhteisyyteen ja pysyvyyteen. &nbsp;</p><p>Demokratia, liberaalit arvot, ihmisoikeudet &ndash; sekä laillisuusperusteinen yhteiskunta.&nbsp;</p><p>Mutta &rdquo;<em>meillä ei yleisesti ymmärretä, että anglosaksisessa maailmassa vallitsee aivan toisenlainen oikeusajattelu kuin Euroopan mannermaalla</em>&rdquo;.</p><p>Miten voi kannattaa ja aidosti elää joidenkin mainittujen &rdquo;arvojen&rdquo; mukaisessa yhteisössä, jos ei edes tunne samaistumiskohteen järjestelmää ja sen toimintaperiaatteita?</p><p>Tämä on tietysti mysteeri mutta sen käsitteleminen jääköön toiseen yhteyteen, niin komplisoitu ja säikeinen asia se vain on.</p><p>Lainaan nyt kohtalaisen pitkään, kenties kohtuuttomankin pitkään, professori <strong>Matti Klingeä</strong>, hänen päiväkirjastaan, pvm 12.1.2017:</p><p><em>&rdquo;Me noudatamme roomalaista tai roomalais-saksalaista oikeutta, jossa tuomiot sidotaan kodifioituun lakiin (ei rangaistusta ilman lakia: <strong>nulla poena sine lege</strong>), anglosaksisessa kulttuurissa taas valamiesjärjestelmään ja etenkin viittauksiin aikaisempiin oikeustapauksiin, ja sen seurauksena asianajajien keskeiseen merkitykseen itse prosessissa.</em></p><p><em>Anglosaksinen oikeuskulttuuri on tullut laajasti tunnetuksi elokuvien ansiosta &ndash; kun taas meikäläinen ei, eikä se olekaan yhtä näkyvän dramaattista.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>&rdquo;Kohdistuessaan ratkaisujen tai vireillä olevien juttujen juridis-teknisiin näkökohtiin julkinen keskustelu on tullut väistäneeksi TTIP-hankkeen <strong>historiallisesti, valtiosääntö-oikeudellisesti ja poliittisesti tärkeimmän ongelman.</strong>&nbsp; <strong>Investointisuojalla luodaan Eurooppaan (ja Yhdysvaltoihin) uusi, kansallisen ja EU-oikeuden ulkopuolinen oikeusjärjestys, joka on avoinna vain toisen osapuolen sijoittajille.&rdquo;</strong></em></p><p><em>Professori <strong>Martti Koskenniemen</strong> nyt (tammi 2017) julkaistu Tiedeseuran esitelmä oli hyvin valaiseva ja järkyttävä, jo kun kuulin sen toukokuussa (2016), ja nyt luen sen <strong>Sphinx-vuosikirjassa</strong>.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Koskenniemi analysoi käsitettä &rdquo;<strong>reilu peli&rdquo; (fair and equitable treatment</strong>).&nbsp; Meillä oletetaan käsite itsestään selväksi.&nbsp; </em></p><p><em>&rdquo;Siinä ilmenee puutteellinen ymmärrys (amerikkalaisen) oikeusjärjestelmän, erityisesti sen taloudellisen osan toiminnasta.&nbsp; Moderni asianajotoiminta ei (siellä] pyri siihen, että tuomioistuimet ratkaisisivat sisältökysymyksiä.&nbsp; Kanteita nostetaan neuvottelujen vauhdittamiseksi ja toisen osapuolen painostamiseksi oman asiakkaan kannalta hyödylliseen ratkaisuun.&nbsp; - - </em></p><p><em>Amerikkalaisessa käytännössä edellytetään asianajajan toimivan aggressiivisesti asiakaan edun ajamiseksi. -&nbsp; -&nbsp; Reilua on se, mihin päädytään.&nbsp; Normeja käytetään strategisina neuvotteluvälineinä.&rdquo;</em></p><p><em>Suomalaisten lainkuuliaisuus ja virkamiesten luotettavuus eivät siis päde kaikkialla.</em></p><p><em>Siinäkö syy siihen, että suomalaiset yritykset ovat usein epäonnistuneet ulkomailla?&rdquo;</em></p><p>Lähde: Matti Klinge: Päiväkirjastani 2016-2017, s. 198-200. (vahv. VH)</p><p>*</p><p><strong>Klinge ja hänen siteeraamansa Martti Koskenniemi</strong> avaavat oivalla tavalla &rdquo;<em>Läntisen arvoyhteisön</em>&rdquo; keskeisen valtion, Yhdysvaltain, oikeusjärjestystä ja sen toimintaperiaatteita.&nbsp; Ei hyvä. En mitenkään, hyvällä tai parhaalla tahdollanikaan, pysty samaistumaan siihen!&nbsp; En halua, en pysty, ehkä koskaan tule samaistumaan, saati &rdquo;integroitumaan&rdquo;.</p><p>*</p><p>Epämukavia kysymyksiä demokratiasta, liberalismista, populismista etc</p><p>Jatkan <strong>Klingen</strong> siteeraamista:</p><p>&rdquo;<em>Populismi on nyt &rdquo;vuoden teema&rdquo; &ndash; ja lehdistö puolustaa ahkerasti &rdquo;länsimaista demokratiaa&rdquo;.</em></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Mutta mikä on Peppe Grillon ja Silvio Berlusconin ero</em></strong><em>? Paitsi omaisuus, jonka avulla jälkimmäinen pääsi pitkäaikaiseksi pääministeriksi ja mediamogulina dominoimaan mielipiteitä?&nbsp; Miten miljoonat oli hankittu?</em></p><p><em>Ja mitä demokratiaa Yhdysvaltojen kilpailevat miljonäärit edustavat?&nbsp; He ovat itse raha-aristokratiaa, erona se, että rouva <strong>Clinton edusti ancien règimeä</strong>, sen traditiota ja piirejä.&nbsp; <strong>Trump taas nojautuu massoihin bonapartistisessa hengessä</strong>.&nbsp; Hävittyään Mme Clinton myönsikin, ettei hän ollut tuntenut Amerikkaa</em>.&rdquo;</p><p>*</p><p><strong><em>Pär Stenbäckillä</em></strong><em> on rohkeutta kirjoittaa &rdquo;<strong>meistä liberaaleista&rdquo;, jotka emme ole vuosikymmeniin suostuneet myöntämän kansallisuusaatteelle, uskonnolle, ihmisten kollektiivisille tunteille ja kertomuksille mitään arvoa</strong>, eikä, voisi lisätä: historialliselle ajattelulle.</em></p><p><em>Usko &rdquo;järkeen&rdquo; johti &rdquo;uusliberalismin&rdquo; vaihtoehdottomaan dogmatiikkaan ja äärimmillään thatcherismiin.</em></p><p><em>Itse olen <strong>kritisoinut individualismin kalvinistisperäistä, kielteistä suhtautumista valtioon, kirkkoon, kaikkiin auktoriteetteihin ja instituutioihin</strong> &ndash; mikä on erityisesti näkynyt kouluihin ja yliopistoihin kohdistuneena tolkuttoman &rdquo;moderniuden&rdquo; aatteena ja systemaattisena haluna korvata ihminen koneilla.&rdquo;</em></p><p>*</p><p><strong>Summa</strong></p><p>Suomessa on nähtävissä, miten ne liberaaleimmiksi asemoituneet ja sellaisina pidetyt ovat ohjelmallisesti tai ainakin käytännössä <strong>ensimmäisinä murtamassa legalismin perustaa</strong>, laillisuusyhteiskunnan legitimiteettiä ja säädöspohjaisen yhteiskunnan perustan, eli <em>säädösten, universaalia noudattamisvelvoitetta.&nbsp; </em></p><p>Heillä oikeus ja mahdollisuus toteuttaa itseään ja mielteitään, on arvoista parhain.&nbsp;</p><p>Mutta samalla, salliessaan itselleen tämän <strong><em>laajennetun vapauden alueen</em></strong>, he ovat ensimmäisiä myöskin tuomitsemaan ja asettamaan lakitupaan ne, jotka näkevät maailman ja ihmisen toisin, ja ilmaisevat sen tahollaan.</p><p>*</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomi, Venäjä – luottamus ja ehkä turvallisuus

*

Kun puhumme Suomen ja Venäjän historiallisista suhteista, kannattaa keskittyä olennaiseen.

Mikä sitten on olennaista?

Kaksi erottuu selvästi; Itämeri meritienä ja sotilasstrategisena altaana, sekä Pietarin merkitys ja sen turvaaminen, - Venäjän kannalta, tietysti. 

Suomalaisia huolettaa nykyisin Itämeren vesien pilaantuminen ja niiden suojelu; mutta mitä olemme tehneet sen eteen, ettei ilmeisin kertauhka, öljytankkerien törmäys Suomenlahdella toteutuisi?

*

Jos ymmärrämme asiat siten kuin ne on yllä kirjoitettu, ei tarvitse edes vilkaista karttaa, kun ymmärrämme, että Itämeri meriväylänä ja Pietari (Venäjälle) elintärkeänä kaupunkina liittyvät toisiinsa kohtalonyhteyden kaltaisin sidoksin.

Professori Matti Klinge kirjoitti päiväkirjassaan 24.11.2016 monelle hieman arvoituksellisesti:

”…korostin, että sittemmin ”marsalkka Stalin” aina vetosi Pietari Suuren rajaan.  Venäjä ei koskaan ole ollut kiinnostunut Suomesta, muta hyvin paljon Suomenlahdesta.  Sen kummallekin rannikolle rakennettiin vuosisatojen aikana useita tärkeitä linnoituksia kontrolloimaan tätä kaupallisesti ja siis sotilaallisesti ensiarvoista reittiä – eikä siis Suomen alueen takia.  Sisä-Suomi oli harvaan asuttua, köyhää ja hedelmätöntä, ei kiinnostavaa”.

Klinge luettelee Suomenlahden rantojen linnoituksia;

Viipuri, Narvan ja Tallinnan linnat, Raasepori, Kronstadt, Haminan ja Loviisan linnakkeet, Viapori, Hankoniemi ja vielä Bomarsund, sekä Ruotsinsalmen (Kotkan) Kyminlinna.

*

Kiven ja raudan lisäksi on tietysti henki, mieliala ja tahto.  Näistä sotkemalla soveliaassa sekoitussuhteessa – syntyy teräsbetonin kaltainen kokonaisuus, vaikea murtaa, vaikea ohittaa.

Mietin mitä minulle jäi voimakkaimmin mieleen ns. suomettuneisuuden ajalta, sanotaan 1970-luvulta?  Kekkonen oli realiteetti, ohittamaton, mutta ei suinkaan oma, siksi en siitä muista paljon, muuta kuin joitain vihaisia puheita ja keskusteluja.  Silloin kun Kekkonen puhui radiossa, taisi olla YYA:n 30-vuotisjuhla, en ehdi kaivaa nyt kesä ja vielä tarkemmin lausuttuna #ampiaiskesä2018.

Mutta kun siis kuulin suorana, miten Kekkonen sanoi selkokielellä, että se oli Suomen syy kun Talvisota syttyi, silloin minä protestoin äänekkäästi.

Niiltä vuosilta muistan ”Korpilammen hengen”, olen sen tiimoilta, sitä sivuten, istunut monta saunailtaa, ja sain kutakuinkin tuoreeltaan selonteon siitä, miten Sorsa arvioi tilanteen uudelleen, ja Jyväskylän jälkeiset paperit pistettiin naftaliiniin, ja alettiin istua ja neuvotella.  Konsensus tuli paljon myöhemmin, monen istunnon ja monen saunan ja monen grogin jälkeen. 

Nyt Klinge kirjoittaa (1.1.2017) päiväkirjassaan: (siitä miten muotoutuu käsitys 1970-luvusta, ja miten se voi muuttua);

”Tähän (käsitysten muutokseen) vaikutti ehkä argumentointini (siis Klingen) ”suomettumiskoulukuntaa” vastaan ja kuvaus konsensuspolitiikan synnystä:

Presidentinvaaleja ei päästetty sekoittamaan poliittista ilmastoa, jottei russofobiasta ja kateuden lietsonnasta olisi päässyt nousemaan kovin näkyvää.  Liittyminen EEC:hen ja ETYK:in saaminen Helsinkiin olivat pääasioita, joita oli koko ajan pidettävä mielessä.  Sen teki Kekkonen”. 

Näin siis Matti Klinge. 

Myönnän, että ymmärrän tämän (ja Muistelmat III:n) jälkeen ainakin sitä ”isoa kuvaa”, jota Kekkosen sanotaan pitäneen seinällä, sehän muotoutui ajan kanssa. 

Kekkosen syviä elämyksiä olivat;

1964 Hrustshovin nujertaminen,

1968 Presidentinvaalit ja Vennamo-Virkkunen –rintaman 99 valitsijamiestä,

1968 Tshekkoslovakian miehitys,

1975 Nobelin saamattajääminen. 

Erityisen rasittava oli vuosi 1968, joka oli toivon ja nousun aikaa, mutta blaskasi pahasti, niin sisällä kuin ulkona, siitä oli vaikea mennä yli.

*

” ”Suometumiskoulukunnan” pääargumentti on niin sanottu ”rähmälläänolo” suhteessa Neuvostoliittoon.  Varmaankin voidaan puhua ”liiallisesta” neuvostoliittomyönteisyydestä liehittelystä ja nöyristelystä, vaikka onkin vaikea määritellä, milloin kohteliaisuus ja ystävällisyys muuttuvat ”liiallisiksi”, Klinge arvioi.

”Mutta koko liiallisuutta täytyisi mielestäni verrata siihen, miten suhtauduttiin muihin maihin”, sanoo Klinge, ja jatkaa:

”Aikaisemmin oli menty varsin pitkälle saksalaismielisyydessä – ”menty”, siis jotkut olivat menneet, niin kuin suhteessa Neuvostoliittoonkin.

Sitten tuli amerikkalaisten liehittely, puhumattakaan ruotsalaisista.  Ruotsin lähettiläälle kerrottiin ”luottamuksellisesti” aivan kaikki, siitä lähettiläs Ingemar Hägglöf muistelmissaan antaa varsin vakuuttavan kuvan.

Itse olin kerran kutsuttuna Amerikan lähetystöön varhain aamulla katsomaan televisiosta presidentinvaalien (USAn) tuloksia. Vieraita oli talo tulvillaan, ja aivan oikein joku huomautti, että kyse oli suurin piirtein samoista ihmisistä, joita tapaasi Neuvostoliiton vallankumouspäivän vastaanotolla (silloin kun juhlittavaa vielä oli, vh).”

*

Virallisen ystävyyspolitiikan kauhtanan takana, suhteessa Neuvostoliittoon, esiintyi paljon hyvin kielteistä suhtautumista, - minkä ymmärtäminen ei ollut vaikeaa.  420.000 ihmisen kodit, 95.000 kuollutta.  Siinä syytä nahkeuteen ja epäluuloon.

”()Neuvostoliitossa suhtauduttiin hyvin kielteisesti, ja (aiheellisesti) Suomen poliittisiin pilapiirtäjiin ja pakinoitsijoihin.  Aiheellisesti (Klingen mielestä), sillä näin murennettiin maamme presidentin linjan arvovaltaa ja lietsottiin varsin halpahintaista populismia.

Ei siinä auta, jos toinen osapuoli vakuuttelee, että ”eihän tämä ole vakavaa”, ”täytyy nyt pilailua sietää” jne., jos toinen osapuoli kokee tyylin, varsinkin pitkään jatkuvan nöyryyttävänä, vakavaa yhteistyötä häiritsevänä ja estävänä. 

Meillä ei suhtauduttu asiallisesti Neuvostoliiton reaktioihin, mielialoihin kohdistuvaa kritiikkiä pidettiin toisarvoisena ja arvuuteltiin muita tekijöitä”.

*

Aikoinaan jo keisarit seurasivat hyvin tarkkaan  Suomen ylioppilaiden mielipiteitä. Niiden perusteella ratkaistiin tärkeältä osalta, voitiinko Suomea ja suomalaisia pitää lojaaleina.  Ulkopoliittinen lojaalisuus oli kuitenkin keisariaikana kaikkien etujen ja suosion ehto.

 

Kaikki suurvallat ovat huolissaan sellaisista ryhmistä joiden voi sodan tullen kuvitella siirtyvän vihollisen puolelle.  Tämä oli sekä Neuvostoliiton että Saksan juutalaisvainojen taustalla.

Ja aikanaan vaikkapa Ranskan hugenottien vainoamisen taustalla.  Ja aikanaan vaikkapa Ranskan hugenottien vainoamisen taustalla 1500-100 –luvulla.

Eikä suomalaisia kutsuttu aseisiin Maailmansodan sytyttyä 1914.”  (Klinge: Emt. 11.1.2017.

*

Historian ymmärtämisestä

On toistettava, että Marx ja kaikki muut sosiologisesti ajattelevat tutkijat toivat paljon tärkeää ja uutta menneisyyden ymmärtämiseen, mutta yhtä lailla tärkeää on käsittää, että yksilöt eivät toimi vain rakenteiden puitteissa, vaan muokkaavat niitä ja saavat aikaan melkein sattumanvaraisia suuria tapauksia.

Sellaisia ovat viime aikoina erityisesti puhuttu Ensimmäisen maailmansodan, sekä sen puhkeamisen että rauhanteon yhteydessä.  ”Very nearly everything in history very nearly did not happen” – sattumanvaraiset tekijät panevat alkuun rakenteellisten olojen muutoksia.  Ne voivat voimia sytyttiminä, denonaation aikaansaajina”. professori Matti Klinge kirjoittaa 19.10.2016, - enkä voi olla yhtymättä näkemyksiin.  Pienestä kiinni, että tunnettu historia kaikkineen olisi jäänyt toteutumatta.

*

Venäjä 1991 – 2018

Välillä tuntuu, että elämme ja ajattelemme sirkusteltan tapahtumissa, hengitämme ja imemme itseemme hikisten hevosten vaahtoisten kupeitten hajua, komentojen kajahtelut, kiroamiset ja mätkähdykset.  Elämme hetkessä ja tilanteessa, kun terveellistä olisi mennä teltan ovelle ja katsoa laajempaa maisemaa.

Lukemattoman monet kritisoivat ja dementoivat Putinin roolin ja työn.  Miten vahvasti toivotaankaan Venäjää ja aikaa ”ilman Putinia”, - Russian without Putin.

Mutta mitä me tiedämme taaksepäin, nykyhetkeen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen siinä toistaiseksi kuvitteellisessa olosuhteessa, jossa Venäjä ilman Putinia olisi realismia? 

Minkälainen Venäjä2018 olisi, jos Putinia ei olisi, ei ollut, eikä tullut? 

Kuka osaa sen vakuuttavasti sanoa ja kuvailla? 

Mihin sellainen varma tieto ja näkemys perustuu? 

Minkälaisen historialliseen tietoon ja historian muotoutumisen arvaamattomien risteävien polkujen kulkemiseen, historiakäsitykseen? 

Varminta tietoa tässä asetelmassa on se, mikä on kohtalaisen selvää historiantutkijalle, mutta ei välttämättä maallikolle ja kriitikolle: Emme tiedä, minkälainen Venäjä olisi 2018 tuossa tapauksessa, että Putinia ja hänen regimiään ei olisi. 

Tämä ei ole mielipide, vaan yksinkertainen tosiasia. 

Emmehän tiedä, kuka olisi hänen sijastaan noussut Venäjän johtoon toisen vuosituhannen päättyessä, miten pitkään, millaisin hallitsijatoimin hän olisi istunut ja johtanut; kuka ja mitä olisi häntä seurannut.

*

Uskottavaa on että kukaan muu kuin putinilainen elinikäiseksi tsaariksi muotoutunut hallitsija ei olisi 1999-2018 istunut ja hallinnut, vaan joku, tai oletettavammin, jotkut olisivat häntä seuranneet, ja heidän jälkensä valtakunnan johdossa olisi ollut kulloinenkin, heistä ja monesta muusta tekijästä riippuvainen, muuttuvaisten tekijäin ja – kuten Klinge edellä sanoi – rakenteellisten olojen muutoksista ja sattumanvaraisista suurista tapauksista (myös pienistä) ja muutoksista eteenpäin muotoutuvana elämänvirtana etenevä, meille täysin arvaamattomaksi jäävä historia.

Pelkistäen, yksinkertainen kysymys:

näemmekö Venäjän2018 huonoimpana mahdollisena Venäjänä, vai – vaihtoehtoisesti – parhaana mahdollisena Venäjänä? 

Mikä on realististen vaihtoehtojen kirjo, ja miten tämä toteutunut suhteutuu tuohon skaalaan?  Ja sitten, ne odottamattomat, ennakoimattomissa olevat toteutumavaihtoehdot, joista emme tiedä mitään?

*

de Gaulle, Kekkonen, Willy Brandt…

Vaihtoehtoisen Venäjän vaihtoehtoisesta, mutta tietomme ulkopuolelle jäävästä kontrafaktuaalisesta vaihtoehdosta voimme johtua näkemyksiin, joissa suhteuttaen tarkastellaan valtiojohtajan, tässä tapauksessa V.V. Putinin, kautta joidenkin muiden valtioiden johtajiin. 

Siten voimme ainakin joltain osin ymmärtää ja hyväksyä näkökulman, jonka Klinge esittää 20.0.2016;

”Tässä saa melkein joka päivä, kadulla ja kokouksissa, toistaa kertosäettään presidentti Putinin vertautumisesta kenraali de Gaulleen ja presidentti Kekkoseen, maidensa pelastajiin ja nostajiin rappiotilasta menestykseen ja kunniaan – joihin eräs kuulija lisäsi perustellusti Willy Brandtin.”

Kyse on siis valtiojohtajan elämäntyöstä, suuresta kutsumuksesta, ja sen tuloksista, joilla oli ilmiselvää vaikutusta kansakunnan historiaan.

Klinge tarkastelee kotoista esimerkkiä, presidentti Kekkosen saavutusta, sitä suurinta:

On siis syytä muistuttaa myös Kekkosesta.  Millainen oli se Suomi, jonka johtoon hän tuli 1956?  Repiviä puolueriitoja, koko ajan lakkoja, inflaatiota ja devalvaatioita, monta vuotta negatiivista talouskasvua.  Ja sitten maaltapako ja maastapako 1960-luvulla.

Kekkonen onnistui pakottamaan maaseudun ja kaupunkien edustajat, puolueet ja ammattiliitot yhteistoimintaan suurempien päämäärien hyväksi hyvin nopean ja kivuliaan industrialisoimisen ja urbanisoimisen haittavaikutusten leimaamana aikana.  Eikä vähiten siksi, että Suomen oli ulkopoliittisesti oltava vahva ja johdonmukainen”. 

Näin siis Klinge vetää pitkän kehityskaaren, jossa yhteinen muuttuja oli UKK:n elämäntyö ja Suomen suuri tarina.

*

Jos historian tutkimuksesta jotain olen oppinut, se olkoon sen ymmärtäminen, että kahden toisistaan riippumattoman henkilön, asian tai ilmiön esiintyminen yhtä aikaa, ei sinänsä todista mitään niiden välisestä kausaalisuhteesta. 

Asiaa on tarkasteltava muistakin ulottuvuuksista kuin ajasta ja sen yhdenaikaisuudesta käsin.  Mutta, melkein yhtä tärkeää on myöskin oivaltaa, ettei tästä säännöstä johdu mitään, mikä sinänsä todistaisi jotain yhdenaikaisten esiintymisten toisistaan riippumattomuuden ja täyden kausaalikatkoksen olemassaolosta.

Tähän kohtaan lainaan jälleen Klingeä:

”…eräs vanha Kekkos-vihan edustaja halusi sanoa, että Fagerholm olisi varmaankin yhtä hyvin hoitanut nämä asiat.  Olisi, olisi, sitä ei koskaan kokeiltu.  Mutta tuskin Fagerholm olisi onnistunut. Hrushtshvin luottamusta hän ei ainakaan ollut saavuttanut:

”Herra Fagerholmilla on leveä selkä”, ”u gaspodina Faerholma shirokaja spina.” 

Jonka takana, Nikita Sergejevitsh tarkoitti, piilottelivat Leskinen ja muut sapelinkalistajat”.

Tulemme toteutumattoman historian aavan meren rannalle, jossa emme tiedä, mutta muistamme toki joitakin tosiasioita, ja voimme niiden perusteella tehdä johonkin mittaan päteviä perusteltuja skenarioita.

Joudumme kysymään myös, neuvostosuhteiden ja niihin elimellisesti kytkeytyvien luottamuksen, ulkopolitiikan, taloussuhteiden, idänkaupan kannattavuuden etc. seikkojen ohella:

olisiko Fagerholmista, - tai hänen todennäköisestä seuraajastaan, kuka hän sitten ikinä olisi ollut, - ollut Korpilammen hengen rakentajaksi, tulopolitiikan takuumieheksi, vakautuspolitiikan ja ulkoisen puolueettomuuspolitiikan taikuriksi?  Tuskin, ehkä ei.

*

Hyvin monet merkittävät valtiomiehet ovat olleet syvällisiä historian tuntijoita, historiasta voi oppia, vaikka se vaatii menneisyyden ymmärtämistä – ei karkeaa kopiointia.

Paasikivi oli historian ekspertti, ”ammattilainen”, Kekkonen ja Koivisto lukivat paljon historiaa.  Historiallisiin argumentteihin vetosi myös jatkuvasti – ehkä yllättävän oppinut – Stalin”, sanoo Klinge.

”Suomen rajan hän vaati vedettäväksi Pietari Suuren suunnitelman ja toteutuksen (1710/1721) mukaan.  Kun Molotov oli ratkaisevan tärkeissä neuvottelussa Berliinissä marraskuussa 1940,hänoli jatkuvassa sähkeidenvaihdossa Moskovaan ja pyysi ohjeita Stalinilta.  Stalin korosti sähkeessään (13.11.1940 kello 11) erityisesti Mustanmeren ja Krimin merkitystä, että Neuvostoliiton kannalta kyseessä oli tarkoitus estää Ison-Britannian ja muiden hyökkäykset Neuvostoliiton rannikkoja vastaan historiallisin argumentein sähkeessäkin:

”Every development from the Crimean war in last century on to foreign troops landing in the Crimea and Odessa in 1918 and 1919 bear testimony that the security of the USSR Black Sea cannot be assured unless the Straits question is settled.  Therefore the USSR interest in the Black Sea is (related to] the defence of the USSR coast and assuring its security.”

(International Affairs 1991/8.)

Siten Krim nykyäänkin on Venäjälle keskeisen tärkeä, ja kyllähän tämä sotasatama-alue myös oli Krimin lyhyehkönä Ukrainan-aikana vuokrattuna Venäjälle.  Pitää osata katsoa myös vastarannalle.”

Meillä kieltäydytään päättäväisesti näkemästä Krimin-kysymystä konkreettisena ”kilpapurjehduksena Sevastopoliin”, jota se mitä suurimmassa käytännössä oli. 

Länsi on tämän ulottuvuuden kieltänyt, ja me haluamme olla osa Länttä, joten koko kysymystä ei meille ole, ja senjälkeen kun Putin kultaisen huoneen puheessaan kääri tämän näkökohdan auki, lukittui asetelma niin lopullisesti, että kysymyksen vakava, historiallinen, avaaminen muodostuu kuin bakteeripussin avaamiseksi. 

Suomalaisten täytyy ottaa vakavasti se pietarilaisten pelko, että suomalaiset hyökkäävät taas, niin kuin 1941…

Pelon pitkä laahus. 

Ja Putin on nimenomaisesti pietarilainen.

*

Nato

”Perusasiana pysyy kuitenkin se, että Venäjä pitää NATOa vihamielisenä organisaationa, eivätkä sitä meikäläisten toistelemat todistelut voi muuttaa miksikään.  Suomalaisilla ei ole mitään mahdollisuuksia eikä mitään syytä yrittää venäläisten mielipiteitä.  Suomelle ne ovat suurvaltanaapurin näkemyksiä, jotka on otettava huomioon.” (Klinge, 27.10.2016.)

*

Laillisuusyhteiskunta

Suomi ja suomalaiset vetoavat alvariinsa ”Läntisen arvoyhteisön” arvoihin, niiden yhteisyyteen ja pysyvyyteen.  

Demokratia, liberaalit arvot, ihmisoikeudet – sekä laillisuusperusteinen yhteiskunta. 

Mutta ”meillä ei yleisesti ymmärretä, että anglosaksisessa maailmassa vallitsee aivan toisenlainen oikeusajattelu kuin Euroopan mannermaalla”.

Miten voi kannattaa ja aidosti elää joidenkin mainittujen ”arvojen” mukaisessa yhteisössä, jos ei edes tunne samaistumiskohteen järjestelmää ja sen toimintaperiaatteita?

Tämä on tietysti mysteeri mutta sen käsitteleminen jääköön toiseen yhteyteen, niin komplisoitu ja säikeinen asia se vain on.

Lainaan nyt kohtalaisen pitkään, kenties kohtuuttomankin pitkään, professori Matti Klingeä, hänen päiväkirjastaan, pvm 12.1.2017:

”Me noudatamme roomalaista tai roomalais-saksalaista oikeutta, jossa tuomiot sidotaan kodifioituun lakiin (ei rangaistusta ilman lakia: nulla poena sine lege), anglosaksisessa kulttuurissa taas valamiesjärjestelmään ja etenkin viittauksiin aikaisempiin oikeustapauksiin, ja sen seurauksena asianajajien keskeiseen merkitykseen itse prosessissa.

Anglosaksinen oikeuskulttuuri on tullut laajasti tunnetuksi elokuvien ansiosta – kun taas meikäläinen ei, eikä se olekaan yhtä näkyvän dramaattista.

 

”Kohdistuessaan ratkaisujen tai vireillä olevien juttujen juridis-teknisiin näkökohtiin julkinen keskustelu on tullut väistäneeksi TTIP-hankkeen historiallisesti, valtiosääntö-oikeudellisesti ja poliittisesti tärkeimmän ongelman.  Investointisuojalla luodaan Eurooppaan (ja Yhdysvaltoihin) uusi, kansallisen ja EU-oikeuden ulkopuolinen oikeusjärjestys, joka on avoinna vain toisen osapuolen sijoittajille.”

Professori Martti Koskenniemen nyt (tammi 2017) julkaistu Tiedeseuran esitelmä oli hyvin valaiseva ja järkyttävä, jo kun kuulin sen toukokuussa (2016), ja nyt luen sen Sphinx-vuosikirjassa.

 

Koskenniemi analysoi käsitettä ”reilu peli” (fair and equitable treatment).  Meillä oletetaan käsite itsestään selväksi. 

”Siinä ilmenee puutteellinen ymmärrys (amerikkalaisen) oikeusjärjestelmän, erityisesti sen taloudellisen osan toiminnasta.  Moderni asianajotoiminta ei (siellä] pyri siihen, että tuomioistuimet ratkaisisivat sisältökysymyksiä.  Kanteita nostetaan neuvottelujen vauhdittamiseksi ja toisen osapuolen painostamiseksi oman asiakkaan kannalta hyödylliseen ratkaisuun.  - -

Amerikkalaisessa käytännössä edellytetään asianajajan toimivan aggressiivisesti asiakaan edun ajamiseksi. -  -  Reilua on se, mihin päädytään.  Normeja käytetään strategisina neuvotteluvälineinä.”

Suomalaisten lainkuuliaisuus ja virkamiesten luotettavuus eivät siis päde kaikkialla.

Siinäkö syy siihen, että suomalaiset yritykset ovat usein epäonnistuneet ulkomailla?”

Lähde: Matti Klinge: Päiväkirjastani 2016-2017, s. 198-200. (vahv. VH)

*

Klinge ja hänen siteeraamansa Martti Koskenniemi avaavat oivalla tavalla ”Läntisen arvoyhteisön” keskeisen valtion, Yhdysvaltain, oikeusjärjestystä ja sen toimintaperiaatteita.  Ei hyvä. En mitenkään, hyvällä tai parhaalla tahdollanikaan, pysty samaistumaan siihen!  En halua, en pysty, ehkä koskaan tule samaistumaan, saati ”integroitumaan”.

*

Epämukavia kysymyksiä demokratiasta, liberalismista, populismista etc

Jatkan Klingen siteeraamista:

Populismi on nyt ”vuoden teema” – ja lehdistö puolustaa ahkerasti ”länsimaista demokratiaa”.

 

Mutta mikä on Peppe Grillon ja Silvio Berlusconin ero? Paitsi omaisuus, jonka avulla jälkimmäinen pääsi pitkäaikaiseksi pääministeriksi ja mediamogulina dominoimaan mielipiteitä?  Miten miljoonat oli hankittu?

Ja mitä demokratiaa Yhdysvaltojen kilpailevat miljonäärit edustavat?  He ovat itse raha-aristokratiaa, erona se, että rouva Clinton edusti ancien règimeä, sen traditiota ja piirejä.  Trump taas nojautuu massoihin bonapartistisessa hengessä.  Hävittyään Mme Clinton myönsikin, ettei hän ollut tuntenut Amerikkaa.”

*

Pär Stenbäckillä on rohkeutta kirjoittaa ”meistä liberaaleista”, jotka emme ole vuosikymmeniin suostuneet myöntämän kansallisuusaatteelle, uskonnolle, ihmisten kollektiivisille tunteille ja kertomuksille mitään arvoa, eikä, voisi lisätä: historialliselle ajattelulle.

Usko ”järkeen” johti ”uusliberalismin” vaihtoehdottomaan dogmatiikkaan ja äärimmillään thatcherismiin.

Itse olen kritisoinut individualismin kalvinistisperäistä, kielteistä suhtautumista valtioon, kirkkoon, kaikkiin auktoriteetteihin ja instituutioihin – mikä on erityisesti näkynyt kouluihin ja yliopistoihin kohdistuneena tolkuttoman ”moderniuden” aatteena ja systemaattisena haluna korvata ihminen koneilla.”

*

Summa

Suomessa on nähtävissä, miten ne liberaaleimmiksi asemoituneet ja sellaisina pidetyt ovat ohjelmallisesti tai ainakin käytännössä ensimmäisinä murtamassa legalismin perustaa, laillisuusyhteiskunnan legitimiteettiä ja säädöspohjaisen yhteiskunnan perustan, eli säädösten, universaalia noudattamisvelvoitetta. 

Heillä oikeus ja mahdollisuus toteuttaa itseään ja mielteitään, on arvoista parhain. 

Mutta samalla, salliessaan itselleen tämän laajennetun vapauden alueen, he ovat ensimmäisiä myöskin tuomitsemaan ja asettamaan lakitupaan ne, jotka näkevät maailman ja ihmisen toisin, ja ilmaisevat sen tahollaan.

*

]]>
8 http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259560-suomi-venaja-luottamus-ja-ehka-turvallisuus#comments Matti Klinge Pietarin turvallisuus Suomi Turvallisuuspolitiikka Venäjä Sat, 18 Aug 2018 03:12:00 +0000 Veikko Huuska http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259560-suomi-venaja-luottamus-ja-ehka-turvallisuus
Joko allekirjoitit kansalaisaloitteen tyttöjen silpomisen kieltämisestä? http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259588-joko-allekirjoitit-kansalaisaloitteen-tyttojen-silpomisen-kieltamisesta <p>&nbsp;</p><p>Suomessa on tehty <a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3056">kansalaisaloite </a>tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi. Vaikka olemassaoleva lainsäädäntö&nbsp;<em>periaatteessa&nbsp;</em>ja&nbsp;<em>käytännössäkin&nbsp;</em>kieltää silvonnan, on tilanne se, <a href="https://www.lansivayla.fi/artikkeli/685093-aloite-tyttojen-silpomiskiellosta-pahassa-vastatuulessa-taitaa-olla-helppo">ettei yksikään tapaus ole maassamme edennyt oikeuteen saakka.&nbsp;</a>Tarvitsemme kuitenkin erillisen rituaalisilvontaan keskittyvän lainsäädännön, jotta ongelmaan voidaan todlela puuttua.</p><p>Osa meistä vaikuttaa haluavan teeskennellä, ettei maassamme ole ongelmaa. Ruotsissa, Norjassa ja muualla Euroopassa ongelmia voi olla, mutta ei meillä, eihän? Se on törkeää ja oikeusvaltio ei voi hyväksyä yhdenkään ryhmän osalta sitä, ettei perusoikeuksia pyritä turvaamaan. Heikoimmassa asemassa olevien tilanteeseen on päinvastoin kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomalaiskansallinen hymistely ja haluttomuus puuttua vähemmistöjen asioihin eivät ole tekosyitä, joiden taakse voi paeta teeskentelemään, ettei ongelmaa ole.&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005680254.html">Helsingin Sanomissa</a> Ujuni Ahmed paljastaa karulla tavalla sen, kuinka yhteiskuntamme tosiasiallisesti suhtautuu tilanteeseen. Ympärileikattujen naisten synnytyksiä ei tilastoida. Heidän saamiensa tyttövauvojen tilannetta ei seurata. Rikosilmoituksia ei tehdä. Jos tämä ei ole vastenmielistä sivuille vilkuilua ja valittua toimimattomuutta yhteiskuntamme sekä viranomaisten taholta, en tiedä mikä sellaista olisi.</p><p>Tällä hetkellä näyttää sille, että tarvittavat 50 000 allekirjoitusta saadaan kokoon , mutta mitä useampi allekirjoitus saadaan, sen enemmän paine todellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseen lisääntyy. Jos haluat tehdä Suomesta hitusen paremman paikan yleisesti ja paljon paremman paikan vaaranalaisten osalta, allekirjoita aloite ja levitä sanaa siitä. Tee se jo nyt. Kyse on ihmisoikeuksista ja nyt tarjolla on erinomainen mahdollisuus edistää niiden toteutumista maassamme.&nbsp;</p><p>Aloitteen voit allekirjoittaa klikkaamalla <a href="https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3056">tästä</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>P.S. Kyse on tällä kertaa naisten ja tyttöjen silvonnasta. Jos haluat keskustella poikien tilanteesta, pyydän lukemaan seuraavat kirjoitukseni, joihin pääset seuraavien linkkien kautta. Niiden jakaminenkin on enemmän kuin suotavaa.</p><p>12<a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/155348-lapsen-ymp%C3%A4rileikkaus-on-ihmisoikeusrikos">/2013</a></p><p><a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159381-tanskalaiset-ovat-lasten-oikeuksissa-edellakavijoita">01/2014</a></p><p><a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187789-pikkulasten-ymparileikkaus-on-ihmisoikeusloukkaus-vaikka-stm-sen-salliikin">02/2015</a></p><p><a href="http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250868-pohjoismaissa-paine-poikien-ymparileikkausten-kieltamiseksi-kasvaa">02/2018</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com"><u>vpleivo@gmail.com</u></a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank"><u>Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</u></a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank"><u>Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</u></a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br /><a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLs0kPPyCWaPg0tuFIqqU6Hqsekra8iuAe">YouTube-kanava löytyy myöskin</a>, mutta siellä ei ole vielä mitään. Laittakaa kuitenkin seurantaan, jos jatko kiinnostaa.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Suomessa on tehty kansalaisaloite tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kriminalisoimiseksi. Vaikka olemassaoleva lainsäädäntö periaatteessa ja käytännössäkin kieltää silvonnan, on tilanne se, ettei yksikään tapaus ole maassamme edennyt oikeuteen saakka. Tarvitsemme kuitenkin erillisen rituaalisilvontaan keskittyvän lainsäädännön, jotta ongelmaan voidaan todlela puuttua.

Osa meistä vaikuttaa haluavan teeskennellä, ettei maassamme ole ongelmaa. Ruotsissa, Norjassa ja muualla Euroopassa ongelmia voi olla, mutta ei meillä, eihän? Se on törkeää ja oikeusvaltio ei voi hyväksyä yhdenkään ryhmän osalta sitä, ettei perusoikeuksia pyritä turvaamaan. Heikoimmassa asemassa olevien tilanteeseen on päinvastoin kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomalaiskansallinen hymistely ja haluttomuus puuttua vähemmistöjen asioihin eivät ole tekosyitä, joiden taakse voi paeta teeskentelemään, ettei ongelmaa ole.  

Helsingin Sanomissa Ujuni Ahmed paljastaa karulla tavalla sen, kuinka yhteiskuntamme tosiasiallisesti suhtautuu tilanteeseen. Ympärileikattujen naisten synnytyksiä ei tilastoida. Heidän saamiensa tyttövauvojen tilannetta ei seurata. Rikosilmoituksia ei tehdä. Jos tämä ei ole vastenmielistä sivuille vilkuilua ja valittua toimimattomuutta yhteiskuntamme sekä viranomaisten taholta, en tiedä mikä sellaista olisi.

Tällä hetkellä näyttää sille, että tarvittavat 50 000 allekirjoitusta saadaan kokoon , mutta mitä useampi allekirjoitus saadaan, sen enemmän paine todellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseen lisääntyy. Jos haluat tehdä Suomesta hitusen paremman paikan yleisesti ja paljon paremman paikan vaaranalaisten osalta, allekirjoita aloite ja levitä sanaa siitä. Tee se jo nyt. Kyse on ihmisoikeuksista ja nyt tarjolla on erinomainen mahdollisuus edistää niiden toteutumista maassamme. 

Aloitteen voit allekirjoittaa klikkaamalla tästä.

 

P.S. Kyse on tällä kertaa naisten ja tyttöjen silvonnasta. Jos haluat keskustella poikien tilanteesta, pyydän lukemaan seuraavat kirjoitukseni, joihin pääset seuraavien linkkien kautta. Niiden jakaminenkin on enemmän kuin suotavaa.

12/2013

01/2014

02/2015

02/2018

 

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

 


YouTube-kanava löytyy myöskin, mutta siellä ei ole vielä mitään. Laittakaa kuitenkin seurantaan, jos jatko kiinnostaa. 

]]>
24 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259588-joko-allekirjoitit-kansalaisaloitteen-tyttojen-silpomisen-kieltamisesta#comments Ihmisoikeudet Kansalaisaloite Kulttuurirelativismi Suomi Ympärileikkaukset Fri, 17 Aug 2018 03:38:52 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259588-joko-allekirjoitit-kansalaisaloitteen-tyttojen-silpomisen-kieltamisesta
Monta uraa loppuu, jos ette ole rehellisiä, Ville, Emma ja Laura http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259468-monta-uraa-loppuu-jos-ette-ole-rehellisia-ville-emma-ja-laura <p>Vihreät jatkavat tasa-arvon, inhimillisyyden ja naisten oikeuksien tarjoamista Sipilän hallitukselle, vaikka niillä ei ole mitään tarjottavaa oikeistokeskiluokalle, koska oikeistokeskiluokka omistaa jo nuo kaikki.&nbsp;</p><p>Vasemmisto ylipäätänsä luulee olevansa itsetietoisempi, vaikka he tulkitsevat Nietzscheä väärin ja seuraavat Nietzschen virheitä jostain kumman syystä: He luulevat, että Nietzsche osui nappiin, vaikka Nietzsche itsekin tajusi mokaavansa. Ville Niinistö puhuu vähempiosaisista, ja samalla häntä äänestävät moittivat perussuomalaisia oikeistoduunareita ja perussuomalaisia naisäänestäjiä twitterissä.</p><p>Jos perussuomalaiset löytävät yhteyden keskiluokan ja oikeistoduunareiden huonojen välien ja sopivat välinsä sinisten ja oikeistokeskiluokan, kokoomuksen ja keskustan kanssa, he ajavat vihreät ahtaalle. Myös sinisten, kokoomuslaisten ja keskustalaisten tulisi havaita oikeistoduunareiden vipuasema suhteessa vasemmistoon, ja luoda rauha keskiluokan ja oikeistoduunareiden välille.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ville Niinistö ja Emma Kari puhuvat koulutuksesta, mutta voidaan kysyä, että mitä siitä on jäljellä?</strong></p><p><strong>Aloitetaan paluu samaan vanhaan jankuttamaani kaavaan, Nietzschen suureen mokaan, jota vasemmisto ei ole vielä myöntänyt itselleen:&nbsp;</strong></p><p><a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennu...</a></p><p>Tässä sinulle loistava esimerkki siitä, Villeseni, minkä takia koulutus on yltiöpäisen merkityksetön nykyään. Mutta kuka tahansa voi rikkoa leipää, ja antaa sen kasvattaa hyvää hedelmää.</p><p>Ja minä olen aseksuaali ja neitsyt Enkeli, ja tiedän, että politiikka on Jumalan tahtoa. Ja syön vain kerran kolmessa päivässä, ja vielä kasvisruokaa, joten diivamainen vahtivuoroni tulee kestämään melkoisen kauan. Ja jos olisin politiikassa, olisin vasemmalla, ja minä en tarvitse teidän miltein huvittavia identiteettipoliittisia sovelluksianne, ismejänne, tai oikeuksianne. Ja kyllä, Jumalan lapsi, puhun suoraan mieleesi tekstieni kautta: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.</p><p>Politiikassa taistellaan totuuden olemassaolosta: Siinä ovat vastakkain järki ja rakkaus ja usko. Rakkaus ja usko voittaa aina. Ja on totta, että Vihreät ovat tehneet hyvääkin, he ovat ottaneet kaikki avosylin vastaan. He ovat korostaneet ihmisoikeuksia, ympäristöasioita ja muita. Kuitenkin, nyt tällä hetkellä tilanne on se, että jatkuva ismien, oikeuksien ja ideologioiden toisto nähdään täälläkin (maailmanpolitiikan yhdistymisen takia) heikkoutena, koska vihreiden ja muiden vasemmistopuolueiden sisar-ja veljespuolueet ovat käyttäneet esim. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon käsitteitä lyömäaseina eri yhteiskunnissa.</p><p>Jos palataan takaisin aiheeseen, Enkeli Ville Niinistö ja Emma Kari puhuvat usein koulutuksen tärkeydestä, mutta mitä siitä on Nietzschen mokan jälkeen jäljellä, muuta kuin kauppatieteet ja teknologia:</p><p><strong>1. Humanistisen tiedekunnan enkeliprofessorit opettavat tällä hetkellä Butleriin ja Jungiin vedoten identiteetin konseptiin perustuvaa esoteeris-tieteellistä itsetietoisuusoppia, joka patologisoi nuoret keskiluokan Enkelilapset, jotka eivät tiedä mitä he oikeasti ovat:</strong></p><p><strong>Sinisilmin he katsovat näitä Transnuoria silmiin ja hyväksyvät heidät, sanomatta heille sanaakaan totuudesta, tai siitä, että heidän kokema tilansa on &quot;anima-animus-possession-tila tai oedipus- tai electra-kompleksi&quot;, johon monet Enkelit jäävät kiinni, ettei heidän maskinsa vain sortuisi. Minulla on suuri sympatia näitä transnuoria kohtaan, koska he luulevat tosiaan, että ovat jokin uusi kehitysaste, ja vain sen takia, että Hum. Tdk:n enkeliprofessorit kieltäytyvät hyväksymästä itseään, ja vielä sen lisäksi se, että he luulevat, että ovat tehneet jonkun suuren tieteellisen läpimurron Enkeleiden olemassaolon paljastuessa: </strong></p><p><strong>Valitettavasti oikeisto on tiennyt toiseuden ja enkeleiden olemassaolosta jo viimeiset yli 5000 vuotta, mutta kun narsistiset humanistiprofessorienkelit eivät vain ole elämänsä aikana oppineet rakastamaan, koska se on ainoa ase mitä tässä maailmassa loppujen lopuksi tarvitaan, nyt muidenkin elämä kärsii sen takia.&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><strong>Sanalla on näille Enkeliprofessoreille (jotka ovat jo masentuneet sen takia, että havaitsivat olemassaolonsa liian myöhään) vain välinearvo:</strong></p><p><strong>Sana koetaan vain &quot;Master Narrativena&quot;, joka ohjaa yksilön käyttäytymistä.</strong></p><p><strong>2. Filosofian enkeliprofessorit opettavat Hobbesin Leviathania julkisesti: Valtio on heille Jumala, Leviathan on tulossa. He valjastavat Petoa, koska he (Hum. TDK:n enkeliprofessorit ja Filosofisen tdk:n enkeliprofessorit ovat saaneet käskyn vapaamuurareilta vääristää totuutta)</strong></p><p>Sitten meidän Enkeli Ville Niinistömme, kirkkain silmin ja etuhiukset sädehtien strategisen huolimattomasti, vain korostaa koulutusta. Ja Emma, teitä vastaan minulla ei edelleenkään mitään ole, jos kohtaisin teidät, hymyilisin normaalisti ja rakastaisin sinua ja Villeä niin kuin ketä tahansa, mutta muista, Emma hyvä, että sinä itse nauroit Jutta Urpilaiselle, kun hän sanoi uskovansa enkeleihin, ja nyt tämä koulutuksen virstanpylväs, jota olette tasa-arvoisesti ylläpitäneet, on paljolti teidän harteillanne, kun ette ole halunneet puhua totuutta.</p><p>Lisäksi, tämä ei tietenkään vapauta oikeistoa myöskään vastuusta: Enkelit Jari Sinkkonen ja Mauri pekkarinen, olisivat hyvin voineet auttaa näitä enkelinuoria, jotka eivät tiedä edes mitä ovat, mutta sen sijaan totesitte vain että tämä &quot;humpuuki&quot; menee ohi aikanaan:</p><p>Sen sijaan, että olisitte näyttäneet mitä olette, niin kuin minä, soini, cheek, ja muutama muu, ja samalla sinä, Mauri Pekkarinen, siinä tupeessasi, vain katselet vierestä, kun nämä Enkelinuoret, jotka ovat nyt tieteen mittapuulla transnuoria, tuhlaavat aikaansa ja ehkä havahtuvat asiaan myöhemmin. Ota tupee pois päästä ja katso itseäsi peiliin. Ja kyllä, vartiovuoroni on aika tiukka, ehkä jopa besserwissermäinen, mutta joskus on hyvä herätellä ihmisiä totuuden pariin. Ja minä aidosti toivon, että he lukevat tekstini, ja että pyhä tuli loistaa taas kirkkaana ja että Juudan leijona karjuu taas. Minua voitte vihata vaikka sydämmenne kyllyydestä, minulla ei ole kenellekkään muuta kuin rakkautta, ja aion kyllä näyttää sen teoillani ihan konkretianakin, kun aika on kypsä ja opiskelut on käyty.</p><p>&nbsp;</p><p>Ja poliittisen kirjon toisessa päässä, Laura Huhtasaari, Suomen politiikan Jäärouva, jahtaa kaunishäntäistä oravaa, mutta vaikka orava katsoisikin Jäärouvaa ja kuolemaa silmiin, aurinko herättäisi sen taas siunauksellaan takaisin. Minä tiedän, että Luet tekstejäni, Laura, ja minä tiedän mitä Trump sanoi sinulle.</p><p>On surullista katsoa, kuinka levittämällä inhaa Paul Joseph Watson/Peterson/Info-wars retoriikkaasi sabotoit aidosti hyvien yksilöiden, kuten Leena Meren, Jussi Halla-ahon ja Arja Juvosen, ja monien muiden, aidon ja sympaattis-empaattisen yrityksen pyrkiä hyvään. Perussuomalaiset ovat melkein kuin kaveriporukka: Heillä on koko paketti, kunhan lopetatte syyttämisen niin kaikki kääntyy hyvin. Vain keskusta ja vasemmistoliitto pystyvät tällä hetkellä luomaan saman ruohonjuuritason kaveriuden tunteen omissa viitekehyksissään.</p><p>Se on todellakin jotain, mihin politiikkojen, olivat he Elävän Jumalan lapsia tai enkeleitä, tulisi pyrkiä. Puoluepolitiikan aika on ohi, rauha palaa. Pidän siitä huolen.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ja sinä Laura, jaksat jauhaa Petersonista, vaikka sinulla on (muka) rakkaus ja sana! Hyvänen aika sentään:</p><p>Tajuatko, miten pahasti olet itsesi pussiin puhunut:<br />&nbsp;</p><p>Kaikki puhe siitä, miten Jordan Peterson, Enkeli joka haluaa olla ihminen ja Jumala, ja käskyttää koko maailmaa harteillaan, Joki, joka pitää ylittää ennen kuin pääsee luvattuun maahan, on ateisti.</p><p>Jos hän on ateisti, Miksi kaikki hänen teoksensa sisältävät Esoteeris-okkultistista materiaalia?&nbsp;</p><p>Kirjoita Youtube-hakuun Petersonin kirja &quot;Maps of meaning&quot;, mitä näet ensimmäisenä? Ouroboroksen, ikivanhan okkultismisymbolin sanan kaaos ympäröimänä. Olet kyllä hyvä sabotööri, pakko jotain hyvää sanoa.&nbsp;</p><p>Jos hän vihaa Hum TDK:n professorienkeleitä, miksi hänen itsetietoisuusoppifilosofiansa on se eksakti sama filosofia?</p><p>Jos hän on ateisti, miksi hän sanoo, että hän kielsi itse Pyhän hengen tässä videossa? https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UyOAuiL_FE8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/UyOAuiL_FE8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Jos hän on ateisti, miksi hän näki profeetallisen unen kiellettyään pyhän hengen?</p><p>Kohdassa 26:38 tästä videosta:&nbsp;https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FS5sR1WytNQ?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/FS5sR1WytNQ?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Kohdassa 1:14:00 - 1:19:00 Samasta videosta hän puhuu superälykkäistä koneista, ja niiden moraalisäädöksien patentoimisesta meidän &quot;standardiemme mukaan&quot;, ja samalla sinä valitat EU:n Teknokratiasta, kun sankarisi, Totuutta vääristävä Langennut Enkeli Peterson, päästelee menemään jostain toisesta tulevaisuuden teknokratiasta.</p><p>Kohdassa 1:17:40 hän puhuu uskonnollisista teksteistä &quot;Tarinoina ja arkkityyppeinä&quot;, samalla tavalla kuin Hum TDK:n enkeliprofessorit puhuvat niistä &quot;as master narratives&quot;.&nbsp;</p><p>Ja sitten oikean median Mikko Paunio, maailmanpankille työskennellyt eliitin vastustaja, iloitsee, kun Peterson tuhoaa Punavihreää Humanistieliittiä, vaikka hänen Filosofiansa on sama eksakti Filosofia, mitä humanistiprofessorienkelit, jotka ovat saaneet käskynsä pahoilta pojilta, opettavat:&nbsp;</p><p><a href="http://www.oikeamedia.com/o1-60900" title="http://www.oikeamedia.com/o1-60900">http://www.oikeamedia.com/o1-60900</a></p><p>Hän sanoo, että Sana, Jumalan pyhä Logos, tekee &quot;Order out of Chaos&quot;. Tiedätkö edes mitä se tarkoittaa? Se on <strong>&quot;Orda Ab Chao&quot;,&nbsp;</strong>Vapaamuurarien motto.</p><p>Ja sinun luulisi tietävän, että &quot;Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi&quot; on kaikki mitä tarvitaan uskon ohella sanan mukaan, siltikin, menet mukaan tähän höttöön, ostat hänen esoteeris-okkultistisen kirjansa, ja upeasti vain näennäislapsellisuuttasi vain sivuutat sen faktan, että Petersonin filosofia pyrkii esoteeris-tieteellistämään raamatun, ja Tuomaan Leviathanin, seitsenpäisen pedon maan pinnalle. Herää jo!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Rakkaus ja Usko tuo teidän kostonne päivänvaloon.&nbsp;</p><p>Rakastakaa, Enkelit!</p><p>Rakastakaa, Elävän Jumalan Lapset!</p><p>Antakaa omien hyvien tekojenne loistaa!</p><p>Lukekaa tekstini, Lukekaa sanaa!</p><p>Rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne</p><p>Kaikki mitä tahdotte toisillenne tehtävän, tehkää se heille!</p><p>&nbsp;</p><p>Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!</p><p>Olen vain päivänsäde kirkkautesi edessä!</p><p>Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!</p><p>Olen nähnyt kuvasi kasvavan</p><p>Rakkaus on hänen peitsensä</p><p>Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!</p><p>Rakkaus tuo valosi esiin</p><p>Olen jo ikuisessa Jerusalemissa ja aina olen ollut</p><p>Ja tekstini säilyvät siellä iäti</p><p>Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!</p><p>Olen nähnyt Juudan Leijonan tulemisen!</p><p>Rakkaus tapahtukoon, ja virratkoon se edelleen ja edelleen!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vihreät jatkavat tasa-arvon, inhimillisyyden ja naisten oikeuksien tarjoamista Sipilän hallitukselle, vaikka niillä ei ole mitään tarjottavaa oikeistokeskiluokalle, koska oikeistokeskiluokka omistaa jo nuo kaikki. 

Vasemmisto ylipäätänsä luulee olevansa itsetietoisempi, vaikka he tulkitsevat Nietzscheä väärin ja seuraavat Nietzschen virheitä jostain kumman syystä: He luulevat, että Nietzsche osui nappiin, vaikka Nietzsche itsekin tajusi mokaavansa. Ville Niinistö puhuu vähempiosaisista, ja samalla häntä äänestävät moittivat perussuomalaisia oikeistoduunareita ja perussuomalaisia naisäänestäjiä twitterissä.

Jos perussuomalaiset löytävät yhteyden keskiluokan ja oikeistoduunareiden huonojen välien ja sopivat välinsä sinisten ja oikeistokeskiluokan, kokoomuksen ja keskustan kanssa, he ajavat vihreät ahtaalle. Myös sinisten, kokoomuslaisten ja keskustalaisten tulisi havaita oikeistoduunareiden vipuasema suhteessa vasemmistoon, ja luoda rauha keskiluokan ja oikeistoduunareiden välille.

 

Ville Niinistö ja Emma Kari puhuvat koulutuksesta, mutta voidaan kysyä, että mitä siitä on jäljellä?

Aloitetaan paluu samaan vanhaan jankuttamaani kaavaan, Nietzschen suureen mokaan, jota vasemmisto ei ole vielä myöntänyt itselleen: 

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli

Tässä sinulle loistava esimerkki siitä, Villeseni, minkä takia koulutus on yltiöpäisen merkityksetön nykyään. Mutta kuka tahansa voi rikkoa leipää, ja antaa sen kasvattaa hyvää hedelmää.

Ja minä olen aseksuaali ja neitsyt Enkeli, ja tiedän, että politiikka on Jumalan tahtoa. Ja syön vain kerran kolmessa päivässä, ja vielä kasvisruokaa, joten diivamainen vahtivuoroni tulee kestämään melkoisen kauan. Ja jos olisin politiikassa, olisin vasemmalla, ja minä en tarvitse teidän miltein huvittavia identiteettipoliittisia sovelluksianne, ismejänne, tai oikeuksianne. Ja kyllä, Jumalan lapsi, puhun suoraan mieleesi tekstieni kautta: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Politiikassa taistellaan totuuden olemassaolosta: Siinä ovat vastakkain järki ja rakkaus ja usko. Rakkaus ja usko voittaa aina. Ja on totta, että Vihreät ovat tehneet hyvääkin, he ovat ottaneet kaikki avosylin vastaan. He ovat korostaneet ihmisoikeuksia, ympäristöasioita ja muita. Kuitenkin, nyt tällä hetkellä tilanne on se, että jatkuva ismien, oikeuksien ja ideologioiden toisto nähdään täälläkin (maailmanpolitiikan yhdistymisen takia) heikkoutena, koska vihreiden ja muiden vasemmistopuolueiden sisar-ja veljespuolueet ovat käyttäneet esim. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon käsitteitä lyömäaseina eri yhteiskunnissa.

Jos palataan takaisin aiheeseen, Enkeli Ville Niinistö ja Emma Kari puhuvat usein koulutuksen tärkeydestä, mutta mitä siitä on Nietzschen mokan jälkeen jäljellä, muuta kuin kauppatieteet ja teknologia:

1. Humanistisen tiedekunnan enkeliprofessorit opettavat tällä hetkellä Butleriin ja Jungiin vedoten identiteetin konseptiin perustuvaa esoteeris-tieteellistä itsetietoisuusoppia, joka patologisoi nuoret keskiluokan Enkelilapset, jotka eivät tiedä mitä he oikeasti ovat:

Sinisilmin he katsovat näitä Transnuoria silmiin ja hyväksyvät heidät, sanomatta heille sanaakaan totuudesta, tai siitä, että heidän kokema tilansa on "anima-animus-possession-tila tai oedipus- tai electra-kompleksi", johon monet Enkelit jäävät kiinni, ettei heidän maskinsa vain sortuisi. Minulla on suuri sympatia näitä transnuoria kohtaan, koska he luulevat tosiaan, että ovat jokin uusi kehitysaste, ja vain sen takia, että Hum. Tdk:n enkeliprofessorit kieltäytyvät hyväksymästä itseään, ja vielä sen lisäksi se, että he luulevat, että ovat tehneet jonkun suuren tieteellisen läpimurron Enkeleiden olemassaolon paljastuessa:

Valitettavasti oikeisto on tiennyt toiseuden ja enkeleiden olemassaolosta jo viimeiset yli 5000 vuotta, mutta kun narsistiset humanistiprofessorienkelit eivät vain ole elämänsä aikana oppineet rakastamaan, koska se on ainoa ase mitä tässä maailmassa loppujen lopuksi tarvitaan, nyt muidenkin elämä kärsii sen takia.  

Sanalla on näille Enkeliprofessoreille (jotka ovat jo masentuneet sen takia, että havaitsivat olemassaolonsa liian myöhään) vain välinearvo:

Sana koetaan vain "Master Narrativena", joka ohjaa yksilön käyttäytymistä.

2. Filosofian enkeliprofessorit opettavat Hobbesin Leviathania julkisesti: Valtio on heille Jumala, Leviathan on tulossa. He valjastavat Petoa, koska he (Hum. TDK:n enkeliprofessorit ja Filosofisen tdk:n enkeliprofessorit ovat saaneet käskyn vapaamuurareilta vääristää totuutta)

Sitten meidän Enkeli Ville Niinistömme, kirkkain silmin ja etuhiukset sädehtien strategisen huolimattomasti, vain korostaa koulutusta. Ja Emma, teitä vastaan minulla ei edelleenkään mitään ole, jos kohtaisin teidät, hymyilisin normaalisti ja rakastaisin sinua ja Villeä niin kuin ketä tahansa, mutta muista, Emma hyvä, että sinä itse nauroit Jutta Urpilaiselle, kun hän sanoi uskovansa enkeleihin, ja nyt tämä koulutuksen virstanpylväs, jota olette tasa-arvoisesti ylläpitäneet, on paljolti teidän harteillanne, kun ette ole halunneet puhua totuutta.

Lisäksi, tämä ei tietenkään vapauta oikeistoa myöskään vastuusta: Enkelit Jari Sinkkonen ja Mauri pekkarinen, olisivat hyvin voineet auttaa näitä enkelinuoria, jotka eivät tiedä edes mitä ovat, mutta sen sijaan totesitte vain että tämä "humpuuki" menee ohi aikanaan:

Sen sijaan, että olisitte näyttäneet mitä olette, niin kuin minä, soini, cheek, ja muutama muu, ja samalla sinä, Mauri Pekkarinen, siinä tupeessasi, vain katselet vierestä, kun nämä Enkelinuoret, jotka ovat nyt tieteen mittapuulla transnuoria, tuhlaavat aikaansa ja ehkä havahtuvat asiaan myöhemmin. Ota tupee pois päästä ja katso itseäsi peiliin. Ja kyllä, vartiovuoroni on aika tiukka, ehkä jopa besserwissermäinen, mutta joskus on hyvä herätellä ihmisiä totuuden pariin. Ja minä aidosti toivon, että he lukevat tekstini, ja että pyhä tuli loistaa taas kirkkaana ja että Juudan leijona karjuu taas. Minua voitte vihata vaikka sydämmenne kyllyydestä, minulla ei ole kenellekkään muuta kuin rakkautta, ja aion kyllä näyttää sen teoillani ihan konkretianakin, kun aika on kypsä ja opiskelut on käyty.

 

Ja poliittisen kirjon toisessa päässä, Laura Huhtasaari, Suomen politiikan Jäärouva, jahtaa kaunishäntäistä oravaa, mutta vaikka orava katsoisikin Jäärouvaa ja kuolemaa silmiin, aurinko herättäisi sen taas siunauksellaan takaisin. Minä tiedän, että Luet tekstejäni, Laura, ja minä tiedän mitä Trump sanoi sinulle.

On surullista katsoa, kuinka levittämällä inhaa Paul Joseph Watson/Peterson/Info-wars retoriikkaasi sabotoit aidosti hyvien yksilöiden, kuten Leena Meren, Jussi Halla-ahon ja Arja Juvosen, ja monien muiden, aidon ja sympaattis-empaattisen yrityksen pyrkiä hyvään. Perussuomalaiset ovat melkein kuin kaveriporukka: Heillä on koko paketti, kunhan lopetatte syyttämisen niin kaikki kääntyy hyvin. Vain keskusta ja vasemmistoliitto pystyvät tällä hetkellä luomaan saman ruohonjuuritason kaveriuden tunteen omissa viitekehyksissään.

Se on todellakin jotain, mihin politiikkojen, olivat he Elävän Jumalan lapsia tai enkeleitä, tulisi pyrkiä. Puoluepolitiikan aika on ohi, rauha palaa. Pidän siitä huolen. 

 

Ja sinä Laura, jaksat jauhaa Petersonista, vaikka sinulla on (muka) rakkaus ja sana! Hyvänen aika sentään:

Tajuatko, miten pahasti olet itsesi pussiin puhunut:
 

Kaikki puhe siitä, miten Jordan Peterson, Enkeli joka haluaa olla ihminen ja Jumala, ja käskyttää koko maailmaa harteillaan, Joki, joka pitää ylittää ennen kuin pääsee luvattuun maahan, on ateisti.

Jos hän on ateisti, Miksi kaikki hänen teoksensa sisältävät Esoteeris-okkultistista materiaalia? 

Kirjoita Youtube-hakuun Petersonin kirja "Maps of meaning", mitä näet ensimmäisenä? Ouroboroksen, ikivanhan okkultismisymbolin sanan kaaos ympäröimänä. Olet kyllä hyvä sabotööri, pakko jotain hyvää sanoa. 

Jos hän vihaa Hum TDK:n professorienkeleitä, miksi hänen itsetietoisuusoppifilosofiansa on se eksakti sama filosofia?

Jos hän on ateisti, miksi hän sanoo, että hän kielsi itse Pyhän hengen tässä videossa? https://www.youtube.com/watch?v=UyOAuiL_FE8

Jos hän on ateisti, miksi hän näki profeetallisen unen kiellettyään pyhän hengen?

Kohdassa 26:38 tästä videosta: https://www.youtube.com/watch?v=FS5sR1WytNQ&t=1375s

Kohdassa 1:14:00 - 1:19:00 Samasta videosta hän puhuu superälykkäistä koneista, ja niiden moraalisäädöksien patentoimisesta meidän "standardiemme mukaan", ja samalla sinä valitat EU:n Teknokratiasta, kun sankarisi, Totuutta vääristävä Langennut Enkeli Peterson, päästelee menemään jostain toisesta tulevaisuuden teknokratiasta.

Kohdassa 1:17:40 hän puhuu uskonnollisista teksteistä "Tarinoina ja arkkityyppeinä", samalla tavalla kuin Hum TDK:n enkeliprofessorit puhuvat niistä "as master narratives". 

Ja sitten oikean median Mikko Paunio, maailmanpankille työskennellyt eliitin vastustaja, iloitsee, kun Peterson tuhoaa Punavihreää Humanistieliittiä, vaikka hänen Filosofiansa on sama eksakti Filosofia, mitä humanistiprofessorienkelit, jotka ovat saaneet käskynsä pahoilta pojilta, opettavat: 

http://www.oikeamedia.com/o1-60900

Hän sanoo, että Sana, Jumalan pyhä Logos, tekee "Order out of Chaos". Tiedätkö edes mitä se tarkoittaa? Se on "Orda Ab Chao", Vapaamuurarien motto.

Ja sinun luulisi tietävän, että "Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi" on kaikki mitä tarvitaan uskon ohella sanan mukaan, siltikin, menet mukaan tähän höttöön, ostat hänen esoteeris-okkultistisen kirjansa, ja upeasti vain näennäislapsellisuuttasi vain sivuutat sen faktan, että Petersonin filosofia pyrkii esoteeris-tieteellistämään raamatun, ja Tuomaan Leviathanin, seitsenpäisen pedon maan pinnalle. Herää jo!

 

 

Rakkaus ja Usko tuo teidän kostonne päivänvaloon. 

Rakastakaa, Enkelit!

Rakastakaa, Elävän Jumalan Lapset!

Antakaa omien hyvien tekojenne loistaa!

Lukekaa tekstini, Lukekaa sanaa!

Rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne

Kaikki mitä tahdotte toisillenne tehtävän, tehkää se heille!

 

Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!

Olen vain päivänsäde kirkkautesi edessä!

Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!

Olen nähnyt kuvasi kasvavan

Rakkaus on hänen peitsensä

Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!

Rakkaus tuo valosi esiin

Olen jo ikuisessa Jerusalemissa ja aina olen ollut

Ja tekstini säilyvät siellä iäti

Pyhä, Pyhä Kaikkivaltias!

Olen nähnyt Juudan Leijonan tulemisen!

Rakkaus tapahtukoon, ja virratkoon se edelleen ja edelleen!

 

 

 

 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259468-monta-uraa-loppuu-jos-ette-ole-rehellisia-ville-emma-ja-laura#comments Politiikka Suomi Totuus Vaikuttaminen Yhteiskunta Tue, 14 Aug 2018 11:32:33 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259468-monta-uraa-loppuu-jos-ette-ole-rehellisia-ville-emma-ja-laura
Sipilä: Maatalouden avuksi valmistellaan täsmä­toimia – ”Kriisiapua tarvitaan” http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259396-sipila-maatalouden-avuksi-valmistellaan-tasma-toimia-kriisiapua-tarvitaan <p>Maataloudelle apua</p><p>Sipilän mukaan Suomessa on hyvä yhteisymmärrys siitä, että maatalouteen tarvitaan kriisiapua huonon satotilanteen vuoksi.<br /><br />Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu, maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan.<br /><br />&ndash;&thinsp;Olen keskustellut valtiovarainministerin kanssa useaan otteeseen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän<a class="person" href="https://www.is.fi/haku/?query=jari+lepan">&nbsp;</a>johdolla valmistellaan täsmätoimia, joiden suuruudesta ei ole vielä tietoa eikä esitystäkään.<br /><br />&ndash;&thinsp;Uskon, että Suomessa on suuri yhteisymmärrys, että myös kriisiapua tarvitaan huonon satotilanteen vuoksi, Sipilä sanoi STT:n mukaan.<br /><br />Sipilä kertoo, että hän on seurannut maatalouden tilanteesta uutisointia &rdquo;äärimmäisellä huolestuneisuudella&rdquo;.<br /><br />&ndash;&thinsp;Kannattavuus on muutenkin huonolla uralla, ja nyt tulee toinen huono satovuosi. Viime kesänä satoi liikaa ja nyt on kuivuusongelma.<br /><br />Sipilä huomauttaa, että maan maatalouden tilanteessa on suuria eroja, sillä osalla tiloista on mennyt koko sato ja osan sato on lähellä normaalia.<br /><br />Maatalouden ohella Sipilä nosti esiin myös lisätoimet Itämeren suojelun kohentamiseksi. Toimia valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriössä.<br /><br />Sipilä puhui medialle Eesti&ndash;Soome-pyöräilytapahtuman yhteydessä.<br />&nbsp;</p><p>Suomen Eduskunta iloitsee uuden luonnonvastaisen lain 1.3.2017 voimaantulosta! Äänestys 16.2.2016 = 106 - 42 poissa 51!<br /><a href="https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-iloitsee-uuden-luonnonvastaisen-lain-132017-voimaantulosta-%C3%A4%C3%A4ne/1093450567381779/" title="https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-iloitsee-uuden-luonnonvastaisen-lain-132017-voimaantulosta-%C3%A4%C3%A4ne/1093450567381779/">https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-iloit...</a></p><p><br />Finlandiasta homolandiaksi 28.11.2014 /12.12.2014 puolesta 105/101 vastaan 92/90! Presidentti Niinistö vahvisti lain 22.2.2015!<br /><a href="https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/finlandiasta-homolandiaksi-28112014-12122014-puolesta-105101-vastaan-9290-presid/1254423704617797/" title="https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/finlandiasta-homolandiaksi-28112014-12122014-puolesta-105101-vastaan-9290-presid/1254423704617797/">https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/finlandiasta-homolandi...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Maataloudelle apua

Sipilän mukaan Suomessa on hyvä yhteisymmärrys siitä, että maatalouteen tarvitaan kriisiapua huonon satotilanteen vuoksi.

Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu, maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Siksi kirous syö maan, sen asukkaat saavat maksaa teoistaan.

– Olen keskustellut valtiovarainministerin kanssa useaan otteeseen. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla valmistellaan täsmätoimia, joiden suuruudesta ei ole vielä tietoa eikä esitystäkään.

– Uskon, että Suomessa on suuri yhteisymmärrys, että myös kriisiapua tarvitaan huonon satotilanteen vuoksi, Sipilä sanoi STT:n mukaan.

Sipilä kertoo, että hän on seurannut maatalouden tilanteesta uutisointia ”äärimmäisellä huolestuneisuudella”.

– Kannattavuus on muutenkin huonolla uralla, ja nyt tulee toinen huono satovuosi. Viime kesänä satoi liikaa ja nyt on kuivuusongelma.

Sipilä huomauttaa, että maan maatalouden tilanteessa on suuria eroja, sillä osalla tiloista on mennyt koko sato ja osan sato on lähellä normaalia.

Maatalouden ohella Sipilä nosti esiin myös lisätoimet Itämeren suojelun kohentamiseksi. Toimia valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriössä.

Sipilä puhui medialle Eesti–Soome-pyöräilytapahtuman yhteydessä.
 

Suomen Eduskunta iloitsee uuden luonnonvastaisen lain 1.3.2017 voimaantulosta! Äänestys 16.2.2016 = 106 - 42 poissa 51!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-iloitsee-uuden-luonnonvastaisen-lain-132017-voimaantulosta-%C3%A4%C3%A4ne/1093450567381779/


Finlandiasta homolandiaksi 28.11.2014 /12.12.2014 puolesta 105/101 vastaan 92/90! Presidentti Niinistö vahvisti lain 22.2.2015!
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/finlandiasta-homolandiaksi-28112014-12122014-puolesta-105101-vastaan-9290-presid/1254423704617797/

]]>
8 http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259396-sipila-maatalouden-avuksi-valmistellaan-tasma-toimia-kriisiapua-tarvitaan#comments Jeesus Kuumuus Laittomuus Luopumus Suomi Sun, 12 Aug 2018 15:24:00 +0000 Juhani Starczewski http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259396-sipila-maatalouden-avuksi-valmistellaan-tasma-toimia-kriisiapua-tarvitaan
Presidentti Kyösti Kallion rukous ja puhe talvisodan aikana 1939! http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259376-presidentti-kyosti-kallion-rukous-ja-puhe-talvisodan-aikana-1939 <p><br /><strong>PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939 NIVALAN KIRKOSSA,&nbsp; KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!&nbsp;</strong>&nbsp;<strong>ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!</strong></p> <p><strong>https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939</strong></p> <p><strong>PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION PUHE&nbsp;SUOMEN ARMEIJALLE JOULUNA 1939!<br /><br />Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään esivallan puolesta!&nbsp;<br /><a href="http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta%23" rel="nofollow">http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta#</a></strong></p> <p><strong>Suomen tasavallan presidentti 1.3.2012 -<br />Sauli Väinämö Niinistö<br />Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.&nbsp;<br /><a href="http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811" title="http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811">http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811</a><br /><br />Suomen Eduskunta 2015 - 2019<br />Mieskansanedustajat&nbsp;-&gt; 1 Korinntolaiskirje 11:1-10<br />Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.&nbsp;<br /><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Mieskansanedustajat.aspx" title="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Mieskansanedustajat.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Mieskansanedustajat.aspx</a><br /><br />Naiskansanedustajat -&gt; 1 Korinntolaiskirje 11:1-10<br />Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.<br /><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Naiskansanedustajat.aspx" title="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Naiskansanedustajat.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Naiskansanedustajat.aspx</a><br /><br />Kansanedustajien kuvat&nbsp;-&gt; 1 Korinntolaiskirje 11:1-10<br />Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.&nbsp;<br />Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.<br /><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx" title="https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx</a><br /><br />Suomen hallitus&nbsp;-&gt; 1 Korinntolaiskirje 11:1-10<br />Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.&nbsp;<br />Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.<br />https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/ministerit</strong></p> <p><strong>Matteuksen evankeliumi: Matteus 6 Almut, rukous ja paasto</strong></p> <p><strong>6:1 &quot;Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.</strong></p> <p><strong>6:2 Sentähden, kun annat ALMUJA, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.</strong></p> <p><strong>6:3 Vaan kun sinä ALMUA annat, älköön vasen kätesi tietäkö,<br />mitä oikea kätesi tekee,</strong></p> <p><strong>6:4 että ALMUSI olisi SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.</strong><br />&nbsp;</p> <p><strong>6:5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.</strong></p> <p><strong>6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.</strong><br />&nbsp;</p> <p><strong>6:7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.</strong></p> <p><strong>6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.</strong></p> <p><strong>6:9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa!<br />Pyhitetty olkoon sinun nimesi;</strong></p> <p><strong>6:10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi<br />myös maan päällä niinkuin taivaassa;</strong></p> <p><strong>6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;</strong></p> <p><strong>6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;</strong></p> <p><strong>6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].</strong></p> <p><strong>6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;</strong></p> <p><strong>6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.</strong><br />&nbsp;</p> <p><strong>6:16 Ja kun PAASTOATTE, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän PAASTOAVAN. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.</strong></p> <p><strong>6:17 Vaan kun sinä PAASTOAT, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,</strong></p> <p><strong>6:18 etteivät PAASTOAMISTASI näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LAITA TÄMÄ VIESTI MAHDOLLISIMMAN MONELLE!</strong><br /><br /><br /><strong>Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää,&nbsp;<br />ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte.&nbsp;<br />Propheeta Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)</strong></p> <p><strong>Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan 31. elokuuta 2017.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em><strong>Helsinki (642 045)</strong></em></p> <p><em><strong>Espoo (277 375)</strong></em></p> <p><em><strong>Tampere (230 537)</strong></em></p> <p><em><strong>Vantaa (221 821)</strong></em></p> <p><em><strong>Oulu (201 124)</strong></em></p> <p><em><strong>Turku (188 584)</strong></em></p> <p><em><strong>Jyväskylä (139 260)</strong></em></p> <p><em><strong>Lahti (119 395)</strong></em></p> <p><em><strong>Kuopio (117 842)</strong></em></p> <p><em><strong>Pori (84 779)</strong></em></p> <p><em><strong>Kouvola (84 548)</strong></em></p> <p><em><strong>Joensuu (75 652)</strong></em></p> <p><em><strong>Lappeenranta (72 685)</strong></em></p> <p><em><strong>Hämeenlinna (67 601)</strong></em></p> <p><em><strong>Vaasa (66 876)</strong></em></p> <p><em><strong>Seinäjoki (62 457)</strong></em></p> <p><em><strong>Rovaniemi (62 037)</strong></em></p> <p><em><strong>Mikkeli (54 390)</strong></em></p> <p><em><strong>Kotka (53 730)</strong></em></p> <p><em><strong>Salo (53 188)</strong></em></p> <p><em><strong>Porvoo (50 203)</strong></em></p> <p><em><strong>Kokkola (47 722)</strong></em></p> <p><em><strong>Lohja (46 931)</strong></em></p> <p><em><strong>Hyvinkää (46 600)</strong></em></p> <p><em><strong>Järvenpää (42 344)</strong></em></p> <p><strong>Nurmijärvi (42 191)</strong></p> <p><strong>Rauma (39 612)</strong></p> <p><em><strong>Kirkkonummi (39 183)</strong></em></p> <p><em><strong>Tuusula (38 637)</strong></em></p> <p><em><strong>Kajaani (37 304)</strong></em></p> <p><em><strong>Kerava (35 457)</strong></em></p> <p><strong>Savonlinna (34 829)</strong></p> <p><em><strong>Nokia (33 288)</strong></em></p> <p><em><strong>Kaarina (32 987)</strong></em></p> <p><strong>Ylöjärvi (32 851)</strong></p> <p><em><strong>Kangasala (31 356)</strong></em></p> <p><em><strong>Vihti (29 109)</strong></em></p> <p><em><strong>Riihimäki (29 058)</strong></em></p> <p><strong>Raasepori (28 053)</strong></p> <p><strong>Imatra (27 357)</strong></p> <p><strong>Raahe (25 068)</strong></p> <p><em><strong>Sastamala (24 823)</strong></em></p> <p><strong>Raisio (24 340)</strong></p> <p><em><strong>Hollola (23 765)</strong></em></p> <p><strong>Lempäälä (22 877)</strong></p> <p><strong>Tornio (21 939)</strong></p> <p><strong>Iisalmi (21 675)</strong></p> <p><strong>Siilinjärvi (21 664)</strong></p> <p><strong>Kemi (21 297)</strong></p> <p><strong>Kurikka (21 294)</strong></p> <p><strong>Varkaus (21 258)</strong></p> <p><strong>Valkeakoski (21 215)</strong></p> <p><em><strong>Jämsä (21 055)</strong></em></p> <p><em><strong>Mäntsälä (20 888)</strong></em></p> <p><em><strong>Hamina (20 554)</strong></em></p> <p><strong>Sipoo (20 302)</strong></p> <p><strong>Lieto (19 535)</strong></p> <p><strong>Mustasaari (19 449)</strong></p> <p><strong>Pietarsaari (19 394)</strong></p> <p><em><strong>Äänekoski (19 186)</strong></em></p> <p><strong>Pirkkala (19 175)</strong></p> <p><em><strong>Heinola (19 172)</strong></em></p> <p><em><strong>Naantali (19 124)</strong></em></p> <p><em><strong>Laukaa (19 025)</strong></em></p> <p><strong>Pieksämäki (18 353)</strong></p> <p><strong>Kempele (17 499)</strong></p> <p><em><strong>Forssa (17 201)</strong></em></p> <p><em><strong>Akaa (16 892)</strong></em></p> <p><strong>Janakkala (16 698)</strong></p> <p><em><strong>Kauhava (16 374)</strong></em></p> <p><strong>Orimattila (16 276)</strong></p> <p><strong>Loimaa (16 207)</strong></p> <p><strong>Uusikaupunki (15 777)</strong></p> <p><strong>Kuusamo (15 391)</strong></p> <p><strong>Parainen (15 357)</strong></p> <p><strong>Ylivieska (15 216)</strong></p> <p><strong>Loviisa (15 140)</strong></p> <p><strong>Kontiolahti (14 824)</strong></p> <p><em><strong>Lapua (14 522)</strong></em></p> <p><strong>Kauhajoki (13 678)</strong></p> <p><strong>Ulvila (13 236)</strong></p> <p><strong>Kalajoki (12 533)</strong></p> <p><strong>Liperi (12 175)</strong></p> <p><strong>Ilmajoki (12 163)</strong></p> <p><strong>Eura (11 991)</strong></p> <p><em><strong>Alavus (11 746)</strong></em></p> <p><strong>Maarianhamina (11 658)</strong></p> <p><em><strong>Kankaanpää (11 640)</strong></em></p> <p><strong>Lieksa (11 414)</strong></p> <p><strong>Pedersören kunta (11 108)</strong></p> <p><strong>Nivala (10 860)</strong></p> <p><em><strong>Paimio (10 695)</strong></em></p> <p><em><strong>Hämeenkyrö (10 632)</strong></em></p> <p><strong>Kitee (10 579)</strong></p> <p><em><strong>Sotkamo (10 452)</strong></em></p> <p><strong>Mänttä-Vilppula (10 330)</strong></p> <p><strong>Huittinen (10 305)</strong></p> <p><strong>Liminka (10 098)</strong></p> <p><em><strong>Muurame (10 046)</strong></em></p> <p><em><strong>Keuruu (9 953)</strong></em></p> <p><em><strong>Alajärvi (9 890)</strong></em></p> <p><strong>Leppävirta (9 828)</strong></p> <p><em><strong>Lapinlahti (9 758)</strong></em></p> <p><strong>Masku (9 694)</strong></p> <p><em><strong>Saarijärvi (9 646)</strong></em></p> <p><strong>Hattula (9 646)</strong></p> <p><strong>Ii (9 589)</strong></p> <p><em><strong>Närpiö (9 502)</strong></em></p> <p><strong>Kauniainen (9 482)</strong></p> <p><strong>Eurajoki (9 437)</strong></p> <p><strong>Orivesi (9 313)</strong></p> <p><strong>Somero (9 001)</strong></p> <p><strong>Muhos (9 000)</strong></p> <p><strong>Karkkila (8 945)</strong></p> <p><strong>Laitila (8 611)</strong></p> <p><strong>Hanko (8 578)</strong></p> <p><strong>Kuhmo (8 563)</strong></p> <p><em><strong>Sodankylä (8 556)</strong></em></p> <p><strong>Hausjärvi (8 527)</strong></p> <p><strong>Pöytyä (8 489)</strong></p> <p><strong>Kiuruvesi (8 342)</strong></p> <p><strong>Keminmaa (8 295)</strong></p> <p><em><strong>Asikkala (8 280)</strong></em></p> <p><strong>Pudasjärvi (8 124)</strong></p> <p><strong>Laihia (8 098)</strong></p> <p><strong>Suomussalmi (8 086)</strong></p> <p><strong>Loppi (8 067)</strong></p> <p><em><strong>Mynämäki (7 857)</strong></em></p> <p><strong>Nurmes (7 790)</strong></p> <p><strong>Kemijärvi (7 612)</strong></p> <p><strong>Uusikaarlepyy (7 497)</strong></p> <p><strong>Kokemäki (7 433)</strong></p> <p><strong>Oulainen (7 429)</strong></p> <p><strong>Suonenjoki (7 304)</strong></p> <p><strong>Haapajärvi (7 291)</strong></p> <p><em><strong>Harjavalta (7 189)</strong></em></p> <p><strong>Ikaalinen (7 140)</strong></p> <p><strong>Outokumpu (7 030)</strong></p> <p><strong>Haapavesi (7 012)</strong></p> <p><strong>Säkylä (6 921)</strong></p> <p><strong>Virrat (6 879)</strong></p> <p><strong>Iitti (6 870)</strong></p> <p><strong>Inari (6 830)</strong></p> <p><strong>Kemiönsaari (6 823)</strong></p> <p><strong>Tyrnävä (6 720)</strong></p> <p><strong>Kristiinankaupunki (6 671)</strong></p> <p><strong>Parkano (6 630)</strong></p> <p><strong>Vöyri (6 617)</strong></p> <p><strong>Pälkäne (6 607)</strong></p> <p><strong>Kruunupyy (6 578)</strong></p> <p><em><strong>Viitasaari (6 467)</strong></em></p> <p><strong>Juva (6 379)</strong></p> <p><strong>Kittilä (6 358)</strong></p> <p><strong>Rusko (6 211)</strong></p> <p><strong>Siuntio (6 181)</strong></p> <p><strong>Tammela (6 160)</strong></p> <p><strong>Mäntyharju (6 060)</strong></p> <p><strong>Ähtäri (5 968)</strong></p> <p><strong>Kangasniemi (5 591)</strong></p> <p><em><strong>Kannus (5 584)</strong></em></p> <p><strong>Nakkila (5 534)</strong></p> <p><em><strong>Maalahti (5 532)</strong></em></p> <p><strong>Inkoo (5 523)</strong></p> <p><strong>Siikalatva (5 514)</strong></p> <p><strong>Siikajoki (5 370)</strong></p> <p><strong>Pyhäjärvi (5 358)</strong></p> <p><strong>Jokioinen (5 317)</strong></p> <p><strong>Pyhtää (5 307)</strong></p> <p><strong>Teuva (5 305)</strong></p> <p><strong>Luoto (5 226)</strong></p> <p><strong>Ruokolahti (5 224)</strong></p> <p><strong>Ilomantsi (5 199)</strong></p> <p><strong>Pornainen (5 118)</strong></p> <p><strong>Hankasalmi (5 062)</strong></p> <p><strong>Parikkala (5 030)</strong></p> <p><strong>Askola (5 024)</strong></p> <p><strong>Sievi (5 016)</strong></p> <p><strong>Joroinen (4 984)</strong></p> <p><em><strong>Juuka (4 867)</strong></em></p> <p><strong>Urjala (4 866)</strong></p> <p><strong>Jomala (4 828)</strong></p> <p><strong>Nousiainen (4 811)</strong></p> <p><strong>Taipalsaari (4 778)</strong></p> <p><strong>Luumäki (4 772)</strong></p> <p><strong>Isokyrö (4 693)</strong></p> <p><strong>Pielavesi (4 667)</strong></p> <p><strong>Joutsa (4 632)</strong></p> <p><strong>Tohmajärvi (4 590)</strong></p> <p><strong>Kärkölä (4 545)</strong></p> <p><em><strong>Ruovesi (4 514)</strong></em></p> <p><strong>Vesilahti (4 477)</strong></p> <p><strong>Polvijärvi (4 429)</strong></p> <p><strong>Kaustinen (4 302)</strong></p> <p><em><strong>Karstula (4 191)</strong></em></p> <p><strong>Pihtipudas (4 133)</strong></p> <p><strong>Ylitornio (4 127)</strong></p> <p><strong>Sonkajärvi (4 109)</strong></p> <p><strong>Taivalkoski (4 076)</strong></p> <p><strong>Ranua (3 996)</strong></p> <p><strong>Aura (3 982)</strong></p> <p><em><strong>Petäjävesi (3 958)</strong></em></p> <p><strong>Sysmä (3 883)</strong></p> <p><strong>Kolari (3 797)</strong></p> <p><strong>Uurainen (3 728)</strong></p> <p><strong>Vieremä (3 702)</strong></p> <p><strong>Kuortane (3 655)</strong></p> <p><strong>Salla (3 600)</strong></p> <p><em><strong>Rantasalmi (3 597)</strong></em></p> <p><strong>Pello (3 536)</strong></p> <p><strong>Savitaipale (3 517)</strong></p> <p><strong>Rautjärvi (3 495)</strong></p> <p><strong>Paltamo (3 466)</strong></p> <p><strong>Heinävesi (3 461)</strong></p> <p><em><strong>Posio (3 367)</strong></em></p> <p><em><strong>Rautalampi (3 292)</strong></em></p> <p><strong>Veteli (3 253)</strong></p> <p><strong>Virolahti (3 229)</strong></p> <p><strong>Toholampi (3 210)</strong></p> <p><strong>Pyhäjoki (3 199)</strong></p> <p><strong>Merikarvia (3 162)</strong></p> <p><strong>Simo (3 148)</strong></p> <p><strong>Lappajärvi (3 135)</strong></p> <p><strong>Kaavi (3 088)</strong></p> <p><strong>Lemi (3 072)</strong></p> <p><strong>Tervola (3 070)</strong></p> <p><strong>Padasjoki (3 049)</strong></p> <p><strong>Sauvo (3 031)</strong></p> <p><strong>Vaala (2 997)</strong></p> <p><strong>Vimpeli (2 986)</strong></p> <p><strong>Punkalaidun (2 954)</strong></p> <p><strong>Hartola (2 911)</strong></p> <p><strong>Perho (2 866)</strong></p> <p><strong>Reisjärvi (2 843)</strong></p> <p><em><strong>Utajärvi (2 793)</strong></em></p> <p><em><strong>Konnevesi (2 767)</strong></em></p> <p><strong>Lapinjärvi (2 717)</strong></p> <p><strong>Puolanka (2 696)</strong></p> <p><em><strong>Kärsämäki (2 623)</strong></em></p> <p><strong>Finström (2 616)</strong></p> <p><strong>Alavieska (2 613)</strong></p> <p><em><strong>Sulkava (2 608)</strong></em></p> <p><em><strong>Tuusniemi (2 598)</strong></em></p> <p><strong>Evijärvi (2 509)</strong></p> <p><strong>Karvia (2 415)</strong></p> <p><em><strong>Ypäjä (2 402)</strong></em></p> <p><strong>Toivakka (2 396)</strong></p> <p><strong>Koski tl (2 384)</strong></p> <p><strong>Hyrynsalmi (2 341)</strong></p> <p><strong>Vehmaa (2 328)</strong></p> <p><strong>Muonio (2 325)</strong></p> <p><strong>Keitele (2 324)</strong></p> <p><strong>Humppila (2 303)</strong></p> <p><strong>Kuhmoinen (2 264)</strong></p> <p><strong>Rääkkylä (2 263)</strong></p> <p><strong>Hirvensalmi (2 242)</strong></p> <p><strong>Valtimo (2 240)</strong></p> <p><strong>Puumala (2 217)</strong></p> <p><em><strong>Pomarkku (2 196)</strong></em></p> <p><strong>Korsnäs (2 165)</strong></p> <p><strong>Soini (2 164)</strong></p> <p><strong>Vesanto (2 114)</strong></p> <p><strong>Pyhäranta (2 092)</strong></p> <p><strong>Lumijoki (2 091)</strong></p> <p><strong>Isojoki (2 051)</strong></p> <p><strong>Lemland (2 012)</strong></p> <p><strong>Miehikkälä (2 008)</strong></p> <p><strong>Marttila (1 997)</strong></p> <p><strong>Myrskylä (1 992)</strong></p> <p><strong>Kihniö (1 971)</strong></p> <p><strong>Pukkila (1 939)</strong></p> <p><em><strong>Juupajoki (1 922)</strong></em></p> <p><strong>Enontekiö (1 905)</strong></p> <p><strong>Saltvik (1 879)</strong></p> <p><strong>Jämijärvi (1 876)</strong></p> <p><strong>Pertunmaa (1 766)</strong></p> <p><strong>Honkajoki (1 730)</strong></p> <p><strong>Rautavaara (1 707)</strong></p> <p><strong>Kinnula (1 662)</strong></p> <p><strong>Taivassalo (1 660)</strong></p> <p><em><strong>Multia (1 644)</strong></em></p> <p><strong>Tervo (1 600)</strong></p> <p><strong>Pyhäntä (1 600)</strong></p> <p><strong>Hammarland (1 522)</strong></p> <p><strong>Siikainen (1 485)</strong></p> <p><strong>Enonkoski (1 449)</strong></p> <p><strong>Kannonkoski (1 397)</strong></p> <p><strong>Oripää (1 381)</strong></p> <p><strong>Kyyjärvi (1 347)</strong></p> <p><strong>Karijoki (1 335)</strong></p> <p><strong>Ristijärvi (1 315)</strong></p> <p><strong>Kaskinen (1 276)</strong></p> <p><strong>Utsjoki (1 247)</strong></p> <p><strong>Halsua (1 180)</strong></p> <p><strong>Kivijärvi (1 144)</strong></p> <p><strong>Merijärvi (1 132)</strong></p> <p><strong>Savukoski (1 035)</strong></p> <p><strong>Sund (1 005)</strong></p> <p><strong>Hailuoto (981)</strong></p> <p><strong>Pelkosenniemi (949)</strong></p> <p><strong>Eckerö (946)</strong></p> <p><strong>Kustavi (925)</strong></p> <p><strong>Lestijärvi (789)</strong></p> <p><strong>Luhanka (734)</strong></p> <p><strong>Föglö (552)</strong></p> <p><strong>Geta (498)</strong></p> <p><strong>Brändö (465)</strong></p> <p><strong>Vårdö (428)</strong></p> <p><strong>Lumparland (396)</strong></p> <p><strong>Kumlinge (318)</strong></p> <p><strong>Kökar (232)</strong></p> <p><strong>Sottunga (92)</strong><br /><br />&nbsp;</p> <p><br />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>
PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939 NIVALAN KIRKOSSA,  KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!  ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!

https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939

PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION PUHE SUOMEN ARMEIJALLE JOULUNA 1939!

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään esivallan puolesta! 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/kaskyt.htm#Esivalta#

Suomen tasavallan presidentti 1.3.2012 -
Sauli Väinämö Niinistö
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811

Suomen Eduskunta 2015 - 2019
Mieskansanedustajat -> 1 Korinntolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Mieskansanedustajat.aspx

Naiskansanedustajat -> 1 Korinntolaiskirje 11:1-10
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/Naiskansanedustajat.aspx

Kansanedustajien kuvat -> 1 Korinntolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

Suomen hallitus -> 1 Korinntolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.
https://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/ministerit

Matteuksen evankeliumi: Matteus 6 Almut, rukous ja paasto

6:1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

6:2 Sentähden, kun annat ALMUJA, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

6:3 Vaan kun sinä ALMUA annat, älköön vasen kätesi tietäkö,
mitä oikea kätesi tekee,

6:4 että ALMUSI olisi SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.
 

6:5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.
 

6:7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.

6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.

6:9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;

6:10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa;

6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;

6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].

6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;

6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
 

6:16 Ja kun PAASTOATTE, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän PAASTOAVAN. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.

6:17 Vaan kun sinä PAASTOAT, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,

6:18 etteivät PAASTOAMISTASI näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

 

 

 

LAITA TÄMÄ VIESTI MAHDOLLISIMMAN MONELLE!


Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää, 
ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte. 
Propheeta Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)

Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan 31. elokuuta 2017.

 

Helsinki (642 045)

Espoo (277 375)

Tampere (230 537)

Vantaa (221 821)

Oulu (201 124)

Turku (188 584)

Jyväskylä (139 260)

Lahti (119 395)

Kuopio (117 842)

Pori (84 779)

Kouvola (84 548)

Joensuu (75 652)

Lappeenranta (72 685)

Hämeenlinna (67 601)

Vaasa (66 876)

Seinäjoki (62 457)

Rovaniemi (62 037)

Mikkeli (54 390)

Kotka (53 730)

Salo (53 188)

Porvoo (50 203)

Kokkola (47 722)

Lohja (46 931)

Hyvinkää (46 600)

Järvenpää (42 344)

Nurmijärvi (42 191)

Rauma (39 612)

Kirkkonummi (39 183)

Tuusula (38 637)

Kajaani (37 304)

Kerava (35 457)

Savonlinna (34 829)

Nokia (33 288)

Kaarina (32 987)

Ylöjärvi (32 851)

Kangasala (31 356)

Vihti (29 109)

Riihimäki (29 058)

Raasepori (28 053)

Imatra (27 357)

Raahe (25 068)

Sastamala (24 823)

Raisio (24 340)

Hollola (23 765)

Lempäälä (22 877)

Tornio (21 939)

Iisalmi (21 675)

Siilinjärvi (21 664)

Kemi (21 297)

Kurikka (21 294)

Varkaus (21 258)

Valkeakoski (21 215)

Jämsä (21 055)

Mäntsälä (20 888)

Hamina (20 554)

Sipoo (20 302)

Lieto (19 535)

Mustasaari (19 449)

Pietarsaari (19 394)

Äänekoski (19 186)

Pirkkala (19 175)

Heinola (19 172)

Naantali (19 124)

Laukaa (19 025)

Pieksämäki (18 353)

Kempele (17 499)

Forssa (17 201)

Akaa (16 892)

Janakkala (16 698)

Kauhava (16 374)

Orimattila (16 276)

Loimaa (16 207)

Uusikaupunki (15 777)

Kuusamo (15 391)

Parainen (15 357)

Ylivieska (15 216)

Loviisa (15 140)

Kontiolahti (14 824)

Lapua (14 522)

Kauhajoki (13 678)

Ulvila (13 236)

Kalajoki (12 533)

Liperi (12 175)

Ilmajoki (12 163)

Eura (11 991)

Alavus (11 746)

Maarianhamina (11 658)

Kankaanpää (11 640)

Lieksa (11 414)

Pedersören kunta (11 108)

Nivala (10 860)

Paimio (10 695)

Hämeenkyrö (10 632)

Kitee (10 579)

Sotkamo (10 452)

Mänttä-Vilppula (10 330)

Huittinen (10 305)

Liminka (10 098)

Muurame (10 046)

Keuruu (9 953)

Alajärvi (9 890)

Leppävirta (9 828)

Lapinlahti (9 758)

Masku (9 694)

Saarijärvi (9 646)

Hattula (9 646)

Ii (9 589)

Närpiö (9 502)

Kauniainen (9 482)

Eurajoki (9 437)

Orivesi (9 313)

Somero (9 001)

Muhos (9 000)

Karkkila (8 945)

Laitila (8 611)

Hanko (8 578)

Kuhmo (8 563)

Sodankylä (8 556)

Hausjärvi (8 527)

Pöytyä (8 489)

Kiuruvesi (8 342)

Keminmaa (8 295)

Asikkala (8 280)

Pudasjärvi (8 124)

Laihia (8 098)

Suomussalmi (8 086)

Loppi (8 067)

Mynämäki (7 857)

Nurmes (7 790)

Kemijärvi (7 612)

Uusikaarlepyy (7 497)

Kokemäki (7 433)

Oulainen (7 429)

Suonenjoki (7 304)

Haapajärvi (7 291)

Harjavalta (7 189)

Ikaalinen (7 140)

Outokumpu (7 030)

Haapavesi (7 012)

Säkylä (6 921)

Virrat (6 879)

Iitti (6 870)

Inari (6 830)

Kemiönsaari (6 823)

Tyrnävä (6 720)

Kristiinankaupunki (6 671)

Parkano (6 630)

Vöyri (6 617)

Pälkäne (6 607)

Kruunupyy (6 578)

Viitasaari (6 467)

Juva (6 379)

Kittilä (6 358)

Rusko (6 211)

Siuntio (6 181)

Tammela (6 160)

Mäntyharju (6 060)

Ähtäri (5 968)

Kangasniemi (5 591)

Kannus (5 584)

Nakkila (5 534)

Maalahti (5 532)

Inkoo (5 523)

Siikalatva (5 514)

Siikajoki (5 370)

Pyhäjärvi (5 358)

Jokioinen (5 317)

Pyhtää (5 307)

Teuva (5 305)

Luoto (5 226)

Ruokolahti (5 224)

Ilomantsi (5 199)

Pornainen (5 118)

Hankasalmi (5 062)

Parikkala (5 030)

Askola (5 024)

Sievi (5 016)

Joroinen (4 984)

Juuka (4 867)

Urjala (4 866)

Jomala (4 828)

Nousiainen (4 811)

Taipalsaari (4 778)

Luumäki (4 772)

Isokyrö (4 693)

Pielavesi (4 667)

Joutsa (4 632)

Tohmajärvi (4 590)

Kärkölä (4 545)

Ruovesi (4 514)

Vesilahti (4 477)

Polvijärvi (4 429)

Kaustinen (4 302)

Karstula (4 191)

Pihtipudas (4 133)

Ylitornio (4 127)

Sonkajärvi (4 109)

Taivalkoski (4 076)

Ranua (3 996)

Aura (3 982)

Petäjävesi (3 958)

Sysmä (3 883)

Kolari (3 797)

Uurainen (3 728)

Vieremä (3 702)

Kuortane (3 655)

Salla (3 600)

Rantasalmi (3 597)

Pello (3 536)

Savitaipale (3 517)

Rautjärvi (3 495)

Paltamo (3 466)

Heinävesi (3 461)

Posio (3 367)

Rautalampi (3 292)

Veteli (3 253)

Virolahti (3 229)

Toholampi (3 210)

Pyhäjoki (3 199)

Merikarvia (3 162)

Simo (3 148)

Lappajärvi (3 135)

Kaavi (3 088)

Lemi (3 072)

Tervola (3 070)

Padasjoki (3 049)

Sauvo (3 031)

Vaala (2 997)

Vimpeli (2 986)

Punkalaidun (2 954)

Hartola (2 911)

Perho (2 866)

Reisjärvi (2 843)

Utajärvi (2 793)

Konnevesi (2 767)

Lapinjärvi (2 717)

Puolanka (2 696)

Kärsämäki (2 623)

Finström (2 616)

Alavieska (2 613)

Sulkava (2 608)

Tuusniemi (2 598)

Evijärvi (2 509)

Karvia (2 415)

Ypäjä (2 402)

Toivakka (2 396)

Koski tl (2 384)

Hyrynsalmi (2 341)

Vehmaa (2 328)

Muonio (2 325)

Keitele (2 324)

Humppila (2 303)

Kuhmoinen (2 264)

Rääkkylä (2 263)

Hirvensalmi (2 242)

Valtimo (2 240)

Puumala (2 217)

Pomarkku (2 196)

Korsnäs (2 165)

Soini (2 164)

Vesanto (2 114)

Pyhäranta (2 092)

Lumijoki (2 091)

Isojoki (2 051)

Lemland (2 012)

Miehikkälä (2 008)

Marttila (1 997)

Myrskylä (1 992)

Kihniö (1 971)

Pukkila (1 939)

Juupajoki (1 922)

Enontekiö (1 905)

Saltvik (1 879)

Jämijärvi (1 876)

Pertunmaa (1 766)

Honkajoki (1 730)

Rautavaara (1 707)

Kinnula (1 662)

Taivassalo (1 660)

Multia (1 644)

Tervo (1 600)

Pyhäntä (1 600)

Hammarland (1 522)

Siikainen (1 485)

Enonkoski (1 449)

Kannonkoski (1 397)

Oripää (1 381)

Kyyjärvi (1 347)

Karijoki (1 335)

Ristijärvi (1 315)

Kaskinen (1 276)

Utsjoki (1 247)

Halsua (1 180)

Kivijärvi (1 144)

Merijärvi (1 132)

Savukoski (1 035)

Sund (1 005)

Hailuoto (981)

Pelkosenniemi (949)

Eckerö (946)

Kustavi (925)

Lestijärvi (789)

Luhanka (734)

Föglö (552)

Geta (498)

Brändö (465)

Vårdö (428)

Lumparland (396)

Kumlinge (318)

Kökar (232)

Sottunga (92)

 


 

 

]]>
2 http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259376-presidentti-kyosti-kallion-rukous-ja-puhe-talvisodan-aikana-1939#comments Jeesus Rukous Suomi Synti Usko Sun, 12 Aug 2018 10:32:08 +0000 Juhani Starczewski http://jstarczewski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259376-presidentti-kyosti-kallion-rukous-ja-puhe-talvisodan-aikana-1939